Skip to main content
Zásady ochrany osobních údajů
Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak společnost GN Hearing vaše osobní údaje zpracovává a jaká jsou vaše práva ve vztahu ke shromažďování, zpracovávání a uchovávání vašich osobních údajů. Pokud jste od společnosti GN Hearing obdrželi konkrétní oznámení o ochraně osobních údajů (např. při používání služeb GN Online Services) přečtěte si upozornění ke konkrétním informacím souvisejícím s používaným řešením. 
Vaše soukromí je pro společnost GN Hearing důležité. Společnost GN Hearing podporuje ochranu vašeho soukromí, principy zpřístupňování informací a férové nakládání s informacemi. Společnost GN Hearing respektuje vaše soukromí. Sdílíte-li se společností GN Hearing osobní informace, budou zpracovávány podle těchto zásad. Zásady ochrany osobních údajů společnosti GN Hearing se vztahují také na weby a aplikace GN Hearing. Společnost GN Hearing doporučuje, abyste si tyto zásady ochrany osobních údajů přečetli. 
 

Správce údajů

Zmiňuje-li se v těchto zásadách ochrany osobních údajů „GN Hearing“, „my“, „nás“ nebo „naše“, rozumí se tím společnost GN Hearing A/S (společnost registrovaná v Dánsku a vlastník značek Resound, Beltone a Interton). Společnost GN Hearing v roli správce údajů zajistí, aby byla vaše data shromažďována a používána v souladu s platnými evropskými právními předpisy o ochraně údajů.   

Jsme součástí korporátní skupiny společností („naše Skupina“) zahrnující subjekty v několika zemích, jak je uvedeno na našich webových stránkách www.resound.com, www.beltone.com a www.interton.com. 
Entita odpovědná za zpracování vašich osobních údajů (oficiálně správce údajů):
GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Dánsko
DIČ: 55082715
Telefon +45 45 75 11 11

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V případě dotazů či obav týkajících se ochrany osobních údajů se můžete kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) pomocí tohoto formuláře nebo telefonicky na čísle +45 45 75 00 00
 

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme

Termínem „osobní údaje“ v těchto zásadách označujeme informace vztahující se k vaší osobě, které nám umožňují vaši identifikaci přímou cestou nebo v kombinaci s dalšími informacemi, jež vlastníme. Vaše osobní údaje mohou zahrnovat například jméno, kontaktní údaje, informace týkající se nákupů, využívání našich webových stránek a aplikací nebo údaje vzniklé interakcemi s námi.
Osobní údaje od vás například shromažďujeme používáte-li naše webové stránky a aplikace, naše služby nebo nás kontaktujte. 
Shromažďovaná data
Můžeme shromažďovat a zpracovávat následující kategorie informací:

A) Kontaktní údaje 
Provedete-li sluchový test online nebo vyhledáváte odborníka na poruchy sluchu poblíž svého bydliště, můžeme vás požádat o jméno, telefonní číslo a e-mailovou adresu, abychom vás mohli kontaktovat. O vaši adresu rovněž požádáme, vytvoříte-li si účet na našich webových stránkách nebo při nákupu našich produktů, abychom vám je mohli odeslat.

B) Sluchové testy 
Chcete-li si nechat otestovat sluch, kontaktujte vás jakoukoli metodou komunikace (včetně telefonu, e-mailu, pošty atd.). Abychom s vámi mohli výsledky testů, sluchovou péči, posouzení okolností a plán testování sluchu prodiskutovat, požádáme vás o souhlas se zpracováním vašich kontaktních údajů a výsledků sluchového testu. Souhlas zahrnuje také oprávnění ke sdílení dat s vaším místním odborníkem na poruchy sluchu.

C) Za účelem výroby, dodávky či oprav sluchových pomůcek můžeme registrovat informace, jako jsou například sériové číslo, nastavení, audiogramy a kontaktní informace o vaší osobě, pokud nám tato data poskytnete vy sami nebo odborníci na poruchy sluchu. 

