Skip to main content
Support for ReSound Phone Clip+
ReSound Phone Clip Plus.
ReSound Phone Clip+ streamer krystallklar lyd fra telefonsamtaler og andre lydkilder direkte til høreapparatene. ReSound Phone Clip+ er ikke større enn en fyrstikkeske, og den er både enkel å sette opp og bruke. Den kommer raskt til å bli en nyttig del av hverdagslivet. 
Nedlastinger

For å kunne støtte dem som opplever denne nye verdenen på best mulig måte, har vi laget materiale for å hjelpe deg med å bli kjent med denne teknologien. Bruksanvisningen lastes automatisk ned når du klikker på den:

Bruksanvisning

Vanlige spørsmål

Oppsett og konfigurasjon

Høreapparatene må pares med ReSound Phone Clip+ for å opprette en privat kobling for videre  kommunikasjon samt for å tillate at informasjon overføres mellom enhetene.

Audiografen din vil kunne hjelpe deg med paringen ved hjelp av dedikert tilpasningsprogramvare.

Høreapparatene kan også pares med ReSound Phone Clip+ ved å:

 - trykke på den hvite pareknappen under sølvhetten på ReSound Phone Clip+ og

- åpne og lukke batterilukene på høreapparatene innen 20 sekunder.

 

ReSound Phone Clip+ fungerer med en rekke forskjellige Bluetooth-enheter. For å finne kompatible enheter kan du se etter produkter som støtter en eller flere av følgende Bluetooth-profiler: Håndhold, hodetelefoner. Begge profilene støttes av ReSound Phone Clip+.

Kombinert med ReSound Phone Clip+ kan høreapparatene dine fungere som hodetelefoner for Bluetooth-aktiverte mobiltelefoner og fasttelefoner.

Sammenpassingen utføres av mobiltelefonen. Forskjellige mobiltelefoner har forskjellige menyoppsett. Du må derfor se brukerhåndboken for mobiltelefonen hvis du ikke klarer å fullføre tilkoblingen med de trinnene som beskrives her.

1. Slå PÅ ReSound Phone CLip+ og fjern sølvhetten.

2. Finn tilkoblingsinnstillingene på telefonen. Se etter Bluetooth-funksjonen i hovedmenyen eller en av undermenyene, som f.eks. "Kommunikasjon". (Se bruksanvisningen for mobiltelefonen din)

3. Kontroller at Bluetooth er slått PÅ på mobiltelefonen.

4. Trykk den lille blå Bluetooth pareknappen én gang for å aktivere Bluetooth paremodus i to minutter. LED-indikatoren lyser blått under paring med Bluetooth.

5. Søk etter Bluetooth-enheter på mobiltelefonen. 

6. Mobiltelefonen vil vise en liste med Bluetooth-enheter som ble oppdaget. Velg "Hearing Aid Phone" (høreapparattelefon) fra listen.

7. Deretter kan det være at mobiltelefonen ber deg om å oppgi en kode. Angi "0000" (fire nuller) hvis du blir spurt om kode. 

ReSound Phone Clip+ skal nå være paret til mobiltelefonen. Enkelte mobiltelefoner kan spørre hvilken
Bluetooth-tjeneste du vil aktivere. Velg "Hodetelefon" ("Headset").

 
Fest ReSound Phone Clip+ på genseren, jakken eller annen bekledning slik at mikrofoninngangen er vendt oppover. Bær alternativt ReSound Phone Clip+ rundt halsen med den medfølgende snoren. Hold enheten innenfor en rekkevidde på 10–30 cm fra munnen. 

Opptil 8 Bluetooth-enheter kan pares med ReSound Phone Clip+, men bare 2 Bluetooth-enheter kan kobles til/være aktive i gangen.

Som standard prøver ReSound Phone Clip+ automatisk å koble til de to siste Bluetooth-enhetene som den var tilkoblet.

Når du parer inn en ekstra Bluetooth-enhet, blir listen over enheter som ReSound Phone Clip+ er koblet til tømt. Tidligere tilkoblinger må derfor legges til manuelt gjennom Bluetooth-menyen på telefonen.

Eksempel: Hvis du bruker én telefon (1) med ReSound Phone Clip+ og du deretter parer en ny telefon (2), blir telefon (1) tømt fra listen over tilkoblede enheter og må legges til/aktiveres manuelt gjennom Bluetooth-menyen på telefonen.

 

Bruk

Slå PÅ ReSound Phone Clip+ ved å skyve AV/PÅ-bryteren ned til PÅ.

Et hvitt "I"-ikon vil være synlig nederst på bryteren og LED-indikatoren vil blinke grønt hvert 2,5 sek.

For å slå AV ReSound Phone Clip+, skyver du AV/PÅ-bryteren oppover til AV.

LED-indikatoren vil nå slutte å blinke.

Nei. Når du parer ReSound Phone Clip+ med en Blutooth-aktivert telefon, kan du etablere en privat kobling mellom disse to Bluetooth-enhetene. En krypteringsnøkkel genereres for å kryptere all videre kommunikasjon, noe som gir maksimal personvern.
Andre radiofrekvensenheter i nærheten kan skape forstyrrelser, vanligvis sprakelyder.  Dette kan være andre Bluetooth-enheter, trådløse nettverk, mikrobølgeovner, babyovervåkingsutstyr og fjernkontroller. 
Batteriforbruk og hvor lang tid du kan bruke ReSound Phone Clip+ avhenger i stor grad av hvordan du bruker enheten. I gjennomsnitt vil et fulladet batteri gi 6 timer samtaletid og 80 timer standby.
For å lade ReSound Phone Clip+ må du sette ladekabelen inn i ReSound Phone Clip+. Deretter setter du den andre enden i stikkontakten. Det tar ca. 3 timer å lade batteriene helt.

