Skip to main content

Podpora a řešení problémů

Aby Vaše sluchadla správně a dlouho fungovala, je potřeba se o ně správným způsobem starat. I když jsou dnešní sluchadla odolná a dokáží vydržet útrapy každodenního používání, je péče o ně, tak aby poskytovala nejlepší kvalitu zvuku a vydržela co nejdéle, nezbytností.
Péče a údržba sluchadel
Každodenní
 • Nenoste sluchadlo, když používáte kosmetiku, parfémy, vodu po holení, vlasové spreje a krémy na opalování. Tyto látky mohou proniknout dovnitř a sluchadlo poškodit.
 • Sluchadla čistěte jemným hadříkem, ubrouskem nebo příslušenstvím k tomu určeným tak, abyste odstranili ušní maz, mastnotu nebo pot. Nepoužívejte vodu nebo rozpouštědla. Mohla by Vaše sluchadla poškodit.
 • Pokud Vaše sluchadla zrovna nepoužíváte, uložte je na suché místo s pokojovou teplotou a pro úsporu energie otevřete bateriové pouzdro.
Pravidelná
 • Pro čištění hadičky a tvarovky použijte navlhčený hadřík.
 • Pro čištění hadičky a tvarovky nepoužívejte tlak tekoucí vody.
 • Pokud se jednotlivé komponenty sluchadla stanou křehké, tuhé anebo změní barvu, tak kontaktujte Vašeho odborníka na sluch.
Další tipy
Udržujte Vaše sluchadla čistá a suchá:
 • Nikdy nevystavujte Vaše sluchadla vodě nebo tekutinám a nenoste je během sprchování, plavání, ve velkém dešti anebo ve vlhkém prostředí jako je parní lázeň nebo sauna.
 • Vlhké sluchadlo vysušte s vyjmutou baterií a otevřeným bateriovým pouzdrem.
 • Sluchadlo i baterii vložte do krabičky společně s vysoušecí tabletou a nechte sluchadlo vysušit přes noc. Sluchadlo nepoužívejte, pokud není kompletně vysušené.
 • Neodkládejte sluchadla blízko zdroji tepla nebo na sluneční paprsky.
 • Vyvarujte se drsnému zacházení se sluchadly nebo jejich pádu na tvrdý povrch.
 • Pro získání dalších informací si přečtěte návod k použití sluchadel nebo kontaktujte Vašeho sluchového specialistu.
Řešení problémů se sluchadly
I přes řádnou péči je možné, že při užívání svých sluchadel narazíte drobné obtíže. Zde naleznete rady, jak nejběžnější z nich odstranit.

Příčina
Možné řešení
 •  Sluchadlo není zapnuté
 • Zapněte sluchadlo
 • Baterie nefunguje
 • Vyměňte baterii
 • Nesprávně vložená baterie
 • Opakujte vložení baterie
 • Znečištěný filtr ušního mazu 
 • Problém konzultujte s Vaším sluchadlovým specialistou. Nebo, pokud jste byli instruování, tak vyměňte filtr proti ušnímu mazu

 • Rozbitý mikrofon nebo hadička tvarovky
 • Kontaktujte Vašeho sluchadlového specialistu

 

Cause Possible remedy 
 • Weak battery
 • Replace battery
 • Poor fitting microphone tube 
 • Consult your hearing care professional
 • Hearing instrument is damaged
 • Consult your hearing care professional
Cause Possible remedy 
 • Hearing aid not properly inserted
 • Reinsert carefully
 • Microphone not properly seated
 • Reseat carefully 
 • With telephone use
 • Review proper telephone use 
 • Instrument settings not at optimum
 • Consult your hearing care professional 
Cause Possible remedy 
 • Hearing aid not properly inserted
 • Reinsert carefully
 • Microphone not properly seated 
 • Reseat carefully 
 • Blocked wax filter 
 • Consult your hearing professional. Or, if you have been instructed to do so, change the wax filter 
 • Instrument settings not at optimum 
 • Consult your hearing care professional 
 • Excessive ear wax 
 • Consult your physician 
 • Change in hearing 
 • Consult your hearing care professional 
Still need help?
If these remedies don’t work for you or if you experience other issues that aren’t addressed here, contact your hearing care professional.