D) Uživatelská ID a hesla
Zajistí přístup k vašim oblastem profilu v našich internetových obchodech a dalších digitálních aplikacích (nebo na webových stránkách). 

E) Obsah vaší komunikace s námi, např. z e-mailů, dopisů, telefonátů, zpráv nebo naší online chatovací služby.
Komunikace slouží k zodpovězení nejrůznějších otázek a k řešení problémů. Využíváme ji také k distribuci informací o produktech a službách společnosti GN Hearing. 

F) Platební informace 
Při nákupu produktů na webových stránkách GN Hearing spolupracujeme s třetími stranami z řad poskytovatelů plateb. K vašim platebním informacím však přístup mít nebudeme. Odkazujeme na zásady ochrany osobních údajů zprostředkovatelů plateb.

G) Vytváření sestav protokolu IP GN Hearing
Společnost GN Hearing používá vaši IP adresu k monitorování provozu webových stránek a k diagnostice problémů s naším serverem. IP adresy neslouží k osobní identifikaci uživatelů. 

H) Využívání dat souborů cookie
Viz naše zásady použití souborů cookie. Zásady použití souborů cookie naleznete na našich webových stránkách.

I) Aplikace 

Pokud si aplikaci stáhnete a budete ji používat, může společnost GN Hearing shromažďovat informace o konkrétním zařízení, jako je jedinečné ID mobilního zařízení, typ mobilního zařízení, jež používáte, IP adresa vašeho mobilního zařízení, název Bluetooth, adresa MAC Bluetooth a typ mobilního operačního systému. 

Aplikace pro používání s bezdrátovými sluchovými pomůckami:

Společnost GN Hearing obecně shromažďuje souhrnná neosobní identifikační údaje ode všech aktivních uživatelů aplikací prováděním analýzy obecného používání jejich funkcí. Může se jednat o informace týkající se rozsahu využívání funkcí a situací, kdy jsou dané funkce obvykle aktivovány. Zjistíme také, zda panel hlasitosti používá většina všech uživatelů, avšak nesledujeme vaše individuální využívání panelu hlasitosti.
Některé z našich aplikací umožňují získat aktualizace firmwaru, služby pro vzdálené přesné doladění a příjem zákaznických služeb, abyste mohli sluchadla využít na maximum. V takovém případě vás při instalaci aplikace požádáme o souhlas. Používání aplikace je volitelné a přináší dodatečné výhody a flexibilitu při přijímání aktualizací firmwaru apod. Přitom budou níže popsaným způsobem zpracovány některé vaše osobní údaje. Používáním aplikace nám umožníte přístup a zpracování níže uvedených informací o vás a vašem využívání aplikace. Těmito informacemi tedy jsou: Sériové číslo sluchadla, identifikační číslo hardwaru s verzí softwaru, nastavení sluchadel, doba používání sluchadel, informace o typu zařízení a údaje o technickém protokolu a umístění (využíváte-li služby s podporou GPS). 
Chcete-li přijímat služby vzdáleného přesného doladění, musíte kontaktovat svého odborníka na poruchy sluchu a podepsat souhlas. Přečtěte si prosím oznámení o ochraně osobních údajů, které jste obdrželi při odsouhlasení služeb vzdáleného přesného doladění.
Jestliže svůj souhlas odvoláte, nebudete prostřednictvím aplikace dostávat aktualizace firmwaru sluchadel. Odvoláte-li svůj souhlas s přijímáním služeb vzdáleného doladění,  nebudete moci tuto službu používat. Jestliže využíváte službu určování polohy, můžete funkci GPS ve svém mobilním zařízení kdykoli vypnout a zamezit shromažďování a zpracování těchto informací.

Aplikace bez nutnosti používat sluchové pomůcky:

Některé z našich aplikací umožňují přihlášení k předplatnému funkcí, například vytvoření vlastního plánu terapie tinnitu. V tomto ohledu nebudou zpracovávány žádné osobní údaje nad rámec výše uvedeného v části I (informace o konkrétním zařízení).

