Skip to main content
Ürün garantisi açıklaması
GN Hearing A/S'nin ürün garantileri sadece yetkili dağıtım kanalları üzerinden satış ile bağlantılı olarak sunulur. Doğrudan posta ve internet üzerinden satışlar (eBay ve diğer çevrimiçi kanallar dahil) GN Hearing tarafından yetkilendirilmemiş olduğundan, bu tür ürünlere başta verilmiş olan her türlü ürün garantisi geçersiz kılınacaktır. GN Hearing, yetkisiz dağıtım kanalları üzerinden alınmış cihazlar için ürün garantisi vermeyecek veya garantiye tekrar geçerlilik kazandırmayacaktır.

Her ürün garantisi, sadece seri üretimli cihaza ilk atanmış olan şahsın faydalanması için sağlanmaktadır. Ürün garantileri başkasına devredilemez.

Kullanıcının yetkili bir dağıtım kanalından (GN Hearing'in kendi takdirine bağlı olarak belirlendiği üzere) almadığı ve servis veya onarım için GN Hearing'e gönderdiği her cihaza el konulacak veya cihaz kullanıcıya onarılmadan iade edilecektir.