Skip to main content

Často kladené otázky týkající se ztráty sluchu a sluchadel

Zdravý sluch

Více o ztrátě sluchu

Pokud máte zjištěnu ztrátu sluchu, tak vězte, že v tom nejste sami.  Přibližně 466 milionů lidí po celém světě má sluchovou ztrátu, jež je omezuje v běžném životě. A z toho 34 milionů jsou děti (zdroj: World Health Organization, 2019).
Ztrátu sluchu má na svědomí několik faktorů. Mezi jinými to je stárnutí, dědičnost, onemocnění, vystavení se hluku nebo zvýšená tvorba ušního mazu.
Ztrátu sluchu u dětí může způsobit mnoho faktorů jako je předčasné narození dítěte, komplikace při porodu, vystavení sluchu dítěte hluku, infekce nebo užití ototoxických (sluch poškozujících) léků.
Existují 3 základní typy sluchových poruch: převodní, senzorineurální a porucha kombinovaná. Léčba sluchové poruchy je pak závislá na individuálním typu sluchové poruchy a její úrovni.
Převodní vada sluchu je výsledkem problému ve vnějším anebo středním uchu, zapříčiněným nejčastěji infekcí, zvýšenou tvorbou ušního mazu nebo tekutiny, protrženým bubínkem nebo otosklerózou (abnormální vývoj kůstek ve středním uchu). Tento typ sluchové vady bývá dočasný a někdy může být napraven nebo vyléčen odstraněním ušního mazu, léky anebo operací.
Senzorineurální sluchová porucha je zapříčiněna problémy s kochleou (vláskovými buňkami) a auditorním nervem. Nejčastěji je přirozeným následkem stárnutí nebo vystavení se přílišnému hluku. Okolo 90% všech sluchových vad u dospělých lidí je senzirineurálního typu. Tato vada může být kompenzována sluchadly a někdy i chirurgicky.
Smíšení sluchová porucha je kombinací převodní a senzorineurální sluchové poruchy. To znamená, že došlo k poškození jak vnějšího ucha, tak vnitřního ucha. Vnější část ucha nekompletně převádí zvuk do vnitřního ucha a vnitřní ucho nedokáže signál správně přijmout a poslat ho ke zpracování do mozku.
Bakteriální infekční meningitida může být příčinou ztráty sluchu v jakémkoli věku. Více než 30% případů bakteriální meningitidy končí nějakým stupněm sluchové ztráty, od mírné po těžkou hluchotu.
Existuje více než 200 léků, od léků na předpis po léky volně prodejné, které mohou způsobit sluchovou ztrátu. Jsou známy pod pojmem ototoxické a mohou způsobit dočasné anebo i trvalé poškození sluchu.
Ano. Extrémně hlasitý nebo dlouhotrvající hluk může poškodit Váš sluch.
Je potřeba svůj sluch chránit a to před příliš hlasitými zvuky, ale i před těmi méně hlasitými, pokud trvají dlouhou dobu. Oboje může způsobit poškození vláskových buněk v kochley. Pokud je Vaše okolí hlasité natolik, že musíte zvýšit hlas, abyste byli slyšet, pak je hluk dostatečný na to, aby poškodil Váš sluch - noste tedy ucpávky uší nebo jiné ochranné pomůcky.
Domluvte si prohlídku u Vašeho doktora a nechte si udělat sluchový test. Pokud se potvrdí, že máte ztrátu sluchu, tak Vám Váš lékař poradí, jak danou situaci ideálně řešit.

