Skip to main content

Nedoslýchavost způsobená věkem

Nedoslýchavost způsobená věkem bývá obvykle lehká až středně těžká forma nedoslýchavosti. Lehkou nedoslýchavostí je myšleno, že máte potíže slyšet a rozumět slabým zvukům, zvukům na větší vzdálenost, nebo řeči v hlučném prostředí. Lidem se středně těžkou nedoslýchavostí činí potíže rozumět běžné řeči, a to dokonce i na krátkou vzdálenost.
Co je to nedoslýchavost způsobená věkem?
Nedoslýchavost způsobená věkem se může vyskytovat častěji s přibývajícím věkem. Je to jeden z nejběžnějších neduhů postihující starší osoby. Nedoslýchavost způsobená věkem nejčastěji postihuje obě uši, a protože ke ztrátě dochází postupně, pravděpodobně si ani neuvědomíte, že jste ztratili něco ze své schopnosti slyšet.
Příčiny vzniku nedoslýchavosti způsobené věkem
Může být obtížné rozeznat  nedoslýchavost způsobenou věkem od ztráty sluchu, jejíž příčiny jsou zcela jiného původu.
 
Nedoslýchavost způsobená hlukem je zapříčiněna opakovanou nebo dlouhodobou expozicí zvukům, které jsou velmi hlasité nebo se jim vystavujete po dlouhou dobu. Toto může poničit senzorické vláskové buňky ve vašem uchu, které umožňují mozku slyšet. Jakmile jsou tyto buňky zničené, už nikdy nedorostou a Vaše schopnost slyšet se tím sníží.


Okolnosti, které jsou společné pro většinu starších lidí, jako vysoký krevní tlak nebo diabetes, mohou přispět ke vzniku ztráty sluchu. Medikace, která je pro senzorické buňky v uchu toxická (například , některé chemoterapie) mohou také zapříčinit vznik nedoslýchavosti.

Všimli jste si rozdílu?

Fakt, že trpíte nedoslýchavostí, Vám možná začne být zřejmý okamžikem, kdy Vám začnou unikat části konverzace s Vašimi blízkými - například v hlučné restauraci, nebo když musíte zesilovat TV abyste rozuměli Vašemu oblíbeném pořadu. Nedoslýchavost může také být otázkou Vaší bezpečnosti. Představte si, že neslyšíte auto projíždějící za Vámi, když se procházíte rušným městem nebo když neslyšíte požární poplach v domě.

Nejedná se jen o Vás


Sluchová ztráta může být frustrující pro Vás, ale i pro lidi kolem Vás. Okolí Vás začne vnímat jinak, než se sami vidíte. Možná se stáhnete do sebe, ztratíte sebejistotu a budete se cítit izolovaně od ostatních, obzvláště ve větším kolektivu. Možná dokonce zjistíte, že je těžké úspěšně zvládat zaměstnání.

Čím déle to odkládáte, tím těžší to bude
Když je Váš mozek ochuzen o zvukové stimuly, ztrácí schopnost vyhodnocovat zvuky. Čím déle čekáte, tím více zvuků zmizí a opětovné adaptovaní pak zabere daleko více času.

Vyšetření zraku je dnes běžnou věcí, co ale Váš sluch? Doporučuje se zajít na rutinní vyšetření každých 10 let a po dovršení věku 50 let nejméně každé 3 roky. Pakliže trpíte nedoslýchavostí, test sluchu ji odhalí a Váš sluchový specialista (Foniatr) Vám poradí, jaké další kroky je třeba učinit.