Skip to main content
Support för ReSound TelefonClip+
ReSound TelefonClip+.
ReSound TelefonClip+ streamar telefonsamtal och musik direkt till hörapparaterna med hög ljudkvalitet. ReSound TelefonClip+ är knappt större än en tändsticksask och är både praktisk och lätt att ansluta. Den blir snabbt ett oumbärligt hjälpmedel i vardagen. 
Nedladdningar

Vi har tagit fram informationsmaterial för dig som vill veta mer om denna teknik. Bruksanvisningen laddas ned automatiskt när du klickar på den:

Bruksanvisning

Vanliga frågor

Anslutning och inställningar

Hörapparaterna måste parkopplas med ReSound TelefonClip+ för att upprätta en privat förbindelse för vidare kommunikation, samt för att möjliggöra överföring av information mellan enheterna.

Din audionom kan slutföra parkopplingsprocessen med hjälp av ett särskilt anpassningsprogram.

Hörapparaterna kan även parkopplas med ReSound TelefonClip+ genom att:

 - trycka på den vita parkopplingsknappen dold under det silverfärgade locket på ReSound TelefonClip+ och

- öppna och stänga batteriluckan på varje hörapparat inom 20 sekunder.

 

ReSound TelefonClip+ är kompatibel med många Bluetooth-enheter. Kontrollera att enheten som du skaffar har stöd för en eller flera av följande Bluetooth-profiler: Handsfree, Headset. Båda profilerna stöds av ReSound TelefonClip+.

Med ReSound TelefonClip+ fungerar hörapparaterna som ett headset för mobiltelefoner och fasta telefoner med Bluetooth.

Parkopplingsprocessen styrs av din mobiltelefon. Olika mobiltelefoner har olika menystrukturer. Du bör därför läsa din mobiltelefons bruksanvisning om du inte kan slutföra parkopplingsprocessen med de generella stegen som beskrivs här:

1. Sätt på ReSound Telefonclip+ och ta bort det silverfärgade locket.

2. Hitta anslutningsalternativen på din mobiltelefon. Leta efter Bluetooth-funktionen i huvudmenyn eller en av undermenyerna, till exempel "Anslutningar". (Se mobiltelefonens bruksanvisning)

3. Se till att Bluetooth är aktiverat på din mobiltelefon.

4. Tryck på den lilla blå Bluetooth-parkopplingsknappen en gång för att aktivera parkoppling i två minuter. LED-indikatorn lyser blått under parkoppling med Bluetooth.

5. Sök efter Bluetooth-enheter på mobiltelefonen. 

6. Din mobiltelefon visar då en lista över identifierade Bluetooth-enheter. Välj ”Hörapparattelefon” i listan.

7. Din mobiltelefon kan sedan be dig om en kod. Skriv i så fall in ”0000” (fyra nollor). 

ReSound TelefonClip+ bör nu vara parkopplad med din mobiltelefon. Vissa mobiltelefoner kan fråga vilken
Bluetooth-funktion du vill aktivera. Välj i så fall ”Headset”.

 
Fäst ReSound TelefonClip+ på din tröja, jacka eller ett annat plagg så att mikrofonöppningen är riktad uppåt. Alternativt kan du bära ReSound TelefonClip+ runt halsen med den medföljande remmen. Håll enheten inom ett avstånd på 10–30 cm från din mun. 

Upp till 8 Bluetooth-enheter kan parkopplas med ReSound TelefonClip+ men bara 2 Bluetooth-enheter kan vara anslutna/aktiva åt gången.

Som standard försöker ReSound TelefonClip+ automatiskt att ansluta till de två senaste Bluetooth-enheterna som har varit anslutna.

Vid parkoppling av ytterligare en Bluetooth-enhet rensas listan med enheter som ReSound TelefonClip+ är ansluten till. Därför måste tidigare anslutningar läggas till manuellt via telefonens Bluetooth-meny.

Exempel: Om du använder en telefon (1) med ReSound TelefonClip+ och sedan parkopplar ytterligare en telefon (2), rensas telefon (1) från listan med anslutna enheter. Den måste sedan läggas till/aktiveras manuellt via telefonens Bluetooth-meny.

 

Användning

Slå på ReSound TelefonClip+ genom att skjuta På/Av-knappen ner till På-läge.

Ett vitt "I" blir synligt på knappen och LED-indikatorn blinkar nu grönt var 2,5 sekunder.

Stäng av ReSound TelefonClip+ genom att skjuta på/av-knappen uppåt till läget OFF.

Ljusindikatorn (LED) slutar nu att blinka.

Nej. När du parkopplar ReSound TelefonClip+ med en Bluetooth-telefon upprättar du en privat förbindelse mellan dessa två Bluetooth-enheter. En krypteringsnyckel genereras för att kryptera all kommunikation för maximal säkerhet.
Andra apparater i närheten som sänder radiosignaler kan orsaka störningar, vanligtvis ett knastrande eller sprakande ljud. Exempel på sådana enheter är andra Bluetooth-enheter, trådlösa nätverk, mikrovågsugnar, babyvaktkameror och fjärrkontroller. 
Batteriförbrukningen och drifttiden på ReSound TelefonClip+ beror huvudsakligen på hur du använder enheten. I genomsnitt räcker ett fulladdat batteri till 6 timmars taltid och 80 timmar i standby-läge.
Ladda ReSound TelefonClip+ genom att ansluta laddningskabeln till ReSound TelefonClip+. Anslut den andra änden av laddningskabeln med nätadaptern till ett vägguttag. Full laddning tar cirka 3 timmar.