Tinnitus

Tinnitus je vnímání obtěžujícího zvuku (nejčastěji popisováno jako zvonění, pískání, hučení nebo jiné zvuky, kterých se není možné zbavit) a přitom žádný takový zvuk se v okolí nevyskytuje. Vnímá ho pouze jedinec s tinnitem.
Tinnitus může být zapříčiněn vystavení se hlasitým zvukům, nadměrným množství ušního mazu, zánětem ucha, vysokým krevním tlakem, poruchou senzorického nervu a stárnutím. Alkohol, kofein, kouření a užívání určitých léků může tinnitus též způsobit. 
Nejste jediný. Přibližně 10-15% světové populace má zkušenosti s tinnitem.
Zatím nebyla objevena účinná léčba tinnitu, ale existují způsoby, jak se od tinnitu oprostit. There’s unfortunately no cure for tinnitus, but there are ways to get relief. Vyhýbání se hlasitým zvukům, sledování úrovně stresu, dostatečný odpočinek, cvičení nebo snížení příjmu soli a stimulantů mohou pomoci snížit tinnitus. Zvuky na pozadí jako je rádio, bílý nebo růžový šum nebo např. větrák mohou také odvést pozornost od tinnitu. ReSound navíc zdarma nabízí aplikaci Relief, která obsahuje paletu zvuků pomáhající odpočinout si od vlastního tinnitu.
Zvuková terapie přináší nové zvuky, které pomáhají tinnitus upozadit. Vyzkoušejte zvukovou terapii pomocí aplikace ReSound Relief.
Tinnitus nezpůsobuje sluchovou ztrátu, ale existuje souvislost mezi tinnitem a sluchovou ztrátou. 4 z 5 lidí trpících tinnitem mají zároveň i problémy se sluchem. Používání sluchadel k zesílení zvuků mají ověřený efekt při maskování tinnitu a dělají ho méně obtěžujícím. Některá ze sluchadel jsou vybavena i zabudovaným generátorem šumu a nabízejí tak možnost řešit oba problémy: sluchovou vadu i tinnitus.

Testování sluchu

Svůj sluch si můžete nechat změřit u Vašeho ušního lékaře nebo specialisty. 
Zástupci společnosti ReSound jsou připraveni Vám pomoci kdekoli na světě. Zde naleznete svého specialistu.
Během testování sluchu se Vás specialista na sluch bude ptát na Váš životní styl a potřeby ohledně slyšení. Poté Vám změří Vaši sluchovou ztrátu tónovou a slovní audiometrií. Pomocí tohoto testu se zjistí máte-li ztrátu sluchu a případně její úroveň a na základě toho se rozhodne o dalším postupu.
Nikoli. Test sluchu je neinvazivní a bezbolestný.
Cena testu sluchu se liší lokalita od lokality. Na většině míst v České republice je test sluchu zdarma.
Test sluchu se doporučuje podstupovat každých 10 let do věku 50 roků. Po padesátce pak nejméně každé 3 roky.J
Online testy sluchu poskytují pouze základní indikaci máte-li ztrátu sluchu či nikoli. Nejlepším způsobem jak si nechat otestovat Váš sluch je navštívit Vašeho ušního doktora nebo specialistu.

Pomoc blízkému se sluchovou poruchou

Mnoho lidí se ztrátou sluchu si často neuvědomuje rozsah jejich ztráty, protože ostatní v okolí se stali jejich sluchem. Zde je několik tipů, které mohou Vašemu blízkému pomoci:

Nedělejte:

 
Neopakujte se
 
Nezvyšujte hlas
 
Netlumočte konverzaci
 
Nechovejte se jako telefonní záznamník

Dělejte:
 
Sdělte jim, jak je Váš vztah ovlivněn jejich sluchovou ztrátou
 
Pomozte jim pochopit, že jejich sluchová porucha sama neodezní a nebo se sama nezlepší
 
