Skip to main content
Support til ReSound Micro Mic
ReSound Micro Mic hearing aid accessory, side view.

ReSound Micro Mic kan tilsluttes direkte til alle ReSounds trådløse høreapparater og udvider høreområdet med op til 25 meter i klart synsfelt.

Nu kan du nyde samtale selv i baggrundsstøj. ReSound Micro Mic er ideel til shoppingture, travle caféer, eller når du kører i bil, og vil tale med de andre passagerer i bilen.

Downloads

For bedst at kunne støtte dig med at komme i gang, har vi lavet følgende supportmaterialer:

Filerne downloades automatisk, når du klikker på dem:

Brugsanvisning

Hyppigst stillede spørgsmål

Opsætning & konfiguration

Det er muligt at parre op til tre ReSound streaming enheder - f.eks. en ReSound Micro Mic eller ReSound Multi Mic og to TV streamere (valgfrit tilbehør) - med et par høreapparater. Derfor skal kanal 1, 2 eller 3 vælges, når parringsprocessen startes.

Parring af en ReSound Micro/Multi Mic i kanal 1
1. Sørg for, at ReSound Micro/Multi Mic er tændt. Dine høreapparater skal være OFF - Åbn batteridørene.
2. Tryk på den lille parringsknap en gang, med spidsen af en kuglepen eller lignende genstand, som vist på billedet til højre. Statuslysindikatoren øverst på ReSound Micro/Multi Mic blinker nu en gang hvert andet sekund for at indikere, at ReSound Micro/Multi Mic er parat til at blive forbundet i kanal 1. Din ReSound Micro/Multi Mic forbliver i parringstilstand i 20 sekunder.
3. Luk batteridørene på begge høreapparater, og sørg for, at de er ON i parringstilstand. En vellykket parring vil blive angivet med en lydmelodi, der afspilles i begge høreapparater, og statuslysindikatoren forbliver solid gul i 3 sekunder.
Du er nu klar til at bruge ReSound Micro/Multi Mic!

Parring af en ReSound Micro/Multi Mic i kanal 2 eller 3

For at forbinde ReSound Micro/Multi Mic i kanal 2 skal du trykke to gange på parringsknappen. Lysindikatoren blinker nu gul 2 gange hvert andet sekund for at vise, at den er parat til at blive forbundet i kanal 2. Luk batteridørene på høreapparaterne.
For at parre ReSound Micro/Multi Mic i kanal 3, tryk på parringsknappen tre gange. Lysindikatoren blinker nu gul tre gange hvert andet sekund for at vise, at den er parat til at blive forbundet i kanal 3. Luk batteridørene på høreapparaterne.

ReSound Micro/Multi Mic kan forbindes til et hvilket som helst antal høreapparter/tilbehør.
Forsinkelsen er mindre end 20 ms for at forhindre ekko og mundaflæsningsproblemer. Hvis forsinkelsen er højere end 35 ms., og hvis direkte lyd også kan høres af brugeren igennem høreappartets mikrofon, kan ekko opstå.
Ja, ReSound Micro/Multi Mic har et indbygget genopladedeligt batteri, der kan blive opladt ved hjælp af den medfølgende oplader.
Dit trådløse høreapparat kan forbindes til op til tre streaming-enheder ad gangen - for eksempel 1 ReSound Micro/Multi Mic og 2 TV Streamers.

Brug & drift

For at tænde for ReSound Micro/Multi Mic, tryk og hold ON/OFF knappen nede i ca. 1,5 sekunder, indtil lysindikatoren lyser grønt. Efter frigivelse af tænd/sluk-knappen blinker lysindikatoren grønt hvert 2. sekund. ReSound Micro/Multi Mic starter altid i mikrofontilstand (Mic Mode).

For at slukke ReSound Micro/Multi Mic, skal du holde ON/OFF knappen nede i ca. 1,5 sekunder, indtil lysindikatoren lyser rødt - hvilket angiver, at enhederne er slukket.

Hvis batteriniveauet er lavt, blinker statuslysindikatoren gul hvert andet sekund.

Lysindikatoren øverst på ReSound Micro/Multi Mic blinker grønt hvert 2.5 sekund.

Hvis lysindikatoren på ReSound Micro/Multi Mic blinker gult gentagende gange, er enheden ved at løbe tør for strøm og skal oplades med den medfølgende oplader. 

Lysindikatoren på ReSound Micro/Multi Mic blinker gult gentagende gange.
Batteriforbruget og driftstiden for din ReSound Micro/Multi Mic afhænger meget af brugen af enheden.
For at oplade ReSound Micro/Multi Mic, sæt opladerkablet i mikro-USB-opladningsstikket på ReSound Micro/Multi Mic. Tilslut derefter den anden ende af opladerkablet til et stikkontakt.

