Skip to main content

Péče o Vaše blízké

Pomozte svým blízkým s nedoslýchavostí žít lepší život. Vyrovnání se se sluchovou ztrátou může být velmi obtížné pro ty, kteří jí trpí, a proto může být po dlouhou dobu přehlížena. Na nedoslýchavost se často pohlíží jako na osobní, stigmatizující a nepříjemnou a pro příbuzné není vždy jednoduché najít řešení, jak pomoci. Ztráta sluchu má zásadní vliv na kvalitu života, nejen pro osoby s nedoslýchavostí, ale také pro jejich okolí. Čím dříve se rozhodnete jednat, tím lépe.
Jak pomoci někomu s nedoslýchavostí

Máte podezření, že někdo z vašich blízkých trpí ztrátou sluchu?

Zde jsou některé z prvotních příznaků nedoslýchavosti:

 • neustále musíte mluvit hlasitěji, aby Vás slyšeli
 • domníváte se, že Váš příbuzný nevnímá části rozhovoru
 • často je žádáte o snížení hlasitosti na TV
 • vidíte, jak Vaši blízcí trpí, pokud jsou vtaženi do rozhovoru v hlučném prostředí
Vyrovnat se s nedoslýchavostí může být obtížné
Mnoho lidí má potíže vyrovnat se s faktem, že jejich sluch není tak dobrý, jako býval kdysi. Kvůli ztrátě sluchu se cítí trapně nebo ji vnímají jako slabost. Jenže neschopnost dobře slyšet může mít negativní vliv na jejich vztahy, zdraví a kvalitu života.

A nejvíce zneklidňující je vidět, jak se ten, na kom Vám záleží, začíná stranit částí svého života jen proto, že neslyší. Možná jste si dokonce všimli změny jeho osobnosti.
Konejte nyní
Čí déle budou čekat s řešením nedoslýchavosti, tím větším problémem se může stát.

 I přesto, že pomoci vašim blízkým s jejich nedoslýchavostí může být těžké, je to řešitelné – a může je to nasměrovat  na cestu za lepším poslechem a šťastnějším sociálním životem.
Jak můžete pomoci

Jeden z největších problémů pro lidi, potýkající se s nedoslýchavostí, je nalézt tu správnou podporu.

Zde je několik způsobů, jak můžete pomoci:

 • Dejte osobě, na které Vám záleží, vědět, že chcete aby se více zapojila do dění okolního světa.
 • Doporučte jim, aby si nechali svá sluchadla zkontrolovat sluchovým specialistou
 • Povězte jim o mnoha významných lidech, kteří nosí sluchadla, jako třeba Bill Clinton.
 • Pomozte jim přenést se přes zažité předsudky, že sluchadla musí být masivní a ošklivá, a ukažte jim některá z posledních výkoných sluchadel na internetu. 
 • Připomeňte jim, že úspěšnost zvládnutí nedoslýchavosti je vysoká, takže nemají moc co ztratit, mohou jen získat.
 • Dejte jim čas. Někdy může být pro lidi obtížné přijmout fakt, že jsou nedoslýchaví.
 • Buďte jim oporou a vytrvejte.