Skip to main content
Erklæring om samtykke til online høreprøve


Formålet med denne erklæring om samtykke til behandling af personoplysninger er at give information i henhold til databeskyttelseslovgivningen, herunder den generelle forordning om databeskyttelse  (“GDPR”) og give GN Hearing A/S (den dataansvarlige) (CVR-nummer 55082715), , Lautrupbjerg 7, 2750 Ballerup, Danmark (“GN” eller “vi”) mulighed for at bruge dine (”dig”) personoplysninger som beskrevet nedenunder. 
For at udføre en høreprøve, og for at din lokale høreapparatspecialist kan kontakte dig ved hjælp af enhver kommunikationsmetode (herunder via telefon, e-mail, almindelig post osv.), for at diskutere prøveresultater, hørepleje og planlægge en høreprøve ("formålet"), har vi brug for dit samtykke ("samtykket") til at indsamle, behandle og overføre følgende oplysninger om dig ("dine oplysninger"): Navn, telefonnummer, adresse, e-mail, køn, aldersgruppe og resultat af høreprøve under følgende forhold: 

1. Vi indsamler og behandler dine oplysninger på grundlag af dit samtykke, hvilket udgør et juridisk grundlag i henhold til artikel 9, stk. 2, litra a) i GDPR. 

2. Modtagerne af dine personoplysninger er:

 • GN-medarbejdere
 • Medarbejdere hos GN-selskabet i det land jeg bor i
 • Lokal høreapparatspecialist i det land jeg bor i 
 • Databehandlere, leverandører, samarbejdspartnere og sælgere, som vi arbejder med for at hjælpe vores forretning (dvs. serviceudbydere, teknisk support, analyseleverandører, forsyningstjenester og finansielle institutioner).
 • Ovennævnte modtagere vil kun (i) få adgang, når der er behov for det, og (ii) bruge dine personoplysninger til formålet.

  Bemærk at den lokale høreapparatspecialist i det land du bor i vil fungere som en individuel dataansvarlig for de modtagne oplysninger. 

  3. Som en del af behandlingen kan dine personoplysninger enten overføres og gemmes på vores databehandlers server i USA (Resound og Interton prøver) eller i Belgien (Beltone prøve). Hvis dataene overføres til USA, sker det på grundlag af EU-USA. Privacy Shield-rammerne. Hvis dit bopælsland er uden for EU/EØS, overfører vi dine personoplysninger til GN-enheden og den lokale høreapparatspecialist i dit land på grundlag af standard databeskyttelsesklausuler, der er vedtaget af EU-Kommissionen, jf. artikel 46, stk. 2, litra c) i GDPR. Du kan få flere oplysninger om dette ved at kontakte os (se kontaktoplysningerne nedenunder). 

  4.Dine personoplysninger lagres så længe det er nødvendigt for at levere tjenester i forbindelse med dit høreapparat, medmindre gældende lov kræver, at vi sletter dem tidligere eller opbevarer dem i længere tid. 

  Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan tilbagetrække dit samtykke, i hvilket tilfælde vi ophører med at behandle dine oplysninger og sletter dem (medmindre vi er forpligtede til at beholde dem). Tilbagetrækning af dit samtykke eller andre spørgsmål vedrørende indsamling og behandling af dine personoplysninger kan rettes til GN´s databeskyttelsesmedarbejder via e-mail til DPO@GN.com. 


  Du kan kontakte GN's databeskyttelsesmedarbejder på e-mailadressen nævnt oven over, hvis du har spørgsmål eller andre forespørgsler i forbindelse med indsamling, overførsel og behandling af dine personoplysninger. 

  Forespørgsler kan fx omfatte udøvelse af rettigheder i henhold til GDPR som at få adgang til dine personoplysninger, for at modsætte sig behandling, for at trække dit samtykke tilbage (som beskrevet ovenfor), for at kræve rettelse eller sletning af dine personoplysninger, eller for at anmode om begrænsning af behandlingen. 

  GN er underlagt tilsyn fra Datatilsynet (www.datatilsynet.dk), Borgergade 28,5, DK-1300 København K (tilsynsmyndigheden). Ud over din ret til at kontakte os nævnt ovenfor har du ret til at indgive klager vedrørende behandlingen af dine personoplysninger hos tilsynsmyndigheden.