Skip to main content

Děti s nedoslýchavostí

Dejte Vašim dětem s nedoslýchavostí tu nejlepší možnou podporu - naučte se, jak je podporovat a pomáhat jim v každodenním životě.
Jak častá je ztráta sluchu?
32 milionů dětí z celého světa má potíže s nedoslýchavostí. Průměrně 1.4 - 5 na každých tisíc narozených dětí se narodí s nedoslýchavostí.

Dětská nedoslýchavost je často zachycena novorozeneckým screeningem, který se provádí 24-48 hodin po narození. Některé děti, které úspěšně absolvují tento screening, však vykazují známky ztráty sluchu až s přibývajícím věkem. 1.1 miliarda lidí ve věku mezi 12-35 jsou v riziku poškození sluchu vlivem nadměrného hluku při volno-časových aktivitách, kdy až v 12.5% se jedná o permanentní poškození. 
Ztráta sluchu a vývoj
Výzkumy potvrzují, že schopnost slyšet je zásadní pro rozvoj řeči a jazyka, komunikaci a schopnost učení.
U dětí s nedoslýchavostí proto hrozí opoždění ve vývoji v oblastech  vnímání a schopnosti výrazové komunikace a často narazí na obtíže při učení, omezené možnosti dosaženého vzdělání a potíže s komunikací a začlenění v rodině či s vrstevníky. 
Jednejte okamžitě
Nedoslýchavost je třeba řešit okamžitě, jakmile je rozpoznána, nebo diagnostikována. Neustálý přísun řeči, jazyka a jiných podnětů v jeho nebo jejím prostředí je zásadní. Výzkumy ukazují, že včasné rozpoznání a řešení nedoslýchavosti pomáhá dětem rozvíjet jazyk (ať už verbální nebo znakový) zrovna tak, jako u jejich normálně slyšících vrstevníků a zásadně sníží dopad na vývojové milníky dítěte.
Řešení poslechu

Včasná identifikace a řešení jsou kritické a umožňují specialistům pracovat s rodinami na jejich vzdělávání a podporovat tak komunikaci a další vývoj jejich dětí.  Váš sluchový specialista posoudí sluch Vašeho dítěte a poučí Vás, jaké další kroky je třeba udělat. V závislosti na typu a závažnosti nedoslýchavosti Vašeho dítěte bude možné řešení zahrnovat některé z následujících možností:

  • Sluchadlo – elektronické zařízení, které slouží k zesílení zvuků a nosí se za uchem
  • Kochleární implantát - chirurgicky implantované zařízení, které přímo stimuluje sluchový nerv ve vnitřním uchu pomocí elektrických impulsů
  • Řečová terapie  - terapeutické instrukce vyvinuté ke zlepšení vývoje jazyka a komunikace 
  • Pomocná zařízení pro poslech - technologie, která pomáhá přenášet zvuky přímo do sluchadel nebo kochleárního implantátu dítěte
Na každém slovu záleží
Poslech je obzvláště důležitý pro děti, které rozvíjejí své schopnosti potřebné k učení a komunikaci. Děti se učí mluvit poslechem řeči. Neustálou komunikací s Vaším dítětem můžete dosáhnout lepších výsledků.
Pomozte svému dítěti uspět

Je mnoho cest, jak můžete svému dítěti pomoci být úspěšnným, včetně následujících:

  • Aktivně se zúčastňujte a podněcujte své dítě ke komunikaci. Zaveďte návyky ohledně rozhovoru a čtení knih. Mluvte jasně a na vzdálenost kratší než 2 metry.
  • Povzbuzujte své dítě v nošení sluchadel. Buďte chápaví, pokud je nebudou chtít nosit. Oslavte každý malý úspěch, dokud je nezačnou nosit zcela. 
  • Buďte připraveni na neočekávané. Noste baterie navíc, použijte klip pro sluchadla, který sluchadla připevní na jejich oblečení, a uchovejte si kontakt na Vašeho Foniatra.
  • Kdykoli je to možné, snižte hlasitost okolního hluku. Usnadněte svému dítěti slyšet.
  • Zvažte použití podpůrných poslechových prostředků, jako je ReSound Micro Mic, Multi Mic, nebo FM systém.
Protože poslech je klíčem k učení
Sluchadla ReSound pomáhají spojit osoby s okolním světem, umožňují jim přístup k důležitým zvukům a řeči každodenního života.