Podpořte je v tom, aby si nechali svůj sluch testovat
 
Při schůzce s ušním specialistou jim dělejte společnost
Sluchadla

Více o sluchadlech

Moderní sluchadla transformují příchozí zvuk na digitální binární kód (nuly a jedničky). Tato informace pak může být zpracována čipem uvnitř sluchadla. Jakmile je digitální signál zpracován, je zpětně změněn na signál analogový a ten je pak poslán do reproduktoru sluchadla a tím i ucha nositele sluchadla.
Společnost ReSound má širokou paletu sluchadel s rozdílnou nabídkou schopností a funkcí. Váš ušní specialista Vám může pomoci zvolit typ sluchadla, které je nejlepší pro Vaši ztrátu sluchu a Váš životní styl. Zde  se podívejte na celou nabídku produktů ReSound.
Výběr správného sluchadla pro Vás závisí na Vaší sluchové ztrátě, životním stylu, technologických a kosmetických požadavcích. Váš ušní specialista zohlední všechny Vaše požadavky a doporučí Vám sluchadlo na základě Vaší sluchové ztráty, Vašeho audigramu a požadavků naladění.
To, jestli nosit jedno anebo dvě sluchadla závisí na Vaší sluchové ztrátě. Ačkoli výzkumy jasně ukazují, že porozumět řeči je jednodušší, pokud se sluchadla nosí na obou uších. Ať už se jedná o normální prostředí nebo o hlučné situace, zatímco jedno sluchadlo se zaměřuje na řeč, druhé snižuje hluk z okolí. Dvě sluchadla pomáhají také při lokalizaci nebo rozpoznávání, odkud zvuky přicházejí.
Cenové rozpětí sluchadel je relativně velké a je závislé na stylu, technologickém vybavení, servisu a údržbě, a také na zdravotním systému v České republice. 
Nákup sluchadla je významná investice do Vašeho budoucího zdraví a pohody. Při koupi sluchadla online riskujete, že nedostanete sluchadlo, které je nastaveno na Vaše osobní potřeby. A zároveň riskujete, že za své peníze dostanete sluchadlo, které je nepohodlné a nemá efekt, a které tím pádem v důsledku nebudete nosit. Sluchadla pořízená u ušního specialisty Vám zajistí nejen produkt na míru Vašim potřebám, ale i následnou péči a servis o ně.
Přizpůsobení se sluchadlům postupuje  pomalu . Nová sluchadla začněte nosit doma po dobu jedné hodiny, několikrát denně, v různých poslechových prostředích. Jakmile jste připraveni opustit dům s novými sluchadly, pokuste se jít do klidného prostředí. Vyvarujte se velkých davů a hlučných míst, ale postupně noste sluchadla v různých situacích. Specialisté na sluch doporučují po 2 až 4 týdnech od pořízení nových sluchadel opětovnou návštěvu a jemné doladění. 
Moderní sluchadla jsou tak malá, že jsou prakticky neviditelná při nošení. Vzhled sluchadel nebo skořepiny se také dodávají v různých tvarech, stylech a barvách, aby vyhovovaly Vašim kosmetickým potřebám a preferencím.
Ano. Sluchadla ReSound používají pokročilé směrovosti a potlačení hluku, které pomáhají slyšet v hlasitém prostředí.
Typická životnost zcela nového sluchadla je 5 let.

Náklady na pořízení, zdravotní pojištění a záruka

Ano. Než-li se rozhodnete si u výdejce sluchadel přístroj pořídit, máte možnost vyzkoušet, jak sluchadla ReSound znějí v různých poslechových situacích.
Your hearing care professional might offer payment options for purchasing our hearing aids, including credit options. You might also receive benefits from your health insurance plan. If you’re unsure if your health insurance offers a hearing aid benefit, contact your provider. Your local hearing care professional can provide more information about the credit and payment options available or assistance navigating your health insurance plan.
Ano. V současné době přispívá na pořízení sluchadla jednou za 5 let zdravotní pojišťovna a to částkou 7.000,-Kč u monoaurální korekce pacientů starších 19 let, 2x 10.000,-Kč u binaurální korekce pacientů do 18let včetně, 2x 7.000,-Kč pro binaurální korekci pacientů starších 19let a zároveň hluchoslepých anebo 1x 10.000,-Kč pro monoaurální korekci u pacientů do 18let včetně. Pro detailnější informace prosím kontaktujte Vašeho sluchadlového specialistu nebo zdravotní pojišťovnu.
ReSound hearing aids are covered by a Limited Manufacturer’s Warranty, as well as a “Lost, Stolen or Damaged” protection, for one year. Your ReSound practitioner will review the terms of your coverage and how to extend this warranty with you. 

Tip: If you misplace your hearing aids, you can quickly track them down with the ReSound Smart app and ReSound Smart 3D app’s ‘Finder’ function.

