Skip to main content
Prohlášení k souhlasu se zpracováním osobních údajů pro sluchový test online


Účelem tohoto prohlášení je poskytnout informace v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů včetně obecného nařízení o ochraně údajů  (GDPR) a umožnit správci údajů, společnosti GN Hearing A/S (reg.č. 55082715), Lautrupbjerg 7, 2750 Ballerup, Dánsko (dále jen „GN“, „my“ či „nás“) používat Vaše osobní informace (dále jen „Vy, Vás, Vaše atd.“) tak, jak popsáno dále. 
Abyste mohli provést vyšetření sluchu a místní odborník na poruchy sluchu Vás mohl kontaktovat prostřednictvím některé z komunikačních metod (včetně telefonu, e-mailu, poštou atd.) k prodiskutování výsledků testu, poskytnutí sluchové péče a naplánování sluchového testu (dále jen „účel“), potřebujeme Váš souhlas se shromažďováním, zpracováním a přenosem následujících údajů o Vaší osobě (dále jen „Vaše údaje“): jméno, telefonní číslo, adresu, e-mail, pohlaví, věkové rozmezí a výsledek sluchového testu s následujícími podmínkami: 

1. Vaše data shromažďujeme a zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, jenž představuje právní základ dle čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. 

2. Příjemci Vašich údajů:

 • Zaměstnanci GN;
 • Zaměstnanci společnosti GN v zemi bydliště
 • Místní odborník na poruchy sluchu v zemi bydliště 
 • Zpracovatelé dat, dodavatelé, obchodní partneři a prodejci, s nimiž profesně spolupracujeme (tj. poskytovatelé služeb, technická podpora, poskytovatelé analytických služeb, dodavatelské služby a finanční instituce)
 • Výše uvedení příjemci mohou pouze (i) získat přístup na základě potřeby a (ii) používat Vaše údaje k dosažení účelu.

  Upozorňujeme, že individuálním správcem přijatých údajů bude místní odborník na poruchy sluchu v zemi Vašeho bydliště. 

  3. V rámci zpracování mohou být Vaše údaje převedeny a uloženy na serveru našeho zpracovatele údajů v USA (testy Resound a Interton) nebo v Belgii (test Beltone). Případný přenos údajů do USA se uskuteční na základě dohody EU-USA Privacy Shield Framework. Pokud je Vaše země pobytu mimo EU/EHP, přeneseme Vaše údaje ke společnosti GNU a k místnímu odborníkovi na poruchy sluchu ve Vaší zemi na základě standardních doložek o ochraně údajů přijatých Komisí EU, srov. čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR. Chcete-li získat další příslušné informace, kontaktujte nás (viz níže uvedené kontaktní údaje). 

  4. Vaše údaje budou uchovávány tak dlouho, dokud bude nutné poskytovat služby v souvislosti s Vaší sluchovou pomůckou, nebudou-li platné právní předpisy vyžadovat, abychom je smazali dříve nebo uložili na delší dobu. 

  Upozorňujeme, že svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. V takovém případě zpracování Vašich údajů ukončíme a odstraníme je (nebudeme-li mít povinnost uchovávat je dále). Odvolání souhlasu a jiné požadavky související se shromažďováním a zpracováváním Vašich údajů zajistíte kontaktováním pověřence GN pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese DPO@GN.com. 


  Pověřence GN pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na výše uvedené e-mailové adrese i v případě dotazů či jiných požadavků týkajících se shromažďování, přenosu a zpracování Vašich údajů. 

  Dotazy mohou například zahrnovat uplatňování práv v souladu s GDPR pro přístup k Vašim datům, vznášení námitek proti zpracování, odvolání Vašeho souhlasu (jak je popsáno výše), žádosti o opravu či vymazání Vašich údajů, anebo žádosti o omezení zpracování. 

  Společnost GN je pod dohledem dánské agentury pro ochranu údajů (www.datatilsynet.dk), Borgergade 28,5, DK-1300 Copenhagen K (dále jen „orgán dohledu“). Kromě výše popisovaného práva kontaktovat nás máte právo podávat stížnosti týkající se zpracování Vašich údajů u orgánu dohledu.