Skip to main content

Din støtte er afgørende

Det kan være svært at acceptere, at man ikke længere kan høre det, som man plejede. Men med den rette støtte og hjælp, kan du være med til at forbedre livskvaliteten for din nærmeste.
 
Undersøgelser viser, at regelmæssige opfordringer fra familie og venner er den primære årsag til, at mennesker med høretab vælger at prøve et høreapparat. Så med en god blanding af tålmodighed, omsorg og information kan du hjælpe din nærmeste til at høre bedre.
Du kan hjælpe

Har du mistanke om, at en, du elsker, har et høretab?

Det kan være tegn på høretab, hvis han/hun:

 • ofte beder dig om at gentage det, du siger. Også i rolige omgivelser 
 • ikke hører telefonen ringe, og derfor mister opkald
 • tit beder dig om at skrue op for lydstyrken på tv'et
 • synes, at andre mumler og trækker sig fra sociale arrangementer og samtaler i støjfyldte omgivelser
Høretab kan være svært at acceptere
Mange mennesker har problemer med at acceptere, at deres hørelse ikke er så god, som den var en gang. For nogle kan et høretab virke som et tegn på aldring eller svaghed. Men det, ikke at kunne høre, kan påvirke ens forhold, sundhed og livskvalitet negativt.

Det, der oftest er mest foruroligende for dig som pårørende, er, at se den du elsker, begynde at trække sig i sociale sammenhænge. Du bemærker måske endda en ændring i pågældendes personlighed.
Giv en hjælpende hånd
En grundig høreundersøgelse hos en hørespecialist er et vigtigt skridt på rejsen mod bedre hørelse. Her anbefaler vi, at du som pårørende tager med. Ved høreundersøgelsen vil hørespecialisten spørge ind til, hvordan I er påvirket i jeres hverdag. Her er dine oplevelser med til at give hørespecialisten et bedre perspektiv, så I sammen kan finde den bedste løsning.

Få testet hørelsen

Hvis du er bekymret for hørelsen hos en person, der står dig nær, kan du foreslå vedkommende, at I tager vores online høreprøve sammen. Vejen til bedre hørelse behøver ikke at være ensom, og den du holder af kan finde det lettere end at gå direkte til høreapparatspecialisten.

Tag vores online hørescreening

Du kan gøre en stor forskel

Du kan f.eks.:

 • tale om høretabet
 • være forstående og omsorgsfuld - men også stille vedholdende
 • forklare nænsomt, at et høreapparat gør det muligt at nyde fuglesang, god musik og latter igen
 • fortælle, at moderne høreapparater er meget små og diskrete
 • påminde om, at succesraten for behandlingen af høretab er høj, så der er intet at tabe og alt at vinde
 • tilbyde at tage med til den første høreundersøgelse
 • giv tid. Det kan være svært at acceptere et høretab