Platba za aplikace pro správu předplatného se provádí prostřednictvím obchodu Apple Appstore a vašeho účtu iTunes nebo prostřednictvím účtu Google Play. Společnost GN Hearing nebude mít k vašim platebním údajům přístup. Odkazujeme na zásady týkající se osobních údajů poskytovatelů platebních služeb.

J) Dodatečné osobní údaje, jež shromažďujeme o vás jako odborníkovi na poruchy sluchu nebo obchodním partnerovi.

Kromě výše uvedeného shromažďujeme informace z obchodních interakcí, jež plánujeme nebo jsme je s vámi jako s odborníkem na poruchy sluchu či obchodním partnerem uskutečnili. Shromažďujeme a zpracováváme pouze informace nezbytné k tomu, abychom vás mohli kontaktovat nebo s vámi udržovat profesionální vztahy k poskytování dohodnuté úrovně služeb zákazníkům.

Můžeme shromažďovat a zpracovávat následující kategorie informací o zdravotnících/obchodních partnerech:

a) Vztahy se zákazníky a správa služeb

K zajištění profesionální správy našich zákaznických a partnerských vztahů zaznamenáváme data, kontaktní údaje, účel a dohodnuté výsledky ze schůzek/událostí se zákazníky či partnery. Kromě toho ukládáme informace o službách k produktům GN Hearing poskytnutých zákazníkům na základě dotazů zákazníků a partnerů v souvislosti s kvalitou/aplikací výrobků GN Hearing.

b) Školení

K umožnění profesionálního využívání výrobků GN Hearing a poskytování kvalifikovaného školení třetími stranami v rámci trvalého zdravotnického vzdělávání uchováváme kontaktní jména zákazníků, datum a obsah poskytnutých školení.

 

Shromažďování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme z následujících zdrojů:
(a) přímo od vás – informace, jež zadáte do aplikace či jiných formulářů nebo údaje, poskytnuté společnosti GN Hearing prostřednictvím jejích webových stránek či ústní komunikací,

b) přímo z aplikací a používáním webu,

c) nebo údaje získáme od odborníků na poruchy sluchu

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Společnost GN Hearing omezuje shromažďování, uchovávání a zpracování osobních údajů na situace odůvodněné konkrétním účelem. S odkazem na obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) uvádíme nejrelevantnější účely a některé z našich aktivit spojených s těmito účely.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu následujícím právním základem:
a) Článek 6.1.a (souhlas):
Souhlasíte-li například s odběrem našich zpravodajů, používáte-li v aplikaci služby určování polohy nebo v ní přijímáte aktualizace firmwaru.

b) Článek 6.1.b (kroky nezbytné k plnění smlouvy mezi vámi a společností GN Hearing):
Situace, kdy je pro společnost GN Hearing například nutné, aby vaše osobní údaje zpracovala za účelem prodeje a zaslání produktů.

c) Článek 6.1.f (kroky nezbytné ke sledování legitimních účelů společnosti GN Hearing) 
Situace, kdy společnost GN Hearing například ukládá některé vaše osobní údaje za účelem správy zdrojů v různých projektech.
Veškeré shromážděné údaje o využívání aplikací jsou důležitou součástí našeho úsilí při poskytování, udržování, ochraně a vylepšování služeb společnosti GN Hearing. Dále nám umožňuji zjistit potřeby zlepšování stávajících funkcí a vývoje nových aplikací. 
d) Článek 9.2.a (výslovný souhlas)
Zdravotní daje uchovávané společností GN Hearing v souvislosti s daty vzdáleného nastavení nebo sluchovým testem online (včetně vašeho souhlasu se sdílením výsledku sluchového testu s místním odborníkem na poruchy sluchu). 

