Skip to main content

Porozumění nedoslýchavosti

K poškození sluchu může dojít náhle, pokud jste vystaveni hlasitým zvukům nebo ranám. Ke ztrátě sluchu může také dojít postupně za delší dobu, kde příčinou často bývá nedoslýchavost způsobená věkem. Porozumění nedoslýchavosti je důležitým prvním krokem na cestě za změnou.
Co je  nedoslýchavost? 
Nedoslýchavostí je myšlena ztráta schopnosti slyšet některé zvuky.  Možná už neslyšíte vysoké zvuky, jako ženské nebo dětské hlasy. Nebo nedokážete sledovat jednoho řečníka, pokud je okolo Vás živá konverzace.

Někdy je ztráta sluchu dočasná, jako zvonění v uších po hlučném koncertu. Nejčastěji je ale trvalá, protože sluchový aparát, který vám umožňuje slyšet, byl nenávratně poškozen.
Úrovně nedoslýchavosti

Ztráty sluchu se mohou rozdělit na 4 kategorie v závislosti na stupni závažnosti nedoslýchavosti*: lehká, střední, těžká a velmi těžká. Shlédněte video, abyste těmto čtyřem úrovním lépe porozuměli (EN).

*World Health Organization, 2016

Získejte představu, jaké to je žít se sluchovou ztrátou

Klikněte níže a poslechněte si typické situace každodenního života jako jsou návštěva restaurace nebo poslech hudby a porovnejte jak zní při různé úrovni nedoslýchavosti.

  • Lehká
  • Střední
  • Těžká
  • Velmi těžká

Klikněte níže a vyzkoušejte náš bezplatný ReSound online test sluchu.

Online test (pouze anglicky)
Lehká nedoslýchavost
Budete mít potíže s poslechem a porozuměním tiché řeči, řeči na delší vzdálenost nebo v hlučném prostředí. 
Střední nedoslýchavost
Budete mít obtíže slyšet běžnou řeč, dokonce i na krátkou vzdálenost. 
Těžká nedoslýchavost 
Nejspíše uslyšíte pouze velmi hlasitou řeč nebo hlasité zvuky v okolí, jako hasičská siréna nebo bouchnutí dveří. Většině konverzace při rozhovoru není rozumět. 
Velmi těžká nedoslýchavost
Budete nejspíše vnímat jen velmi hlasité zvuky jako vibrace.
Co je audiogram? 
Když Váš Foniatr popíše Vaši nedoslýchavost, vždy bude odkazovat na závažnost ztráty sluchu a její “průběh ”, což znamená, které intenzity nebo frekvence nejste schopni slyšet.

Tyto tóny jsou zaneseny do grafu, kterému se říká audiogram.

Audiogram ukazuje, při jaké intenzitě slyšíte konkrétní frekvence. Audiogram Vašemu sluchovému specialistovi dává jasný obraz toho, jak závažná je Vaše ztráta sluchu, což je důležité pro výběr nejvhodnější kompenzace Vaší nedoslýchavosti. 
Více o sluchových ztrátách

Prvotní příznaky nedoslýchavosti

Jeden z nejběžnějších příznaků nedoslýchavosti je neschopnost slyšet vysokofrekvenční tóny, jako je například ženský hlas.

Příčiny nedoslýchavosti

Je mnoho různých příčin nedoslýchavosti: hluk, vedlejší účinky léků, infekce nebo stárnutí.

Typy nedoslýchavosti

Existuje několik typů nedoslýchavosti. Pouze sluchový specialista je schopen určit, který typ nedoslýchavosti se týká Vás.

Kompenzace nedoslýchavosti

Určité typy nedoslýchavosti lze řešit medicínsky, u ostatních tomu tak není.

Myslíte, že trpíte nedoslýchavostí?
Najděte sluchového specialistu ve svém okolí ještě dnes a nechte si svůj sluch otestovat.