Your ReSound hearing aids come with 1-4 years of warranty coverage depending on the model. Note that the typical lifespan of a new hearing aid is 5 years , so it might be worthwhile to investigate if extended warranty is available.
ReSound is dedicated to total patient satisfaction, but we realize that some adjustments to amplification can be difficult. If you’re not completely satisfied, all ReSound hearing aids may be returned in their original condition, less reasonable wear, to the ReSound hearing care center in which they were purchased.

Denní používání sluchadel

Zde je několik tipů:
  • Předtím než jdete spát, tak sluchadlo vypněte
  • Dvířka baterie nechte přes noc otevřená, aby vnitřní komponenty mohly vyschnout
  • Nevystavujte Vaše sluchadla přílišnému teplu nebo chladu
  • Sluchadla si vyndejte z ucha, pokud se chystáte použít vlasový sprej, parfém, pěnu na holení a další podobné produkty
  • Se svými sluchadly manipulujte opatrně. Pokud Vám sluchadlo spadne na zem nebo narazí na tvrdý povrch, zmiňte se o tom Vašemu ušnímu specialistovi. Zkontroluje, zda-li není sluchadlo rozbité
  • Nikdy Vaše sluchadla neponořujte do tekutin a chraňte je před vlivem vody a vysoké vlhkosti
  • Svá sluchadla držte z dosahu Vašich dětí, vnoučat anebo zvířecích mazlíčků

 

 

K očištění Vašich sluchadel používejte jemný a lehce navlhčený (nikoli mokrý) hadřík nebo k tomu určený čistící ubrousek. K čištění nepoužívejte alkohol nebo rozpouštědla. V čistém stavu udržujte hlavně hadičku a tvarovku nebo dóm u sluchadel tzv.závěsných, tj.sluchadel za ucho. Pokud máte s čištěním hadičky, tvarovky nebo dómu od ušního mazu problémy, tak se obraťte na svého ušního specialistu.
Ne. Nikdy svá sluchadla neponořujte do tekutin nebo nenoste v sauně, během sprchování nebo plavání. Svá sluchadla chraňte před vodou, vlhkostí a používejte je pouze v souladu s návodem k použití.
Nechte sluchadla vysušit v sušičce k tomu určené nebo v krabičce se sušící tabletou. Poté kontaktujte svého ušního specialistu, aby Vám pomohl s řešením případného problému

Baterie do sluchadel

Baterie do sluchadel je možné zakoupit u Vašeho ušního specialisty nebo v obchodech se zdravotními potřebami.
Cena baterií do sluchadel se liší a jsou závislé, kde baterie kupujete. Většinou se ceny pohybují mezi 100,- až 200,- Kč.
Ano. Baterie do sluchadel se vyrábějí ve 4 velikostech a je potřeba pro Vaše sluchadla vybrat tu správnou velikost. Každá velikost má vedle číselného i barevné označení. Velikost 10 je žlutě označená, velikost 13 je oranžová, velikost 312 je hnědá a velikost 675 je modrá. Krycí samolepka na zadní straně každé baterie je též ve stejné barvě. Logicky, menší baterie mají menží životnost, než-li ty větší.
Pro nejlepší zachování energie skladujte baterie při pokojové teplotě 18°C - 26°C. Vyhněte se skladování baterií na horkém a vlhkém místě a neskladujte je v mrazáku. Abyste předešli nejen vlhkosti ve sluchadle, ale abyste i ušetřili energii baterie, tak na noc otevírejte bateriová dvířka u Vašich sluchadel.
Životnost nerozbalených baterií jsou přibližně 3 roky, ale při jejich používání se živostnost baterií liší a to podle typu sluchadla a toho, jak moc je sluchadlo používáno. Některá digitální sluchadla s vyspělými funkcemi vyžadují pro provoz více energie, než-li sluchadla analogová. Baterie do sluchadla obvykle vydrží 5-7 dní poctivého používání.
Skladujte Vaše baterie při pokojové teplotě 18°C - 26°C a nevystavujte je vyšší teplotě a vlhkosti, což by mohlo zkrátit jejich živostnost. Vyhněte se i nošení baterií volně v přířuční tašce nebo kapse, kde by se mohly dostat do kontaktu s kovovými předměty jako jsou klíče nebo mince. Mohlo by dojít ke zkratování baterií. Pro prodloužení životnosti baterií se doporučuje při nepoužívání sluchadla otevřít bateriová dvířka a sluchadlo vypnout.
Použité baterie jsou škodlivé vůči životnímu prostředí a musí být zlikvidovány podle zákona. Použité baterie též můžete vrátit Vašemu ušnímu specialistovi.
Pokud došlo ke spolknutí baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Pokud došlo ke spolknutí baterie dítětem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Baterie do sluchadel držte mimo dosah malých dětí!
Okamžitě kontaktujte Vašeho veterináře. Baterie do sluchadel jsou pro zvířata stejně, ne-li více, škodlivá.  Na nic nečekejte, může to být pro Vašeho mazlíčka životohrožující.