Ja. Denna funktion kan användas förutsatt att röstuppringning är tillgänglig och konfigurerad på mobiltelefonen. 

Om du har röstuppringning aktiverat på telefonen aktiverar du funktionen genom att hålla lurknappen/svarsknappen intryckt i 2 sekunder.

När du får samtal i mobiltelefonen blinkar Bluetooth-indikatorn och kort därefter hörs ringsignalen i hörapparaterna. Du kan svara inkommande samtal på två sätt:

1) Svara på samtalet genom att trycka en gång på lurknappen på din ReSound TelefonClip+. Om du bär två hörapparater streamas telefonsamtalet till båda öronen.

2) Du kan även svara på samtal genom att trycka på svarsknappen på mobiltelefonen.

Avvisa ett samtal genom att trycka två gånger på lurknappen på din ReSound TelefonClip+.

Du kan också avvisa samtal genom att trycka på avvisa-knappen på mobiltelefonen.

Avsluta ett samtal med ReSound TelefonClip+ genom att trycka en gång på lurknappen. Samtalet avslutas och hörapparaterna återgår till det tidigare programmet.

Du kan också avsluta samtal genom att trycka på motsvarande knapp på mobiltelefonen.

Att ringa fungerar på samma sätt med eller utan ReSound TelefonClip+: Använd helt enkelt mobiltelefonens knappar för att skriva in eller välja telefonnumret. Om telefonen är ansluten aktiveras streamingläget automatiskt och du hör uppringningstonerna i hörapparaterna.
Din ReSound TelefonClip+ har en lättanvänd volymkontroll (knapp med + och -) på sidan som du använder för att öka eller minska den streamade signalens volym. Du kan också använda mobiltelefonens volymkontroll, beroende på modell. Det är även möjligt att använda en ReSound Fjärrkontroll (tillbehör) för att justera volymen, eller appen ReSound Control på en iPhone eller Android smartphone.
Ja. Du kan ändra mobiltelefonens ringsignal som då blir den du hör när telefonen ringer.
Ja. Du kan köpa en Bluetooth-adapter för fast telefoni som sänder signalen från telefonen till ReSound TelefonClip+ och sedan till hörapparaterna. Du behöver inte lyfta telefonluren för att svara.
Nej, det är den inte. Liksom andra elektroniska apparater kan vatten eller mycket fukt skada produkten. Om ReSound TelefonClip+ blir våt eller fuktig ska du torka av den varsamt med en mjuk trasa.

Felsökning

a. ReSound TelefonClip+ kan vara utanför räckvidden för enheten som du försöker parkoppla med. Placera enheterna närmare varandra och prova att parkoppla på nytt.

b. ReSound TelefonClip+ är inte i parkopplingsläge.

Det kan bero på flera olika saker:

1) ReSound TelefonClip+ är avstängd: Slå på ReSound TelefonClip+.

2) ReSound TelefonClip+ och mobiltelefonen är inte parkopplade: Utför Bluetooth-parkopplingsprocessen och upprätta en Bluetooth-anslutning mellan ReSound TelefonClip+ och mobiltelefonen.

3) Bluetooth-anslutningen mellan ReSound TelefonClip+ och mobiltelefonen har brutits: Se till att Bluetooth är aktiverat på mobiltelefonen och upprätta återigen en Bluetooth-anslutning mellan ReSound TelefonClip+ mobiltelefonen.

1) ReSound TelefonClip+ och hörapparaterna är inte inom trådlös räckvidd: Se till att ReSound TelefonClip+ och hörapparaterna är inom trådlös räckvidd.

2) Batterierna i hörapparaterna kan vara så pass urladdade att de inte längre stödjer streaming: Byt batterierna i hörapparaterna.

ReSound TelefonClip+ och hörapparaterna kanske inte är inom trådlös räckvidd: Prova att placera ReSound TelefonClip+ närmare hörapparaterna. 
Se till att tala direkt i mikrofonen och håll den ungefär 10-30 cm från munnen. Placera inte ReSound TelefonClip+ i jackfickan och låt inte ReSound Phone Clip+ gnugga mot kläder eller andra föremål under pågående samtal.
Om mobiltelefonen har funktionen ”auto svar” aktiverad kan du använda denna funktion för att svara telefonsamtal utan att behöva röra telefonen eller ReSound TelefonClip+.
På vissa Bluetooth-telefoner sänds alla signaler till den anslutna Bluetooth-enheten. På de flesta telefoner kan detta stängas av genom att sätta telefonen i ”tyst” läge så att knapptryck och aviseringsljud inte hörs i telefonen.
ReSound TelefonClip+ är fullt kompatibel med modellserierna ReSound Verso och ReSound Up.
Vid användning tillsammans med trådlösa hörapparater i modellserien ReSound Alera måste hörapparaterna först parkopplas med en ReSound Fjärrkontroll 2 för att aktivera fjärrkontrollfunktionen i ReSound TelefonClip+.
Mikrofonavstängning och streaming stöds inte av hörapparater i modellserien Alera.
  Videoguider
Ta reda på hur du använder hörapparaternas smarta funktioner optimalt:
Se hur enkelt det är att ansluta ReSound TelefonClip+.
Se hur enkelt det är att använda ReSound TelefonClip+.
Behöver du personlig hjälp?
Vi samarbetar med audionomer över hela världen och kan snabbt hjälpa dig få kontakt med en audionom nära dig. 
ReSound audionom tillsammans med patient i kliniken.