Skip to main content

Těžká až velmi těžká nedoslýchavost

Pokud trpíte těžkou až velmi těžkou nedoslýchavostí, slyšíte pouze velmi hlasitou řeč nebo hlasité zvuky. Lidé s těžkou nedoslýchavostí neuslyší běžnou konverzaci a ti, kteří trpí velmi těžkou ztrátou sluchu, vnímají dokonce i hlasité zvuky pouze jako vibrace. Stupeň nedoslýchavosti je často jiný pro různé zvukové frekvence, přičemž nejlepší sluch obvykle bývá na nízkých frekvencích.
Potíže se sluchem
360 milionů lidí na celém světě se potýká s nedoslýchavostí. 10% z nich trpí těžkou až velmi těžkou formou ztráty sluchu.*

Těžká až velmi těžká nedoslýchavost se může projevit v jakémkoli věku. Takovýto stupeň nedoslýchavosti se může vyskytnout u novorozenců či v raném dospívání, nebo se projeví s přibývajícím věkem.

*World Health Organization, 2016
Klíčové výzvy

Pokud trpíte těžkou až velmi těžkou nedoslýchavostí, pravděpodobně jste se setkali s některou z následujících obtíží:

  • Hlučné prostředí  – Je velmi obtížné sledovat konverzaci na rušném a hlučném místě
  • Porozumění řeči – i když jsou zvuky hlasité, například při použití sluchadel, důležité zvuky jako je řeč nemusí být srozumitelné
  • Telefonování – telefonický rozhovor je velmi obtížný nebo dokonce nemožný
Strategie zvládání situací

Všimli jste si, že začínáte využívat strategie pro zvládnutí situací a získání kontroly v různých poslechových prostředích? Některé z nejběžnějších strategií zvládnutí situace jsou:

  • Vizuální vodítko – lidé s těžkou až velmi těžkou nedoslýchavostí velmi často spoléhají na vizuální pomoc například odezíráním ze rtů ( studie ukazují, že lidé rozumí řeči až o 70% lépe při video-hovoru v porovnání s běžným telefonickým hovorem**)
  • Hlučná prostředí – vždy hledáte tichý kout místnosti pro minimalizaci hluku?
  • Velké konferenční sály – sedáte si blízko řečníka(ů) abyste byli schopni rozumět tomu, co se říká?
** Jespersen, CT, Kirkwood, B. Speech Intelligibility Benefits of FaceTime. Hearing Review. 2015;21(2):28.
Dnešní silná sluchadla to dokáží změnit
Nároky na sluchadla pro uživatele s těžkou až velmi těžkou nedoslýchavostí jsou neuvěřitelně náročné. Dnes jsou dostupná taková sluchadla, která Vám pomohou prožívat každodenní život plnohodnotně.