Press & media

Read the latest press releases from GN ReSound here.

 

 

Vänta inte på att hörseln ska förbättras

När du gör någonting åt din hörselnedsättning får du bättre självförtroende och bättre relationer. 
Hitta en hörselklinik nära dig
Audionomer | ReSound hörapparater