Skip to main content

Øretsanatomi


Ørets anatomi omfatter tre grundlæggende dele: det ydre øre, mellemøret og det indre øre. Problemer med en af de tre dele kan forårsage høretab.

Outer ear anatomy
Part of what professionals call the outer ear is the outwardly visible part of your ear – the part you wear earrings on or cover with earmuffs. There are also parts of the “outer ear” that you can’t see with the naked eye, including your eardrum. The auricle, sometimes called the pinna, is the part of your ear that everybody sees.  It includes your earlobes, where many people like to wear earrings.
Mellemørets anatomi

Når lydbølgerne rammer trommehinden, begynder den at vibrere og sætter dermed det tre mindste knogler i kroppen i bevægelse. Disse tre knogler, der også er kendt som hammer, ambolt og stigbøjle, forbinder trommehinden med en membran i det indre øre, der kaldes "det ovale vindue". Det ovale vindue er ca. 20 gange mindre end trommehinden, hvilket bl.a. er med til at kompensere for det tab af forstærkning, der er, når lyden bevæger sig fra luften i mellemøret til væsken i det indre øre. 

Det indre øres anatomi

Det indre øre er væskefyldt og består af den spiralformede cochlea, der i sit ydre minder om et sneglehus. Cochlea indeholder lymfevæsker og ca. 20.000 mikroskopiske hårceller, der konverterer lydvibrationerne fra det ovale vindue om til nerveimpulser. Disse impulser transmitteres til hjernen, der omdanner impulserne til meningsfyldte lyde. 

Sådan fungerer øret
Enheder skabt til at forsvinde i øret

Alle vores høreapparater er designet til at være behagelige, holdbare og flotte. Enhederne er designet til at forsvinde, men kontrolknapperne er altid lette at finde ved berøring og nemme at betjene.

Forstå øreanatomi og høretab

Det er vigtigt at vide, hvordan øret virker for at forstå høretab. Hvis du tror, at du måske har høretab, skal du kontakte en høreapparatspecialist for at få mere at vide om behandlinger af høretab i dag.

Find en høreapparatspecialist