Skip to main content
Podpora pro ReSound Control app
Aplikace ReSound Control app Vám skrze smartphone umožní rychle ovládat hlasitost na Vašich sluchadlech, aniž byste se sluchadel dotkli.

Často kladené otázky

Jak aplikaci získat?

Aplikace ReSound Control je dostupná po celém světě, kromě: Bulharska, Chorvatska, Estonska, Lotyšska, Litvy, Slovenska and Slovinska.

Toto může mít 2 příčiny:

1. Některé smartphony s operačním systémem Android nejsou kompatibilní s aplikací ReSound Control app. Pokud aplikaci v nabídce na Google Play nevidíte, tak je to proto, že aplikace není kompatibilní s Vaším modelem telefonu nebo operačním systémem. Minimální verze operačního systému Android je 2.3.5. 
2. Aplikace není dostupná pro Vaši zemi. Pro zjištění, kde je aplikace k dispozici, se koukněte na odpověď na otázku výše.

Abyste mohli aplikaci plnohodnotně používat budete potřebovat sluchadla vybavená pro wireless komunikaci a zařízení ReSound Phone Clip+. Pro používání se sluchadly ReSound Alera™, musí být funkčnost dálkového ovladače na ReSound Phone Clip+ spuštěna úvodním spárováním sluchadel s dálkovým ovládačem ReSound Remote Control.
Mobilní telefon komunikuje s ReSound Phone Clip+ pomocí Bluetooth spojení, stejně jako i ostatní Bluetooth zařízení. Zařízení ReSound Phone Clip+ poté používá GN ReSound 2.4GHz wireless technologii pro komunikaci se sluchadly.
ReSound Phone Clip stále slouží jako zařízení pro telefonování, tak s aplikací spolupracuje pouze ReSound Phone Clip+. 
Zařízení ReSound Phone Clip+ má navíc některé funkce. To znamená, že na čelní straně zařízení najdete tlačítka pro ztišení a změnu programů. Navíc, klip na zařízení ReSound Phone Clip + je otočný klip, zatímco ten na původním telefonním klipu ReSound Phone Clip je pevný. Prodej zařízení ReSound Phone Clip+ byl spuštěn v prosinci 2012.
iPhone/iPad/iPod touch nebo zařízení s operačním systémem Android. Berte na vědomí, že aplikace není kompatibilní se všemi zařízeními používajícími operační systém Android. 
Pro iOS: Operační systém 7.0 nebo vyšší. Pro Android: Operační systém 2.3.5 nebo novějšír. Berte na vědomí, že aplikace nespolupracuje se všemi zařízeními používající operační systém Android, ačkoli jsou požadavky na verzi operačního systému splněny.
V aplikaci naleznete Průvodce párováním (ve složce Nastavení -  Settings). Je možné i navštívit stránku www.resound.com/control a zde si stáhnout soubor Quick Guide.

Jednoduše, klikněte na ikonu aplikace na displeji Vašeho telefonu. Aplikace se tímto spustí.:

Krok 1: Chcete se spojit nyní a nebo přejít na Demo režim? Zvolte spojit se nyní.
Krok 1a: (Pouze pro Android) Požadovaná zařízení: Dovolujeme si Vás upozornit, že pro používání této aplikace potřebujete bezdrátová sluchadla ReSound a zařízení ReSound Phone Clip+.
Krok 2: Podmínky používání: Dovolujeme si Vás informovat, že nejprve je třeba si prostudovat návod na použití zařízení ReSound Phone Clip+. Aby bylo možné pokračovat, je třeba souhlasit s podmínkami používání.
Krok 3: Doporučujeme vypnout všechny zvuky zamknutí obrazovky, dotyku obrazovky apod., aby bylo používání aplikace příjemné. To je obvykle možné nastavit v záložce Nastavení a Zvuk.
Krok 4: Nyní můžete začít používat aplikaci ReSound Control. Pokud potřebujete jakoukoli pomoc s aplikací nebo jak spárovat zařízení ReSound Phone Clip+, tyto informace jsou dostupné v části Nastavení - Settings.

Aplikaci ReSound Control naleznete společně s ostatními aplikacemi v části ‘Control’. 

