Skip to main content
Juridsk information
Denne hjemmeside er ment som en introduktion til GN Hearing A/S' aktiviteter. Læs venligst denne tekst før du bruger denne hjemmeside.

Ved at benytte dette site accepterer du de vilkår og betingelser, der er fastsat her.

Hvis du ikke kan acceptere vilkårene og betingelserne, skal du ikke benytte sitet.

Det er tilladt at downloade materiale, der vises på hjemmesiden til ikke-kommerciel og personlig brug under forudsætning af, at ophavsrettigheder, varemærker og andre elementer omfattet af den private ejendomsret respekteres og overholdes.

Kopiering, reproduktion, genudsendelse, upload, overførsel eller anden distribution af indholdet på denne hjemmeside, herunder tekst, billeder, lyd og video til enten offentlig eller kommerciel brug eller kommunikation uden forudgående skriftlig tilladelse fra GN Hearing, er ikke tilladt.

 

Varemærke ansvarsfraskrivelse

De navne, varemærker, servicemærker, logoer eller ikoner af ReSound, der optræder på denne hjemmeside, må ikke på nogen måde anvendes af brugere af denne hjemmeside uden udtrykkelig forudgående skriftlig tilladelse fra GN Hearing.

 

Apps

Apps til brug sammen med trådløse høreapparater:

I almindelighed indsamler GN Hearing aggregerede, ikke-personligt identificerbare data på tværs af alle aktive app-brugere ved at analysere, hvordan applikationsfunktionerne generelt anvendes. Dette kan være information om, hvor meget en funktion bruges, og hvornår funktionen typisk aktiveres. Vi kan også se, om lydstyrkebjælken bruges af et flertal af alle brugere, men vi sporer ikke din individuelle brug af lydstyrkebjælken.
Nogle af vores apps giver dig mulighed for at modtage firmwareopdateringer, fjernfinjusteringstjenester og modtage kundeservice for at få mest muligt ud af dit høreapparat. Hvis dette er tilfældet, vil vi bede dig om at acceptere, når du installerer appen. Brug af appen frivillig, og giver dig den ekstra fordel og fleksibilitet, at du kan modtage firmwareopdateringer mv., men et resultat af dette er, at dine personoplysninger vil skulle behandles på den måde, som beskrevet nedenunder. Ved at bruge appen giver du os lov til at få adgang til og behandle oplysninger anført nedenunder om dig og din brug af appen: Høreapparatets serienummer, hardwareidentifikationsnummer og softwareversion, høreapparatindstillinger, hvor lang tid du bruger dit høreapparat, enhedstypeoplysninger og teknisk loginformation samt placeringen (når du har accepteret GPS-aktiverede tjenester). 
For at kunne modtage fjernjusteringstjenester skal du kontakte din høreapparatspecialist og underskrive en samtykkeformular. Vi henviser til den meddelelse om beskyttelse af personoplysninger du modtog, da du accepterede fjernjusteringstjenesterne.
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil du ikke kunne modtage firmwareopdateringer til dit høreapparat via appen. Hvis du trækker dit samtykke til at modtage finjusteringstjenester tilbage, vil  du ikke kunne bruge denne tjeneste. Hvis du bruger placeringstjenesten, kan du selv vælge at slå placeringen og GPS-funktionen på din mobilenhed fra til enhver tid for at forhindre indsamling og behandling af disse oplysninger.

Apps til brug uden et trådløst høreapparat:

Nogle af vores apps giver dig mulighed for at abonnere på funktioner, f.eks. for at oprette din egen plan til håndtering af tinnitus. I forbindelse med dette behandles der ingen personlige data ud over dem, der er nævnt i afsnit I (enhedsspecifik information).

Betaling for apps til abonnementshåndtering håndteres enten via Apple Appstore og din iTunes-konto eller via din Google Play Store-konto. GH Hearing har ikke adgang til dine betalingsoplysninger. Vi henviser dig til betalingsudbydernes persondatapolitikker.

 

Ansvarsfraskrivelse til websted

Dette websted kan indeholde uddannelsesmæssige oplysninger relateret til visse lidelser, fysiske sygsomme og deres behandling. Sådanne oplysninger bør ikke, og må ikke, bruges som erstatning for en medicinsk diagnose eller behandling. Du bør søge råd fra din læge eller en anden kvalificeret sundhedsudbyder, inden du starter nogen behandling, eller hvis du har spørgsmål i forbindelse med dit helbred, din fysiske tilstand eller medicinske forhold. GN Hearing er ikke involveret i levering eller udøvelse af lægehjælp, sygepleje eller sundhedsrådgivning eller -tjenester. GN HEARING GARANTERER IKKE FOR FULDSTÆNDIGHEDEN, KORREKTHEDEN ELLER NØJAGTIGHEDEN AF NOGEN DEL AF DE OPLYSNINGER, DER STILLES TIL RÅDIGHED PÅ DETTE WEBSTED. Det er dit ansvar at kontrollere alle oplysningerne, før du stoler på dem.

Dette websted kan indeholde links til andre websteder, der drives af andre tredjeparter og ikke af GN Hearing. Sådanne links stilles kun til rådighed for nemheds skyld. GN Hearing fraskriver sig enhver kontrol over, forhold til eller anbefaling af tredjepartswebsteder, som dette websted måtte indeholde links til. Du rådes til at bruge skøn og sund fornuft, når du browser på www.resound.com og eventuelle websteder, det er relateret eller linket til. Internettet indeholder materiale, som kan være uhensigtsmæssigt eller seksuelt eksplicit, kan være stødende for dig eller kan indeholde unøjagtige oplysninger, der kan overtræde love om ophavsret, injurier eller ærekrænkelse.

Hvis du køber varer eller tjenester fra tredjeparter eller websteder, er GN Hearing ikke part i denne transaktion, og har intet erstatningsansvar eller ansvar i forbindelse med denne transaktion. INTET, DER ER INDEHOLDT PÅ DETTE WEBSTED, BØR OPFATTES SOM EN PRODUKTGARANTI ELLER TIL AT UDGØRE EN UDVIDELSE ELLER ANDEN ÆNDRING AF NOGEN PRODUKTGARANTI. KONTAKT DIN HØREAPPARATSPECIALIST FOR OPLYSNINGER VEDRØRENDE GN HEARINGS BEGRÆNSEDE PRODUKTGARANTI.

GN Hearing kan ikke garantere, at alle downloadede filer fra dette websted eller fra ethvert websted, der er linket til det, er fri for fejl, virus eller andre ødelæggende egenskaber. Du accepterer at påtage dig enhver risiko i forbindelse med download af filer eller overførsel af information fra www.resound.com eller nogen af de websteder der er relateret eller linket til det. Du anerkender, at du er blevet underrettet om, at du skal tage alle nødvendige skridt for at beskytte din computer og dine filer mod sletning, ødelæggelse, korruption eller anden fejlfunktion.
Overensstemmelseserklæringer