Skip to main content
Legal information
This website is meant as an introduction to the activities of GN Hearing A/S. 
Please read this text before using this website.
 

By using this site you accept the terms and conditions set out here.

If you do not agree to the terms and conditions please do not use the site.

You may download material displayed on this website only for non-commercial and personal use and provided you respect and keep intact all copyright, trademark and other proprietary notices.

You may not copy, reproduce, republish, upload, post, transmit or distribute in any way the contents of this website including the text, images, audio and video for either public or commercial use or communication, without prior written permission from GN Hearing.

Trademark disclaimer

The names, trademarks, service marks, logos and icons of ReSound appearing on this web site may not be used in any manner by users of this web site without the express prior written permission of ReSound.

Aplikace 

Aplikace pro používání s bezdrátovými sluchovými pomůckami:

Společnost GN Hearing obecně shromažďuje souhrnná neosobní identifikační údaje ode všech aktivních uživatelů aplikací prováděním analýzy obecného používání jejich funkcí. Může se jednat o informace týkající se rozsahu využívání funkcí a situací, kdy jsou dané funkce obvykle aktivovány. Zjistíme také, zda panel hlasitosti používá většina všech uživatelů, avšak nesledujeme vaše individuální využívání panelu hlasitosti.
Některé z našich aplikací umožňují získat aktualizace firmwaru, služby pro vzdálené přesné doladění a příjem zákaznických služeb, abyste mohli sluchadla využít na maximum. V takovém případě vás při instalaci aplikace požádáme o souhlas. Používání aplikace je volitelné a přináší dodatečné výhody a flexibilitu při přijímání aktualizací firmwaru apod. Přitom budou níže popsaným způsobem zpracovány některé vaše osobní údaje. Používáním aplikace nám umožníte přístup a zpracování níže uvedených informací o vás a vašem využívání aplikace. Těmito informacemi tedy jsou: Sériové číslo sluchadla, identifikační číslo hardwaru s verzí softwaru, nastavení sluchadel, doba používání sluchadel, informace o typu zařízení a údaje o technickém protokolu a umístění (využíváte-li služby s podporou GPS). 
Chcete-li přijímat služby vzdáleného přesného doladění, musíte kontaktovat svého odborníka na poruchy sluchu a podepsat souhlas. Přečtěte si prosím oznámení o ochraně osobních údajů, které jste obdrželi při odsouhlasení služeb vzdáleného přesného doladění.
Jestliže svůj souhlas odvoláte, nebudete prostřednictvím aplikace dostávat aktualizace firmwaru sluchadel. Odvoláte-li svůj souhlas s přijímáním služeb vzdáleného doladění,  nebudete moci tuto službu používat. Jestliže využíváte službu určování polohy, můžete funkci GPS ve svém mobilním zařízení kdykoli vypnout a zamezit shromažďování a zpracování těchto informací.

Aplikace bez nutnosti používat sluchové pomůcky:

Některé z našich aplikací umožňují přihlášení k předplatnému funkcí, například vytvoření vlastního plánu terapie tinnitu. V tomto ohledu nebudou zpracovávány žádné osobní údaje nad rámec výše uvedeného v části I (informace o konkrétním zařízení).

Platba za aplikace pro správu předplatného se provádí prostřednictvím obchodu Apple Appstore a vašeho účtu iTunes nebo prostřednictvím účtu Google Play. Společnost GN Hearing nebude mít k vašim platebním údajům přístup. Odkazujeme na zásady týkající se osobních údajů poskytovatelů platebních služeb.

 

Právní omezení webu

Tento web může zahrnovat informativní údaje týkající se určitých onemocnění, fyzických stavů a jejich léčby. Tyto informace nemají a nesmí být použity jako náhrada za lékařskou diagnózu či léčbu. Před zahájením jakékoli léčby a v případě veškerých dotazů týkajících se vašeho fyzického či zdravotního stavu se obraťte na svého lékaře či jiného kvalifikovaného poskytovatele zdravotní péče. Společnost GN Hearing se nezabývá poskytováním ani vykonáváním lékařského, ošetřovatelského či zdravotnického poradenství a služeb. SPOLEČNOST GN HEARING NEZARUČUJE ÚPLNOST, SPRÁVNOST, VČASNOST, UŽITEČNOST ANI PŘESNOST JAKÝCHKOLI INFORMACÍ POSKYTOVANÝCH NA TOMTO WEBU. Než se na tyto informace spolehnete, je vaší povinnosti si je ověřit.

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné weby provozované třetími stranami (nezávislými na společnosti GN Hearing). Odkazy jsme zařadili pouze pro vaše pohodlí. Společnost GN Hearing odmítá veškerou kontrolu, vztahové spojitosti a podporu stránek třetích stran, na něž mohou její stránky odkazovat. Při procházení webu www.resound.com a jakýchkoli souvisejících nebo propojených stránek se doporučuje jednat s úsudkem a rozvážností. Internet obsahuje materiály, jež mohou být nevhodné, sexuálně explicitní či urážlivé, nebo může obsahovat nepřesné informace porušující autorská práva a zákony na ochranu cti a důstojnosti.

Při nákupu zboží či služeb od třetích stran nebo z webových stránek není společnost GN Hearing účastníkem takových transakcí a nemá vůči nim žádnou odpovědnost ani závazky. ŽÁDNÝ OBSAH NA TOMTO WEBU NESMÍ BÝT INTERPRETOVÁN JAKO VYJÁDŘENÍ ZÁRUK K PRODUKTŮM ANI JAKO ROZŠIŘOVÁNÍ ČI JINÉ POZMĚŇOVÁNÍ ZÁRUK K PRODUKTŮM. PODROBNOSTI O OMEZENÉ ZÁRUCE NA PRODUKTY SPOLEČNOSTI GN HEARING VÁM POSKYTNE DISTRIBUTOR SLUCHOVÝCH POMŮCEK.

Společnost GN Hearing nezaručuje, že soubory stažené z tohoto či jakéhokoli propojeného webu neobsahují chyby, viry či jiné destruktivní vlastnosti. Při stahování souborů a načítání jakýchkoli informací z webu www.resound.com a webů s ním souvisejících či propojených berete veškerá rizika na sebe. Tímto stvrzujete, že jste byli upozorněni na potřebu provést veškeré kroky nezbytné k ochraně vlastního počítače a souborů proti vymazání, zničení, poškození či jiné poruše.
Declarations of Conformity