Skip to main content
Podpora pro ReSound Micro Mic

ReSound Micro Mic se připojuje přímo k bezdrátovému sluchátku ReSound a rozšiřuje dosah slyšení až o 25 metrů v čistém zorném poli.

Velmi snadné použit, ReSound Micro Mic se spáruje s libovolným bezdrátovým sluchadlem ReSound během několika sekund. Teď si můžete vychutnat konverzaci i s hlukem na pozadí. ReSound Micro Mic je ideální pro nákupy, do rušné kavárny nebo pro konverzaci během jízdy autem.

Ke stažení

Abychom poskytli nejlepší podporu těm, kteří objevují tento nový svět, tak jsme vytvořili nápovědu, která Vám pomůže si tuto technologii osvojit.

Soubory se automaticky začnou stahovat po kliknutí na ně:

ReSound Micro Mic - Uživatelský Návod

Často kladené otázky

Setup & konfigurace

Je možné spárovat až tři bezdrátová zařízení ReSound - např. jeden ReSound Micro Mic nebo ReSound Multi Mic a dva TV streamery (tzn.volitelné příslušenství Unite) - s danou dvojicí sluchadel. Aby došlo ke správnému spárování, musí být zvolen kanál 1, 2 nebo 3 při spuštění procesu párování.

Párování ReSound Micro/Multi Mic na kanál 1

1. Zkontrolujte, zda-li je mikrofon ReSound Micro / Multi Mic zapnutý. Vaše sluchadla musí být vypnutá - otevřete dvířka baterie.
2. Špičkou pera nebo podobného předmětu stiskněte jednou malé tlačítko párování. Indikátor stavu na horní části  ReSound Micro / Multi Mic bude nyní blikat žlutě jednou za 2 sekundy, což znamená, že ReSound Micro / Multi Mic je připraven k párování na kanálu 1. Váš ReSound Micro / Multi Mic zůstane v tomto režimu párování po dobu 20 sekund.
3. Během režimu párování zavřete dvířka pro baterii na obou sluchadlech a ujistěte se, že jsou zapnuté. Úspěšné párování bude indikováno zvukovou melodií přehrávanou v obou sluchadlech a indikátor stavu zůstane svítít žlutě po dobu 3 sekund.
Nyní jste připraveni používat mikrofon ReSound Micro / Multi Mic!

Párování ReSound Micro/Multi Mic na kanál 2 nebo 3


Pro párování ReSound Micro / Multi Mic v kanálu 2 stiskněte dvakrát tlačítko  párování. Indikátor stavového indikátoru nyní blikne žlutě dvakrát každé 2 sekundy, což znamená, že je připraveno ke spárování v kanálu 2. Zavřete  na sluchadlech dvířka baterií.
Pro párování ReSound Micro / Multi Mic v kanálu 3 stiskněte třikrát tlačítko  párování. Indikátor stavového indikátoru nyní blikne žlutě třikrát každé 2 sekundy, což znamená, že je připraveno ke spárování v kanálu 3. Zavřete  na sluchadlech dvířka baterií.

ReSound Micro / Multi Mic může být spárován s jakýmkoliv počtem sluchadel.
Latence je menší než 20ms, tak aby se zabránilo problémům s ozvěnou a synchronizací zvuku a pohybu rtů. Pokud je latence vyšší než ~ 35 ms a pokud je vedle zvuku z snímaného mikrofonem slyšet také přímý zvuk mluvícího, může být slyšet ozvěna.
Ano, ReSound Micro / Multi Mic má vestavěnou dobíjecí baterii, kterou lze nabíjet pomocí dodávané nabíječky.
Bezdrátová sluchadla mohou být spárována až s celkem třemi streamovacími zařízeními najednou - např. jeden ReSound Micro / Multi Mic a dva TV Streamery.