Hlasitost & ztišení

Bílé sloupce ukazují úroveň hlasitosti mikrofonů Vašich sluchadel. Modré sloupce jsou určeny pro připojená streamující zařízení jako jsou ReSound Unite TV Streamer 2 nebo Mini Microphone anebo pro úroveň Vašich telefonních hovorů či hudby pouštěné z telefonu. Pro sluchadla ReSound Alera se objeví pouze jeden typ sloupce - a ten bude určovat hlasitost jak sluchadel, tak ostatních zařízení najednou.
Ano, můžete úplně ztišit zvuk z mikrofonu Vašich sluchadel. Pouze klikněte na tlačítko mute - ztišení. Pro ztišení zvuku ze streamovaného zařízení ztišujte postupně jeho hlasitost nebo přepněte na jiný program.
Přejeďtě prstem na pravé nebo levé straně displeje do požadované úrovně hlasitosti. Vemte ale na vědomí, že pokud máte sluchadla, u kterých je aktivována vzájemná synchronizace , tak změna hlasitosti  bude v tomto případě probíhat na obou sluchadlech. Pro nastavování hlasitosti u těchto sluchadel je potřeba kontaktovat sluchadlového specialistu.
Ano, u většiny wireless sluchadel ReSound, můžete pro změnu hlasitosti poslechu použít modrý sloupec na displeji. U sluchadel ReSound Alera bude změna hlasitosti probíhat jak u zvuku ze sluchadel, tak u zvuku streamovaného.
Tyto "puntíky" označují výchozí nastavení hlasitosti.

Programy

Pokud přijímáte zvuk z Vašeho telefonu, tak sluchadla automaticky přepnou do programu pro streamování zvuku. Pokud se chcete vrátit do poslechového programu, tak ukončete přenos zvuku z mobilního telefonu.
Ano. Změna jmen programů je uchována pouze v aplikaci. Až si Vás sluchový specialista opět připojí a bude Vám sluchadla ladit, tak nastavovací program sluchadel přepíše změny, které jste udělali. Pokud názvy chcete uchovat ve změněné podobě, tak požádejte Vašeho specialistu, aby je uložil v nastavovacím programu nebo si je opět změňte po návštěvě u specialisty.
Prosím, přečtěte si odpověď na předchozí otázku.

Spojení

Spárovali jste nejdříve Váš ReSound Phone Clip+ s Vaším telefonem? Pokud nikoli, tak přejděte na webové stránky (www.resound.com/control). Pokud jste obě zařízení spárovali, spojení by mělo začít automaticky. Pokud nikoli, přejděte v menu telefonu do nastavení spojení Bluetooth a klikněte na ‘Hearing Aid Phone’, aby došlo ke spojení. Většina mobilních telefonů Vás o spojení Bluetooth na displeji informuje malou ikonkou.
V ojedinělých případech se může stát, že aplikace není schopna detekovat navázané Bluetooth spojení mezi telefonem a zařízením ReSound Phone Clip+. Prosím, vypněte ReSound Phone Clip+, počkejte 3 vteřiny a poté opět zapněte.
Zelená barva: spojení navázáno. Červená s vykřičníkem: ztráta spojení. Klikněte na dané označení pro vyřešení problému. Šedá přerušovaná linka: Párování se zařízením existuje, ale zařízení v tento moment není připojeno. Pro spojení se sluchadly zapněte zařízení.
Pravděpodobně Vám chybí spojení mezi mobilním zařízením a sluchadly. Klepněte na tlačítko a uvidíte přehled o spojeních mezi mobilním telefonem, zařízením ReSound Phone Clip +, sluchadly a zařízením pro streamování zvuku (pokud máte takové zařízení spárováno). Není-li vytvořeno určité spojení, linka bude červená a na ní bude vykřičník. Klepnutím na vykřičník nebo červenou čáru získáte několik tipů pro obnovení připojení.

Ostatní

Ano, aplikace je dostupná též v angličtině, dánštině, holandštině, finštině, francouzštině, němčině, řečtině, maďarštině, italštině, japonštině, korejštině, norštině, polštině, portugalštině, rumunštině, španělštině, švédštině, čínštině.
Spuštěním Demo módu si můžete aplikaci vyzkoušet, aniž byste měli připojená sluchadla. Demo mód můžete zapnout/vypnout ve složce Nastavení.

Na zařízení Apple: Klikněte na displeji telefonu na ikonu aplikace a držte prst na ikoně, dokud se nezačne třást a zároveň se objeví malé "x". Klikněte na "x" pro odstranění aplikace. Potvrďte smazání a zmačkněte tlačítko pro návrat na domácí obrazovku.

Na zařízení Android: Způsobů jak aplikaci odstranit ze zařízení Android existuje několik a mohou se lišit - více informací naleznete k uživatelskému manuálu Vašeho Android zařízení.

Potřebujete osobní asistenci?
Spolupracujeme se sluchovými specialisty po celém světě a pomůžeme Vám najít odborníka ve Vašem okolí.