Ja, taleanrop er mulig hvis denne funksjonen er tilgjengelig og konfigurert på mobiltelefonen. 

Hvis taleanrop er konfigurert på mobiltelefonen, kan funksjonen aktiveres ved å holde motta/avslutt-knappen i 2 sekunder.

Når du mottar en samtale på mobiltelefonen vil Bluetooth-indikatoren blinke, og du hører ringetonen i høreapparatet. Du kan svare på en samtale på to måter:

1) For å godta den innkommende samtalen trykker du på svar-/avslutt-knappen én gang på ReSound Phone Clip+. Hvis du bruker høreapparatene blir stemmen til den som ringer streamet til begge høreapparatene.

2) Du kan også akseptere samtalen ved å trykke på godta-knappen på mobilen.

For å avvise innkommende samtaler dobbeltklikker du på svar-/avslutt-knappen på ReSound Phone Clip+.

Du kan også avvise samtaler ved å trykke på avvisknappen på mobiltelefonen.

For å avslutte en samtale via ReSound Phone Clip+ trykker du på svar-/avslutt-knappen én gang. Samtalen vil avsluttes og høreapparatet vil gå tilbake til det siste brukte programmet.

Du kan også avslutte samtalen ved å trykke på den relevante knappen på mobilen.

Det er ingen forskjell på å foreta en oppringning om du har ReSound Phone Clip+ eller ikke: Bruk tastaturet på mobilen til å skrive inn eller velge et nummer. Hvis oppringingen kobles til nettet vil streamingmodus aktiveres automatisk og du vil høre ringetonen i høreapparatet.
ReSound Phone Clip+ har en brukervennlig volumkontroll (+ og -) på siden for  å øke eller redusere volumet på streamingssignalet. Avhengig av telefon kan du også benytte volumkontrollen på mobiltelefonen. Det er også mulig å bruke ReSound Fjernkontroll (tilleggsutstyr) til å justere volum, eller ReSound Control app på iPhone eller Android-telefoner.
Ja, du kan endre ringetonen på mobilen, så vil endringen også høres når telefonen ringer.
Ja, du kan kjøpe en Bluetooth-adapter til fasttelefonen, og den sender signalet fra telefonen til ReSound Phone Clip+ og deretter til høreapparatet. Du trenger ikke å ta opp telefonmottakeren.
Nei, det er den ikke. Hvis den utsettes for vann eller for mye damp kan den bli skadet.  Hvis ReSound Phone Clip 2 i kontakt med vann eller fukt, tørker du den godt med en myk klut.

Feilsøking

a. ReSound Phone Clip+ kan befinne seg utenfor rekkevidde til enheten du prøver å pare den med. Flytt enhetene nærmere sammen og forsøk paring en gang til.

b ReSound Phone Clip+ er ikke i paremodus.

Det kan være på grunn av flere årsaker:

1) ReSound Phone Clip+ er slått av: Slå på ReSound Phone Clip+.

2) ReSound Phone Clip+ og mobiltelefonen er ikke paret: Gå gjennom pareprosessen med Bluetooth og etabler en Bluetooth-forbindelse mellom ReSound Phone Clip+ og mobiltelefonen.

3) Bluetooth-forbindelsen mellom ReSound Phone Clip+ og mobiltelefonen er brutt: Kontroller at Bluetooth er aktivert på mobiltelefonen og etabler en Bluetooth-forbindelse mellom ReSound Phone Clip+ og mobiltelefonen igjen.

1) ReSound Phone Clip+ og høreapparatene er kanskje ikke innenfor rekkevidde: Kontroller at ReSound Phone Clip+ og høreapparatene er innenfor trådløs rekkevidde.

2) Batterier i høreapparatet kan være så tømt at det ikke lenger støtter lydstreaming: Bytt batteri i høreapparatet.

ReSound Phone Clip+ kan være utenfor høreapparatenes rekkevidde: Flytt ReSound Phone Clip+ nærmere høreapparatene. 
Sørg for at du snakker rett inn i mikrofonen med en avstand på 10–30 cm fra munnen. Ikke legg ReSound Phone Clip+ i en jakke, la ReSound Phone Clip+ gnisse mot klærne eller andre ting under telefonsamtaler.
Hvis autosvar-funksjonen er støttet av mobiltelefonen og er slått på, kan du ved hjelp av denne funksjoner motta samtaler uten å måtte berøre verken telefonen eller ReSound Phone Clip+.
På noen Bluetooth-telefoner blir alle signaler sendt til den tilkoblede Bluetooth-enheten. På de fleste telefoner kan dette deaktiveres ved å stille telefonen i lydløsmodus, slik at trykking på knapper og mottak av meldinger ikke resulterer i lyder i telefonen.
ReSound Phone Clip+ er fullt kompatibel med ReSound Verso- og ReSound Up-seriene.
Når brukt sammen med den trådløse ReSound Alera-serien, må høreapparatene først pares med en ReSound Fjernkontroll 2, for at du skal kunne bruke fjernkontrollfunksjonaliteten i ReSound Phone Clip+.
Demping og stereostreaming er ikke tilgjengelig på Alera høreapparater.
  Videoer
Finn ut hvordan du best bruker høreapparatene og deres smarte funksjoner:
Se hvor enkelt det er å installere ReSound Phone Clip+.
Finn ut hvor enkelt det er å bruke ReSound Phone Clip+.
Behov for personlig hjelp?
Vi samarbeider med audiografer over hele verden og vi kan hjelpe deg å finne en audiograf i nærheten. 
ReSounds audiograf i direkte kontakt med en pasient under en konsultasjon.