Skip to main content

Co je to smíšená sluchová ztráta?

Smíšená sluchová ztráta má prvky vodivé ztráty sluchu i senzorineurální ztráty sluchu. To znamená, že dochází k poškození vnějšího i vnitřního ucha. Vnější sluch nemůže správně přenášet zvuk do vnitřního ucha a vnitřní ucho nemůže zpracovat zvuk, který má být poslán do mozku. Senzorineurální složka (vnitřní ucho) je obvykle trvalá, ale převodní ztráta sluchu (vnější ucho) trvalá být nemusí. Mnoho lidí se zkušenostmi se smíšenou sluchovou ztrátou popisuje poslech jako velmi potichý a obtížně srozumitelný.
Příčiny smíšené sluchové ztráty

Nejběžnější příčiny smíšené ztráty sluchu jsou stejné jako u vodivých a senzorineurálních ztrát sluchu a zahrnují:

 • Genetické faktory
 • Stárnutí; po 65 roce, jeden ze tří lidí trpí sluchovou poruchou
 • Vystavení se působení hluku, často v práci nebo posloucháním hlasité hudby
 • Užití určitých léků
 • Problémy při porodu
 • Tumory and choroby
 • Úraz hlavy
 • Ušní maz
 • Ušní infekce
Léčba smíšená sluchové ztráty
 • Sluchadla mohou často pomoci lidem se smíšenými sluchovými ztrátami. Za doporučené se považují sluchadla, obzvláště závěsná sluchadla (BTE), protože jejich přídavná síla je někdy zapotřebí k řešení vážné až těžké senzorineurální sluchové ztráty.
 • Kochlearní implantáty jsou také možností, která může řešit senzorineurální aspekty smíšené sluchové ztráty.
 • Převodní součát sluchové ztráty může být někdy léčena chirurgickým zákrokem, zvláště v případě nádoru nebo blokády.
Máte podezření, že trpíte smíšenou sluchovou ztrátou?
Najděte ještě dnes ušního specialistu ve Vašem okolí a nechte si svůj sluch odborně vyšetřit.