Skip to main content
Produktgarantierklæring
GN Hearing A/S' produktgarantier er kun gældende i forbindelse med salg gennem autoriserede distributionskanaler. Salg gennem direct mail og internet (inklusiv eBay og andre online kanaler) er ikke autoriserede af GN Hearing, og som følge heraf er eventuelle produktgarantier, der oprindeligt er forbundet med sådanne produkter, ugyldige. GN Hearing vil ikke tilbyde eller genindføre produktgarantier for enheder erhvervet gennem uautoriserede distributionskanaler.

Hver produktgaranti leveres kun til fordel for den person, der oprindeligt var tildelt den serielle enhed. Produktgarantier kan ikke overdrages.

Enhver enhed sendt til GN Hearing til service eller reparation, som ikke er erhvervet af brugeren gennem en autoriseret distributionskanal (som bestemt af GN Hearing efter eget skøn) vil blive konfiskeret eller returneret til brugeren uden foretaget reparation.