Tænd ReSound Micro/Multi Mic, og sørg for, at høreapparaterne også er tændt. Streaming kan startes på en af tre måder:
1. Tryk og hold trykket på begge høreapparater i ca. tre sekunder for at lytte til et streamet lydsignal*.
Bemærk: Hvis koordinering mellem øre-til-øreprogrammer er aktiveret i dine høreapparater, skal du kun aktivere streaming på et af høreapparaterne.
2. Hvis du har en ReSound Fjernbetjening 2 (ekstraudstyr), skal du blot trykke på streamingknappen på ReSound Fjernbetjening 2*.
3. Hvis du bruger en ReSound-app, der tilbyder fjernbetjeningsfunktionalitet, skal du blot vælge ReSound Micro/Multi Mic-programmet på programskærmen*.
* Når høreapparaterne tilsluttes ReSound Micro / Multi Mic, afspilles en kort "streaming activation" melodi i dine høreapparater efterfulgt af den streamede lyd.

Start streaming fra en 2. eller 3. streaming enhed

Hvis dine høreapparater er forbundet til mere end en streaming-enhed, kan du starte streaming fra disse enheder på tre måder:
1. Tryk og hold høreapparatets programknap i ca. 3 sekunder en 2. eller 3. gang for at få adgang til 2. eller 3. ReSound-streamingenheden.
2. Hvis du bruger en ReSound Fjernbetjening 2 (ekstraudstyr), skal du trykke på streamingknappen på ReSound Fjernbetjening 2 en 2. eller 3. gang for at få adgang til den anden eller tredje ReSound-streaming-enhed.
3. Hvis du bruger en ReSound-app, der tilbyder fjernbetjeningsfunktionalitet, skal du blot vælge det ønskede streamingprogram på programskærmen.

Streaming kan stoppes på følgende tre måder:
1. Tryk på programknappen på dit høreapparat en enkelt gang*.
2. Hvis du har en ReSound Fjernbetjening 2 (ekstraudstyr), tryk på “P”-knappen, i midten af tastaturet*. Du kan også trykke på startknappen for at vende tilbage til dine standardindstillinger.
3. Hvis du anvender en ReSound app, kan du bare vælge det ønskede program på programskærmen.
*Så vil høreapparaterne vende tilbage til det sidst anvende program.
 
Hvis du anvender din telefon med ReSound Telefonclip+ eller ReSound Phone-Now™, vil streamingen via ReSound Micro/Multi Mic blive kortvarigt afbrudt. Når du har afsluttet dit telefonkopkald, vil streamingne fortsætte.

Hvis det streamede signal forsvinder, kan det skyldes:

1) At høreapparaterne er uden for rækkevidde af ReSound Micro/Multi Mic. Prøv at afkorte afstanden mellem høreapparaterne og ReSound Micro/Multi Mic.

 • Du kan være op til 25 meter væk fra ReSound Micro/Multi Mic (klart synsfelt) afhængigt af det fysiske miljø. Hvis du kommer uden for rækkevidde og vender tilbage til rækkevidde inden for fem minutter, genoptages høreapparaterne automatisk.
 • Hvis du kommer uden for rækkevidde og ikke vender tilbage inden for fem minutter, kan du genoprette forbindelse på en af følgende måder: 
  1. Tryk og hold trykket på begge høreapparater i ca. tre sekunder for at lytte til et streamet lydsignal*.
  Bemærk: Hvis koordinering mellem øre-til-øreprogrammer er aktiveret for dine høreapparater, skal du kun aktivere streaming på et af høreapparaterne.
  2. Hvis du har en ReSound Fjernbetjening 2 (ekstraudstyr), skal du blot trykke på streamingknappen på ReSound Fjernbetjening 2*.
  3. Hvis du bruger en ReSound-app, der tilbyder fjernbetjeningsfunktionalitet, skal du blot vælge Micro/Multi Mic-programmet på programskærmen*.
  * Når høreapparaterne tilsluttes ReSound Micro/Multi Mic, afspilles en kort "streaming activation"-melodi i dine høreapparater efterfulgt af den streamede lyd.

2) Hvis en ekstra lydkilde er forbundet til ReSound Multi Mic via line-in, er kablet der forbinder ReSound Multi Mic til en lydkilde muligvis ikke korrekt indsat.

ReSound Micro/Multi Mic er designet til at give et behageligt lytteniveau fra det øjeblik, det aktiveres. Men for nogle enheder eller lyttemiljøer kan det være bedst at justere lyttevolumenet. Dette kan opnås på en række måder. Husk at volumenjusteringer kun gælder for det streamede signal, ikke mængden af normale miljølyde.

 • Brug tasterne "+" og "-" til at justere lydstyrken til et behageligt niveau. Sørg for, at høreapparaterne er indstillet komfortabelt, inden du ændrer indstillingerne med lydstyrken.
  Bemærk: ReSound Micro/Multi Mic vender tilbage til standardindstillingen for alle tilstande, når du genstarter.