Sluchadla a alergie

V ReSoundu navrhujeme všechny naše výrobky z důkladně otestovaných a certifikovaných materiálů, abychom minimalizovali možnost vzniku alergických reakcí. Všechny materiály, které používáme, jsou pečlivě vybrány a ty, které jsou v přímém kontaktu s pokožkou, podléhají testování a certifikaci biokompatibility. Naše výrobky neobsahují nebo nebyly vystaveny alergenním vonným látkám uvedených ve směrnici EU 2009/48 / ES.

Alergické reakce způsobené nošením sluchadel jsou velmi vzácné, mohou se však ve výjimečných případech objevit u lidí, kteří mají velmi citlivou pokožku. Sestavili jsme soubor nejčastějších otázek a odpovědí pro osoby s velmi citlivou kůží nebo alergií na určité materiály. Máte-li otázku, která není zodpovězena níže, nebo chcete-li získat další informace o použitých materiálech v našich sluchadlech, můžete nás kontaktovat zde

Ano, můžete. Žádný z materiálů sluchadla, který je v kontaktu s pokožkou neobsahuje alergické složky.
Je to vzácné, ale je možné u někoho s velmi citlivou kůží. Podráždění může být způsobeno, pokud je sluchadlo v kontaktu s pokožkou ve vlhkém prostředí a za přítomnosti např. mýdla nebo krémů, které obsahují SLS (seskviterpenový lakton). Správně nasazené sluchadlo se v uchu nepohybuje a pokožku tak nedráždí. Je důležité si nacvičit správné nasezení sluchadla. Pro radu se obraťte na Vaše sluchového specialistu.
V našich sluchadlech se používá velmi malé množství niklu a navíc je zakryto vnějším pláštěm a nepřichází tak do kontaktu s pokožkou. Některá sluchadla (RIE a BTE) mají konce dvou čepů z nerezové oceli ve vnějším plášti, které mohou uvolňovat mikro množství niklu, ale protože nepřicházejí do kontaktu s pokožkou, bylo by velmi nepravděpodobné, že by to mohlo způsobit alergickou reakci.
Naše sluchadla neobsahují latex, ale pokud je sluchadlo vystaveno latexu (např. od sluchadlového specialisty používajícího latexové rukavice), může být kontaminováno. Obecně je důležité, aby byly sluchadla pravidelně čištěna. Latexová alergie je v běžné populaci vzácná, ale může se vyvinout u lidí, kteří přicházejí do kontaktu s latexem příliš často (jako jsou lidé pracující ve zdravotnictví, kteří denně používají latexové rukavice).
V ReSoundu používáme nejkvalitnější na trhu dostupný ABS (akrylonitril-butadienový styren). Tento materiál jsme používali po celá desetiletí a je vhodný pro použití v lékařských zařízeních. Styren obsažený v tomto ABS je stabilní a vázaný uvnitř materiálu, takže existuje extrémně malá šance, že zmíněný ABS může způsobit jakýkoli druh alergické reakce.
Potřebujete osobní asistenci?
Spolupracujeme se sluchovými specialisty po celém světě a pomůžeme Vám najít odborníka ve Vašem okolí.