Skip to main content

Typer af tinnitus


Selvom tinnitus er en meget almindeligt, er der ikke to, der er ens. Der er forskellige former for tinnitus, og det er sandsynligt, at din tinnitus falder inden for en af disse kategorier.
Subjektiv tinnitus
Dette er den mest almindelige type tinnitus, og den skyldes ofte kraftig støjeksponering. Subjektiv tinnitus er noget, kun du kan høre. Den kan komme og gå, og den kan variere i længde og intensitet. 
 
Subjektiv tinnitus behandles sædvanligvis med høreapparater, der spiller en beroligende støj, der distraherer dig fra ringende, summende eller andre lyde, du oplever ved denne tinnitus.
Sensorisk tinnitus
Sensorisk tinnitus er faktisk en form for subjektiv tinnitus. Det er normalt forårsaget af forskellige lidelser, der påvirker måden hjernen processerer lyd på.

Sensorisk tinnitus er typisk en bivirkning af et nedsat auditivt system. Til dato er der ingen kendt kur mod sensorisk tinnitus, men et etableret tinnitus program kan hjælpe med at kontrollere tinnitussen og reducere dens negative virkninger.
 
Du kan føle dig uden af balance, hvis du har neurologisk tinnitus.
Somatisk tinnitus

Somatisk tinnitus er en type tinnitus, der typisk er relateret til fysisk bevægelse og berøring. Det kan genereres af muskelspasmer i øret eller halsen og ved andre mekaniske kilder. Selvom lydterapi kan bruges til somatisk tinnitus, kan andre ledelsesteknikker, såsom massage terapi, ofte være nyttige.

Alt, der får nakken til at vride sig, såsom en pude eller at dreje nakken for at se på et mikroskop, kan være kilden til somatisk tinnitus. Ligesom tandproblemer, som betændte visdomstænder og bevægelse af kæben, også kan skabe denne type tinnitus.

Somatisk tinnitus betegnes også som ledende tinnitus, hvilket betyder, at det er tinnitus forårsaget af flere ydre funktioner, snarere end sensoriske/neurologiske årsager. Nogle gange kan mekaniske årsager til tinnitus blive hørt af andre.

Objektiv tinnitus
Dette er en af de sjældneste typer af tinnitus. Objektiv tinnitus er den eneste type, der kan høres af en ekstern observatør, normalt med et stetoskop. Objektiv tinnitus er ofte i takt med hjerteslag.
Kontroller din tinnitus

Hvert tilfælde af tinnitus er unikt, men du er ikke alene. Det anslåes at 15% af befolkningen lider af tinnitus. Men der er håb - tinnitus behandlingsmuligheder kan hjælpe med at lindre stress og angst, der stammer fra tinnitus.

Høreapparater kan hjælpe
ReSound høreapparater hjælper med at lede din opmærksomhed væk fra tinnitussen.