 • Brug Resound Fjernbetjening 2 (valgfrit) til at justere streaming lydstyrken i høreapparatet. Spørg din høreapparatspecialist for at få flere oplysninger om dette tilbehør.

 • Lydstyrken kan i nogle tilfælde justeres yderligere ved signalkilden, f.eks. ved at skrue tv-volumen op eller ned.
  I mange tilfælde justerer dette lydstyrken for både streamet lyd (transmitteres trådløst til dine høreapparater) og ikke-streamet lyd (lyde der når høreapparatmikrofoner på normal måde). Dette vil selvfølgelig også påvirke lydvolumen for andre i rummet.
Du bør være i stand til at høre det streamede signal op til 25 meter fra Micro/Multi Mic i situationer, hvor ReSound Micro/Multi Mic har et klart synsfelt til høreapparaterne. Hvis lyden ikke kommer igennem klart, skal du muligvis bevæge dig tættere på ReSound Micro/Multi Mic.

Ja, prøv altid at juster volumen på ekstraudstyret til et komfortabelt niveau, for at minimere elektriske lyde.

Alternativt kan lydstyrken justeres ved brug af volumknapperne på ReSound Micro/Multi Mic.

Hvis ReSound Multi Mic er forbundet via jack-stikket på dit TV, anlæg eller din computer, kan justeringen af lyd på disse også påvirke lydstyrken i dine høreapparater.

Person-til-person kommunikation
Klips din ReSound Micro/Multi Mic fast til personens jakke eller anden beklædningsgenstand, eller hæng den rundt om halsen på dem, ved brug af den medfølgende snor. Placer enheden indenfor en rækkevidde af 10-40cm fra personens mund. Ved brug af klipsen, vær opmærksom på at ReSound Micro/Multi Mic er placeret vertikalt så lysindikatoren vender op mod munden.

Bordoptagelse (gælder kun ReSound Multi Mic)

Placer ReSound Multi Mic horisontalt på en plan overfalde (fx et bord) i tæt afstand til den gruppe mennesker du ønsker at lytte til. Når du placere ReSound Micro/Multi Mic horisontalt på et bord, vil den automatisk skifte til en optimeret tilstand, der gør det muligt at hente stemmer fra flere højttalere.

Du kan godt, men husk på, at det vil hente støj fra omgivelserne omkring dig såvel som det ønskede signal.
Nej. For at kunne lytte til det transmitterede signal skal høreapparaterne vores forbundet til ReSound Micro/Multi Mic.

Andre radiofrekvensenheder i nærhed kan forårsage forstyrrelser, som vil lyde som en knitrende støj. Eksempler på sådanne enheder er andre Bluetooth-enheder, trådløse netværk, mikrobølgeovne, babyalarmer og fjernbetjeninger.

ReSound Micro/Multi Mic vil højst sandsyneligt ikke virke igennem vægge. Dog vil ReSound Micro/Multi Mic kunne transmittere gennem åbninger (fx døråbninger) mellem rum under de rette betingelser.

ReSound Micro/Multi Mic er ikke vandtæt. Eksponering for vand eller for høj fugtighed kan beskadige produktet. Hvis ReSound Micro/Multi Mic udtilsigtet udsættes for vand eller fugt, skal den tørres forsigtigt med en blød klud.

Fejlfinding

Dette kan skyldes:

 • Høreapparaterne er uden for rækkevidden af ReSound Micro/Multi Mic. Prøv at afkorte afstanden mellem høreapparaterne og ReSound Micro/Multi Mic.
 • ReSound Micro/Multi Mic kan være for tæt på andre elektriske enheder som f.eks. en dvd-afspiller eller stereoanlæg, der forårsager forstyrrelser. Kontroller, at den ikke er placeret oven på en elektrisk enhed.
 • Når du bruger line-in (Kun for ReSound Multi Mic): Kablet, der forbinder ReSound Micro / Multi Mic til hjælpekilden, er muligvis ikke korret indsat. Sørg for, at alle kabler er tilsluttet korrekt.

Dette kan skyldes:

 • ReSound Micro/Multi Mic og høreapparatet er ikke indefor trådløs rækkevidde: Vær sikker på, at ReSound Micro/Multi Mic og høreapparaterne er indenfor trådløs rækkevidde.
 • Batteriet i dine høreapparater er fladt at det ikke længere understøtter streaming: Skift batteri i dine høreapparater.
Video guider
Se, hvordan du får det bedste ud af dine høreapparater og deres smarte funktioner:
Se, hvor let det er at komme i gang med ReSound Micro Mic.
Se, hvor let det er at bruge ReSound Micro Mic.
Brug for personlig vejledning?
Vi arbejder tæt sammen med høreklinikker verden over, og kan hurtigt forbinde dig til en høreapparatspecialist i dit lokalområde.
ReSound hearing care professional interacting with a patient during an appointment.