Užívání

Chcete-li zapnout ReSound Micro / Multi Mic, stiskněte a podržte tlačítko ON / OFF na cca. 1,5 sekundy, dokud indikátor stavu nesvítí. Po uvolnění tlačítka ON / OFF bude kontrolka stavu svítit zeleně každé cca 3 sekundy. ReSound Micro / Multi Mic se vždy spustí v režimu mikrofonu (Mic mode).

Chcete-li vypnout funkci mikrofonu ReSound Micro / Multi Mic, stiskněte a podržte tlačítko ON / OFF na cca. 1,5 sekundy, dokud se indikátor stavu nerozsvítí červeně - což znamená, že se zařízení se vypíná.

Je-li úroveň nabití baterie nízká, kontrolka stavu bude blikat žlutě každé 2 sekundy.

Indikátor stavu na horní straně jednotky ReSound Micro / Multi Mic bude blikat zeleně každé cca 3 sekundy.

Pokud kontrolka stavu na mikrofonu ReSound Micro / Multi Mic bliká opakovaně žlutě, jednotka přestane fungovat a měla by být nabita pomocí nabíječky.

 
Světelný indikátor na mikrofonu ReSound Micro / Multi Mic bude opakovaně blikat žlutě.
Spotřeba baterie a provozní doba přístroje ReSound Micro / Multi Mic závisí na používání přístroje.
Pro nabíjení přístroje ReSound Micro / Multi Mic, zapojte nabíjecí kabel do nabíjecí zástrčky mikro-USB na mikrofonu ReSound Micro / Multi Mic. Druhý konec nabíjecího kabelu zapojte do elektrické zásuvky.
 

Zapněte mikrofon ReSound Micro / Multi Mic a zkontrolujte, zda jsou sluchadla také zapnutá. Streamování lze spustit jedním ze tří způsobů.
1. Stiskněte a podržte tlačítko na obou sluchadlech po dobu asi tří sekund, abyste došlo ke spuštění streamování signálu *.
Poznámka: Je-li ve sluchátkách aktivována funkce ear-to-ear, stačí aktivovat streamování pouze na jednom sluchadle.
2. Pokud máte dálkové ovládání ReSound Remote Control 2 (volitelné příslušenství), jednoduše stiskněte tlačítko pro vysílání na dálkovém ovladači *.
3. Pokud používáte mobilní aplikaci ReSound nabízející funkci dálkového ovládání, jednoduše zvolte program ReSound Micro / Multi Mic na obrazovce programu *.
*Jakmile se sluchadla připojí k mikrofonu ReSound Micro / Multi Mic, bude se v nich přehrána krátká melodie "aktivace streamingu", po které bude následovat streamovaný zvuk.

Spuštění streamingu z druhého nebo třetího streamovacího zařízení
Pokud jsou vaše sluchadla spárována s více než jedním zařízením pro streamování, můžete začít streamovat z těchto zařízení třemi způsoby.
1. Stiskněte a podržte tlačítko změny programu 2x nebo 3x na sluchadle přibližně 3 sekundy, tak aby se sluchadlo spárovalo s druhým nebo třetím zařízením.
2. Použijete-li dálkové ovládání ReSound Remote Control 2 (volitelné příslušenství), stisknutím tlačítka pro vysílání na dálkovém ovladači dvakrát nebo třikrát přepnetedo používání druhého nebo třetího zařízení pro streamování ReSound.
3. Používáte-li mobilní aplikaci ReSound, která nabízí funkce dálkového ovládání, jednoduše vyberte na obrazovce požadovaný streamovací program.

 
Streamování lze zastavit třemi způsoby:
1. Stiskněte programové tlačítko na sluchátku - jednou *.
2. Pokud máte dálkové ovládání ReSound 2 (volitelné příslušenství), stiskněte tlačítko "P" umístěné ve středu klávesnice *.
Můžete také stisknout tlačítko Domů pro návrat k výchozímu nastavení.
3. Pokud používáte aplikaci ReSound, jednoduše vyberte požadovaný program na obrazovce programu.
* Toto vrátí sluchadla do posledního používaného programu.
 
