Skip to main content

Anatomie ucha


Anantomie ucha zahrnuje tři základní části: vnější ucho, střední ucho a vnitřní ucho. Problém v jakékoli z těchto tří částí může způsobit sluchovou ztrátu.
Anatomie vnějšího ucha
Součástí toho, co odborníci nazývají vnější ucho, jsou vnější viditelné části Vašeho ucha neboli boltec a ušní lalůček. Součásti, které jsou již hůře viditelné pouhým okem jsou zevní zvukovod a přechod mezi vnějším a středním uchem, který je tvořem ušním bubínkem.
Anatomie středního ucha
Střední ucho je prostor mezi Vaším vnějším uchem - který obsahuje části ucha, které vidíte - a vnitřním uchem, odkud jsou posílány zvuky do mozku. Pro střední ucho jsou typické ušní kůstky - na bubínek navazující kladívko, kovadlinka a třmínek. I když se nedá vidět Vaše střední ucho, pravděpodobně jste to pocítil během přistání letadla. Když letadlo sestupuje, nerovný tlak na obou stranách ušního bubínku může způsobit krátkou ostrou bolest ve středním uchu. Mnoho profesionálů pak doporučuje speciální dechová a polykací cvičení pro předejití této bolesti.
Anatomie vnitřního ucha
Vnitřní ucho je místo, kde buňky a nervy zpracovávají zvuk a posílají je do mozku. Mechanická energie se zde mění na bioelektrickou. Ve vnitřním uchu dochází ke ztrátě sluchu související s věkem, protože důležité vláskové buňky a nervy vedoucí vzruchy do mozku se s věkem zhoršují. Vnitřní ucho nám také pomáhá udržet rovnováhu. Nejdůležitějšími částmi anatomie vnitřního ucha jsou kochlea a sluchový nerv.
Jak funguje ucho
Zařízení, která jsou navržena tak, aby byla ve Vašich uších neviditelná
Všechna naše sluchadla jsou zkonstruována tak, aby byla pohodlná, odolná a krásná. Zařízení pak "zmizí" ve Vašich uších, ale ovládací prvky jsou vždy dotykové a snadno ovladatelné.