Skip to main content

Typy sluchových ztrát

Existuje mnoho různých typů sluchových poruch a pouze profesionál bude schopen zjistit, jaký typ sluchové ztráty postihl Vás nebo někoho ve Vašem okolí.

Toto je rychlý přehled typů sluchových ztrát.
Převodní sluchová ztráta

Převodní ztráta sluchu je jedním z nejčastějších typů ztráty sluchu, lokalizována ve vnějším nebo středním uchu. Často je následkem blokace ucha, což ztěžuje přenos zvuku do mozku. Jedny z možných příčin jsou:

  • Plavecké uši.
  • Zvýšená tvorba ušního mazu.
  • Poškozený bubínek vlivem hluku
Dobrou zprávou je, že převodní ztráta sluchu je obvykle lékařsky léčitelná a někdy zcela vyléčitelná.
Senzorineurální (percepční) sluchová ztráta

O senzorineurální (též percepční) ztrátě sluchu mluvíme, když dojde k poškození vnitřního ucha. Typicky jsou poškozené vláskové buňky ve vnitřním uchu, které převádějí zvuk v kochlei. Může to však být také způsobeno poškozením sluchových nervů, které vedou zvuk do mozku.

Některé možné příčiny jsou:

  • Stárnutí
  • Genetické faktory
  • Chemoterapie
  • Opakovaný pobyt v hlasitém prostředí
Pacient se senzorineurální ztrátou sluchu může být léčen technologií, která zlepšuje schopnost slyšet, jako jsou např. sluchadla.
Smíšená sluchová ztráta
Smíšená ztráta sluchu je kombinací předchozích dvou typů ztráty sluchu, převodní a senzorineurální (percepční).

Zatímco převodní část ztráty sluchu může být lékařsky léčitelná, senzorineurální část obvykle vyžaduje technologii, která neslyšený zvuk zesílí.
Najděte odborníka na sluch

Máte podezření, že trpíte sluchovou ztrátou?

Pouze sluchový odborník bude moci s jistotou říci, jaký typ máte.