Pokud používáte telefon s ReSound Unite Phone Clip + nebo ReSound Phone-Now ™, bude streamování přes ReSound Micro / Multi Mic dočasně přerušeno. Po ukončení telefonního hovoru bude pokračovat streamování.

Pokud streamovaný signál zmizí, může to být způsobeno:

1) Sluchadla nejsou v dosahu přístroje ReSound Micro / Multi Mic. Zkuste zkrátit vzdálenost mezi sluchátky a mikrofonem ReSound Micro / Multi Mic.

 • Můžete být vzdáleni až 25 metrů od ReSound Micro / Multi Mic (jasné zorné pole).
  Pokud se dostanete mimo rozsah a vrátíte se do dosahu během pěti minut, sluchadla se automaticky znovu připojí.
 • Pokud se dostanete mimo rozsah a nevrátíte se během pěti minut, můžete se znovu připojit jedním z následujících způsobů
  1. Stiskněte a podržte tlačítko na obou sluchadlech po dobu asi tří sekund, aby opět došlo ke spojení *.
  Poznámka: Je-li ve sluchátkách aktivována funkce ear-to-ear, stačí aktivovat streamování pouze na jednom sluchadle.
  2. Pokud máte dálkové ovládání ReSound Remote Control 2 (volitelné příslušenství), jednoduše stiskněte tlačítko pro vysílání na dálkovém ovladači ReSound 2 *.
  3. Používáte-li mobilní aplikaci ReSound, která nabízí funkce dálkového ovládání, jednoduše vyberte na obrazovce požadovaný streamovací program.
  *Jakmile se sluchadla připojí k mikrofonu ReSound Micro / Multi Mic, bude se v nich přehrána krátká melodie "aktivace streamingu", po které bude následovat streamovaný zvuk.

2) Je-li k přístroji ReSound Multi Mic připojen jiné zařízení jako zdroj zvuku pomocí kabelu, nemusí být kabel správně vložen.

ReSound Micro / Multi Mic je navržen tak, aby poskytoval pohodlnou úroveň poslechu od chvíle, kdy je aktivován. Pro některá zařízení nebo poslechové prostředí však může být uprava hlasitosti poslechu žádoucí . To může být dosaženo různými způsoby. Mějte na paměti, že úpravy hlasitosti se týkají pouze streamovaného zvuku, nikoli normálních okolních zvuků.

• Pomocí tlačítek "+" a "-" nastavte hlasitost na komfortní úroveň. Před změnou hlasitosti se ujistěte, že jsou sluchadla pohodlně nastavena a nasazena.
Poznámka: ReSound Micro / Multi Mic se po restartu vrátí na výchozí úroveň.

• Pro nastavení hlasitosti v sluchadlech použijte dálkové ovládání ReSound Remote Control 2. Zeptejte se Vašeho sluchadlového odborníka na další informace o tomto příslušenství.

• Hlasitost může být v některých případech dále nastavena na zdroji signálu, např. změnou hlasitosti televizoru nahoru nebo dolů.
V mnoha případech se tím nastaví hlasitost jak streamovaného zvuku (vysílaného bezdrátově do sluchadel), tak i ne-streamovaného zvuku (zvuky přijímané sluchadlem normálním způsobem). Samozřejmě to ovlivní také poslech pro ostatní v místnosti.

Měli byste slyšet zvuky přijímané mikrofonem až ze vzdálenosti 25 metrů od Micro / Multi Mic v situacích, kdy přístroj ReSound Micro / Multi Mic má jasný výhled na sluchadla. Pokud zvuk není jasný, možná se budete muset přiblížit k systému ReSound Micro / Multi Mic.

Ano, vždy se snažte nastavit hlasitost na externím audio zdroji na komfortní úroveň, abyste minimalizovali rušení poslechu pomocí sluchadel.

