Skip to main content
Podpora pro ReSound Remote Control 2
ReSound Remote Control 2.
Spuštění a používání dálkového ovládání ReSound Remote Control 2 je jednoduché a rychle se stane součástí Vašeho každodenního života.
Ke stažení

Abychom poskytli nejlepší podporu těm, kteří objevují tento nový svět, tak jsme vytvořili nápovědu, která Vám pomůže si tuto technologii osvojit.

Soubor se automaticky začne stahovat po kliknutí na něj:

ReSound REMOTE CONTROL 2 - Uživatelský Návod

Často kladené otázky

Sluchadla musí být spárována s dálkovým ovladačem ReSound Remote Control 2, aby se vytvořila jedinečná linka pro další komunikaci, a aby bylo možné přenášet informace mezi zařízeními.

Sluchadla se spárují s dálkovým ovladačem ReSound emote Control 2 stisknutím párovacího tlačítka na dálkovém ovladači a otevřením a zavřením dvířek baterie na sluchadlech během 20 sekund.

 
Dvojpolohový přepínač zámku, umístěný na pravé straně dálkového ovladače, slouží k zabránění náhodné aktivaci. Tato funkce je užitečná, když zařízení nosíte v kapse nebo kabelce. Pokud je v zamčené poloze, jsou všechn tlačítka nefunkční. Při přepnutí do odblokované polohy se obnoví normální funkce. Po aktivaci zámku tlačítek se při zmačknutí jakéhokoli tlačítka zobrazí na obrazovce obrázek klíče.

Dálkový ovladač funguje do vzdálenosti cca jednoho metru od sluchadel.

Pokud ReSound Remote Control 2 nemůže načíst status sluchadel, tak se na displeji ovladače objeví ikonka Hledání.

Ano. Ale je možné ovládat i každé sluchadlo zvlášť.

Ke změně programů slouží tlačítko 'P' na ovladači. Pokaždé, když ho zmáčkne, tak se sluchadla přepnou na následující program (pokud byl Vaším sluchovým specialistou do sluchadel zadán). Při přepnutí z posledního programu se sluchadla vrátí zpět na program č.1 (např. P1, P2, P3, P1). 

Každá změna programu je ve sluchadlech púotvrzena přehráním tónu.Pro optimální fungování doporučujeme mít na obou sluchadlech stejné programy.

Klávesy "+" a "-" slouží k nastavení hlasitosti. Hlasitost může být nastavena na obě sluchadla současně nebo na každé straně nezávisle. Ve výchozím nastavení jsou obě sluchadla "aktivní", což je na displeji zobrazeno dvěma šipkami (< a >), které se nacházejí vedle sloupců pro volání.
Každá změna je doprovázena tónovým pípnutím ve sluchadlech a také vizuální změnou na displeji.

Chcete-li nastavit hlasitost pouze na levé straně, nejprve stiskněte klávesu  '<'  na dálkovém ovladači. Pokud tak učiníte, bude levé sluchadlo "aktivní" a pravé sluchadlo "neaktivní ". To bude indikováno šipkou (<) na displeji směřující vlevo. Šipka na pravé straně svítit nebude. Dále pak stiskněte tlačítko "+" nebo "-" pro nastavení hlasitosti levého sluchadla.

Chcete-li nastavit hlasitost pouze na pravé straně, nejprve stiskněte klávesu  '>'  na dálkovém ovladači. Pokud tak učiníte, bude pravé sluchadlo "aktivní" a levé sluchadlo "neaktivní ". To bude indikováno šipkou (>) na displeji směřující vpravo. Šipka na levé straně svítit nebude. Dále pak stiskněte tlačítko "+" nebo "-" pro nastavení hlasitosti pravého sluchadla.

Základní nastavení je takové nastavení sluchadel, jako když se sluchadla spouštějí zavřením bateriových dvířek. To lze docílit stisknutím tlačítka Home s Domečkem. V tom případě nastane nasledující:

a. Na obou sluchadlech bude zapnut první program

b. Hlasitost bude nastavena na základní úroveň

c. Ovládání hlasitosti bude nastaveno pro ovládání obou sluchadel

Tlačítko Home také ukončí všechny streamované zvukové signály z ReSound TV Streamer 2.

V případě, že baterie v ReSound Remote Control 2 bude slabá, bude to indikováno ikonou vybité baterie, která se nachází nad názvem programu. Ikona vybití baterie a program, který je zrovna aktivní, se budou střídat na displeji.

Dálkový ovladač ReSound Remote Control 2 používá 2 baterie AAAA, které je třeba vyměnit, když se displej na dálkovém ovladači při stisku jakéhokoli tlačítka nerozsvítí.

Chcete-li baterii vyměnit, vysuňte zadní stranu na dálkovém ovladači a vyměňte baterie.

Grafika je v základu bílá. Kdykoli provedete změnu (například změna programu, změna hlasitosti), grafika se změní modrou barvu, dokud nedojde ke změně.
Není voděodolný. Vystavení vodě nebo nadměrné vlhkosti může výrobek poškodit . Pokud je přístroj ReSound Remote Control 2 náhodně vystaven působení vody nebo vlhkosti, pečlivě ho otřete měkkým hadříkem.

Je několik důvodů, proč se tak děje:

1) Dálkové ovládání ReSound Remote Control 2 funguje nejlépe, když jsou tlačítka stisknuta v jednom kroku, nikoli v rychlém sledu. Při nastavení hlasitosti například krátce stiskněte tlačítko a chvíli počkejte, než zazní pípnutí. Tento tip platí pro všechna použití tlačítek, ale je obzvláště důležitý ovládání hlasitosti.

2) Je možné, že je aktivován Zámek kláves.

Situace #1:

Začali jste s P1 na obou stranách, ale změnili jste pravou stranu na P2 pomocí tlačítka na pravém sluchadle. Pokud nyní stisknete tlačítko P na dálkovém ovladači ReSound Remote Control 2, levé sluchadlo se posune na P2, což odpovídá tomu, co je vpravo. Další stisknutí tlačítka P mění program na obou sluchadlech, čímž se zachová stejný program na obou stranách.

Situace #2: Nastavili jste levé sluchadlo na P1 a pravé sluchadlo na P2. Pokud nyní stisknete tlačítko Streaming, obě sluchadla obdrží streamovaný zvuk ze stejného zdroje (například televizoru). Pokud nyní stisknete tlačítko P, bude streamování zrušeno z obou stran a obě sluchadla se vrátí do původních programů (P1 a P2).

Situace #3: Máte P1 na levé straně, ale zahájili jste streaming na pravém sluchadle dlouhým stiskem tlačítka na sluchadle. Pokud nyní stisknete tlačítko P, streaming na pravé straně bude zrušen a obě pomůcky se vrátí na P1. Pokud místo toho stisknete tlačítko Streaming, obě sluchadla budou nastavena na stejný streamovaný zvukový program.


  Video průvodci
Objevte, jak nejlépe používat Vaše sluchadla a jejich chytré schopnosti: 
Koukněte na video, jak jednoduché je spustit nový ReSound Remote Control 2.
Koukněte na video, jak jednoduché je používat dálkový ovladač ReSound Remote Control 2.
Potřebujete osobní asistenci?
Spolupracujeme se sluchovými specialisty po celém světě a pomůžeme Vám najít odborníka ve Vašem okolí.