Skip to main content

Typy tinnitu


Ačkoli tinnitus je velmi častý jev, tinnitus každého je poněkud jiný. Existují různé typy tinnitu a pravděpodobně do jedné z těchto kategorií Váš tinnitus bude spadat.
 
Subjektivní tinnitus
Jedná se o nejběžnější typ tinnitu a je často zapříčiněn pobytem ve veklkém hluku. Subjektivní tinnitus je zvuk, který můžete slyšet pouze Vy.
 
Může přijít a stejně tak i odejít a může se vyskytovat v různých frekvencích a intenzitě. It can come and go, and can vary in length and intensity. Tinnitus je boj pro mnoho lidí, protože zvuk přehlušuje ostatní relevantní zvuky v prostředí, což způsobuje problémy se soustředěním na to, co je pro vás důležité.
 
Subjektivní tinnitus se obvykle maskuje sluchadly, které hrají uklidňující zvuk, jenž Vás odvádí pozornost od vyzvánění, bzučení nebo jiných zvuků, které se vyskytují u tohoto typu tinnitu.
Senzorický tinnitus
Většina lidí, kteří mají zkušenost s tinnitem, mají tzv. senzorický tinnitus. Senzorický tinnitus je typický vedlejší projev poškozeného sluchového ústrojí. V současné době není známa léčba pro senzorický tinnitus, ale používáním ověřeného programu managementu tinnitu může pomoci tinnitus zvládnout a zmenšit jeho negativní efekty.

Sensorický  tinnitus je forma subjektivního tinnitu. Obvykle je způsoben různými poruchami, které mají vliv na to, jak mozek zpracovává zvuk.
 
Pokud máte neurologický tinnitus, tak možná máte pocit nerovnováhy.
Somatický tinnitus

Somatický tinnitus je typ tinnitu, který se obvykle vztahuje k fyzickému pohybu nebo dotyku. Tento pohyb či kontakt uvnitř ucha může být způsoben svalovými křečemi v uchu nebo krku anebo jinými mechanickými zdroji. Ačkoli můžeme pro somatický tinnitus použít zvukovou terapii, často bývají užitečné jiné techniky managementu takového tinnitu, jako je masážní terapie.

Cokoli, co způsobí, že jsme nuceni otočit hlavou jako je polštář nebo otočení se za tím, kdo na Vás volá, může být spouštěčem somatického tinnitu. Stejně tak tento druh tinnitu může být způsoben dentálními problémy (zuby moudrosti).

Somatický tinnitus je také označována jako vodivý tinnitus, což znamená, že je to tinnitus způsobený spíše vnějšími funkcemi, než-li senzorickými / neurologickými příčinami. Někdy mohou mechanické příčiny tinnitu slyšet i ostatní.

Objektivní tinnitus
Objektivní tinnitus je typ tinnitu, který se vyskytuje asi nejméně často a sice jedná se o tinnitus, který může zaslechnout i někdo jiný, krom pacienta. Obvykle stetoskopem. Objektivní tinnitus se obvykle mění v čase a v závislosti na srdečním tepu.
Zvládněte svůj tinnitus
Každý výskyt tinnitu je unikátní, ale nejste v tom sami. Tinnitem trpí přibližně 15% světové populace. Ale existuje naděje - možnosti tinnitus managementu mohou pomoci si odpočinout a uvolnit se od stresu a úzkosti, které tinnitus obvykle doprovázejí.
Zkuste si ulevit od tinnitu

Nezáleží na typu tinnitu, kterým trpíte, mobilní aplikace ReSound Relief app Vám může pomoci si odpočinout. Vyzkoušejte různé zvukové soubory, audiocvičení a mnoho dalšího.

 

Sluchadla mohou pomoci
Sluchadla ReSound pomáhají změnit způsob, jak na tinnitus reagujete a sice odvedením pozornosti od tohoo zvuku ve Vašich uších nebo hlavě.