Příjemci osobních údajů

Společnost GN Hearing sdílení vašich osobních údajů vždy obecně omezuje pouze na nezbytný rozsah. Své osobní údaje však pravděpodobně budeme sdílet se subjekty, mezi něž patří:
odborníci na poruchy sluchu, dodavatelé, obchodní partneři a prodejci, s nimiž profesně spolupracujeme (tj. poskytovatelé služeb, technická podpora, platební služby, provozovatelé internetových obchodů, poskytovatelé analytických služeb, dodavatelské služby a finanční instituce);
ostatní spolupracovníci (např. poskytovatelé internetových služeb);
podniky ve skupině;
orgány veřejné moci.
Někteří obchodní partneři a prodejci zpracovávají osobní údaje jménem společnosti GN Hearing. Vaše osobní údaje však mohou zpracovávat pouze ve shodě s pokyny společnosti GN Hearing a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a dalšími příslušnými opatřeními k zachování důvěrnosti a bezpečnosti. Uvedené třetí strany nesmí vaše osobní údaje zpracovávat pro vlastní účely. Jestliže společnost GN Hearing zpřístupní nebo předá vaše osobní údaje takovým třetím osobám, které je mohou používat pro své vlastní účely, uskuteční se takové zpřístupnění nebo předání pouze, bude-li v souladu s platnými právními předpisy nebo s vaším předchozím souhlasem.
Oprávněné třetí strany mohou občas potřebovat přístup k některým vašim osobním informacím. Jestliže vám například společnost GN Hearing odešle zásilku, budete muset přepravní společnosti sdělit jméno a adresu. Přístup třetích stran a používání vašich osobních údajů přísně omezujeme.
Souhrnné informace můžeme sdílet veřejně a se společnostmi, organizacemi či jednotlivci mimo společnosti GN Hearing nebo s našimi partnery, mezi něž mohou patřit vydavatelé, inzerenti či propojené stránky. Souhrnné informace můžeme například veřejně sdílet, abychom představili trendy obecného využívání našich aplikací.
Zúčastní-li se společnost GN Hearing fúze, akvizice nebo prodeje aktiv, budeme i nadále zajišťovat důvěrnost informací z mobilních aplikací a před přenosem informací či v případě použití jiných zásad ochrany osobních údajů zašleme dotčeným uživatelům upozornění.

 

Přenos údajů do zemí mimo EU/EHP 

Společnost GN Hearing se maximálním možném rozsahu zdrží odesílání osobních údajů do zemí mimo EU/EHP. V některých případech to však může být nezbytné.
Osobní údaje můžeme předávat do zemí mimo EU/EHS. Taková předání se uskuteční pouze pro výše zmíněné konkrétní účely, přičemž vždy zajistíme, aby k takovému kroku existovaly příslušné níže uvedené záruky: 
a) Ať už má daná země (podle měřítek Evropské komise či Evropské unie) odpovídající úroveň ochrany osobních údajů a dodržuje předpisy EU-US Privacy Shield, nebo
(b) země Evropskou komisí či Evropskou unií za schopnou zajistit odpovídající úroveň ochrany osobních údajů pokládána není, poskytneme přenosu údajů přiměřenou ochranu pomocí „vzorových smluv pro předávání osobních údajů do třetích zemí“ zveřejněných Evropskou komisí nebo prostřednictvím jiných smluvních dohod schválených příslušnými orgány. Chcete-li získat další informace o smlouvách a dohodách, můžete nás kontaktovat.
 

Zásady uchovávání informací

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou ke splnění výše popsaných účelů a se splněním minimálních lhůt uchovávání podle platných zákonů. 

 

Odvolání souhlasu

Chceme vás informovat, že pokud je zpracování osobních údajů založeno na vašem souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. 
Upozorňujeme však, že tento krok neovlivní zpracování vašich osobních údajů společností GN Hearing před okamžikem odvolání vašeho souhlasu. 
Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat zde. V některých aplikacích nás také můžete informovat přímo.