Alternativně lze hlasitost nastavit pomocí ovladače hlasitosti na mikrofonu ReSound Micro / Multi Mic.

Je-li zařízení ReSound Multi Mic připojeno ke konektoru pro sluchátka na televizoru, stereu nebo počítači, může se nastavení hlasitosti těchto zařízení také dotknout hlasitosti sluchadel.

Komunikace mezi 2 lidmi
Připněte ReSound Micro/Multi Mic na klopu nebo jinýou část oděvu, nebo jej zavěste na krk pomocí přiložené šňůrky. Umístěte zařízení do vzdálenosti 10-40 cm od úst mluvícího. Při použití klipu se ujistěte, že je mikrofon ReSound Micro / Multi Mic namontován svisle s indikátorem stavu směřujícím k ústům.

Komunikace u stolu (pouze ReSound Multi Mic)

Umístěte jednotku ReSound Multi Mic horizontálně na rovnou plochu (např.stůl) v těsné blízkosti skupiny lidí, kterou chcete poslouchat. Umístěním mikrofonu ReSound Micro / Multi Mic horizontálně na stůl se automaticky mikrofon přepne do optimalizovaného režimu umožňujícího snímání vícero hlasů.

Ano, můžete.
Ne. Chce-li někdo poslouchat vysílaný signálu, je třeba daná sluchadla spárovat s daným zařízením ReSound Micro / Multi Mic.
Jiné radiofrekvenční zařízení v těsné blízkosti mohou způsobit rušení, obvykle je pak slyšet praskání. Jedná se například o zařízení jako jsou další zařízení Bluetooth, bezdrátové sítě, mikrovlnné trouby, dětské monitory dechu a dálková ovládání.
ReSound Micro / Multi Mic nebude s největší pravděpodobností pracovat přes stěny. Nicméně, za příznivých podmínek odrazu může mikrofon ReSound Micro / Multi Mic vysílat přes otvory (např. otevřené dveře).
Zařízení ReSound Micro / Multi Mic není vodotěsné. Vystavení vodě nebo nadměrné vlhkosti může výrobek poškodit . Pokud je přístroj ReSound Micro / Multi Mic náhodně vystaven působení vody nebo vlhkosti, pečlivě ho otřete měkkým hadříkem.

Řešení problémů

Tomu může být protože:

 • Sluchadla nejsou v dosahu přístroje ReSound Micro / Multi Mic. Zkuste zkrátit vzdálenost mezi sluchadly a mikrofonem ReSound Micro / Multi Mic.
 • ReSound Micro / Multi Mic může být příliš blízko k jiným elektrickým zařízením, jako je DVD přehrávač nebo stereo, který způsobuje rušení. Zkontrolujte, zda není umístěn na elektrickém zařízení.
 • Při použití spojení kabelem (pouze u ReSound Multi Mic): Kabel, který spojuje mikrofon ReSound Micro / Multi Mic a externí  zdroj (např.MP3 přehravač, mobilní telefon) nemusí být správně vložen. Ujistěte se, že jsou všechny kabely řádně zapojeny.

Tomu může být protože:

 • Přístroje ReSound Micro / Multi Mic a sluchadla nejsou ve vzájemném dosahu bezdrátového připojení: Zajistěte, aby přístroje ReSound Micro / Multi Mic a sluchové přístroje byly v daném dosahu.
 • Baterie v sluchadlu je tak vyčerpána, že již nepodporuje streamování zvuku: Vyměňte baterii v sluchadlu za novou.
  Video průvodci
Objevte, jak nejlépe používat Vaše sluchadla a jejich chytré schopnosti: 
Shlédněte jak jednoduché je spustit ReSound Micro Mic.
Shlédněte jak jednoduché je používat ReSound Micro Mic.
Potřebujete osobní asistenci?
Spolupracujeme se sluchovými specialisty po celém světě a pomůžeme Vám najít odborníka ve Vašem okolí.