 

Vyjádření výslovného nesouhlasu, odinstalování aplikací a zrušení odběru

Uživatelům poskytujeme možnost odhlásit příjem veškerých dalších sdělení společnosti GN Hearing prostřednictvím obsahu e-mailového sdělení. Na konci každé e-mailové zprávy jsou zahrnuty pokyny k odhlášení a odebrání z databáze seznamu adresátů. Uživatelé mohou společnost GN Hearing také kdykoli kontaktovat a požádat o odstranění svých informací z databáze nebo ukončení zasílání elektronicky distribuovaných materiálů.
Veškeré shromažďování údajů lze snadno ukončit odinstalováním aplikace. Můžete použít standardní procesy odinstalování, jež mohou být k dispozici jako součást vašeho mobilního zařízení nebo tak učiníte prostřednictvím obchodu či sítě s aplikacemi. Jestliže aplikaci odinstalujete, veškeré další shromažďování údajů společností GN Hearing budoucí bude ukončeno. 

 

Vaše práva 

Jako datový subjekt vás chceme informovat, že společnost GN Hearing podniká veškeré nezbytné a přiměřené kroky k ochraně vašich osobních údajů a zajištění vašich práv. Upozorňujeme, že tato práva mohou mít více podmínek či omezení, než je uvedeno níže. 

Právo přístupu
Máte právo požadovat přístup ke všem osobním údajům, které jsme o vás zpracovali, a k dalším informacím týkajícím se zpracování.

Právo na opravu
Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které jsme o vás uložili. Zahrnuto je i doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na vymazání (právo být zapomenuti)
Za určitých okolností máte právo na vymazání, což znamená, že na základě požadavku vaše uložené osobní údaje odstraníme.

Právo vznést námitku
Za určitých okolností máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování svých osobních údajů. Zejména máte bezpodmínečný nárok na vznesení námitky proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Právo na omezení
Za určitých okolností máte právo omezit zpracování svých osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů
Za určitých okolností máte právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo nechat své osobní údaje přenést k jinému správci údajů.

Uplatňování vašich práv
Kroky k uplatnění svých práv můžete uplatnit zde.

Bezpečnostní opatření

Společnost GN Hearing vámi zpřístupněné osobní údaje chrání. 

Společnost GN Hearing si přeje, abyste pociťovali důvěru a při používání našich webových stránek či aplikací byli informováni. 

Společnost GN Hearing velmi dbá na ochranu vlastní i svých obchodních partnerů a uživatelů před neoprávněným přístupem či neoprávněnými úpravami, zveřejněním a zničením informací, jež vlastní. Je třeba zmínit zejména následující skutečnosti:

Datovou komunikaci šifrujeme pomocí silného šifrování (SSL 128 nebo 256 bitů).
Provádíme revize svých postupů shromažďování, uchovávání a zpracovávání údajů včetně fyzických bezpečnostních opatření k ochraně proti neoprávněnému přístupu k systémům.
Omezujeme přístup k vašim osobním údajům zaměstnancům, dodavatelům i zprostředkovatelům společnosti GN Hearing, kteří s těmito informacemi při zpracovávání přijdou do styku. Tyto osoby podléhají přísným smluvním povinnostem zachovávání důvěrnosti, a jestliže je neplní, vystavují se postihu či propuštění. 

Podání stížnosti

Přejete-li si podat stížnost ke zpracování svých osobních údajů společností GN Hearing, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) – kontaktní údaje uvádíme výše, v části 2.
 Upozorňujeme, že v případě stížností, jež nejsme schopni vyřešit, máte také právo kontaktovat dánskou agenturu pro ochranu údajů. 

Dánská agentura pro ochranu údajů (Datatilsynet)
Borgergade 28, 5
DK-1300 Copenhagen K
Telefon: +45 33 19 32 00
E-mailová adresa: dt@datatilsynet.dk
Web: www.datatilsynet.dk

 

Změny zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů budou v důsledku změn platných zákonů pravidelně a v případě potřeby aktualizovány. Zásady ochrany osobních údajů budou vždy obsahovat informace o datu účinnosti nejnovější verze. Veškeré změny v zásadách ochrany osobních údajů zveřejníme na webových stránkách společnosti GN Hearing a na aktualizaci upozorníme v rámci obecných aktualizací aplikace. Budou-li změny zásad ochrany osobních údajů pokládány za podstatné a významné, budete o nich informováni výslovně.