Skip to main content
Support til ReSound Telefonclip+
ReSound Phone Clip Plus.
ReSound Telefonclip+ streamer telefonopkald og lyd direkte til dine høreapparater. Selvom ReSound Telefonclip+ er ikke større end en tændstiksæske, er den praktisk og nem at konfigurere og bruge. Det bliver hurtigt en værdsat del af dit daglige liv.
Downloads

For bedst at kunne støtte dig med at komme i gang, har vi lavet følgende supportmaterialer:

Brugsvejledningen hentes automatisk, når du klikker på den:

Brugsvejledning

Hyppigst stillede spørgsmål

Opsætning & konfiguration

Dine høreapparater skal forbindes til ReSound Telefonclip+ for at skabe et privat link til videre kommunikation, samt for at tillade at information overføres mellem enhederne.

Din høreapparatspecialist vil kunne gennemføre forbindelsesprocessen via fitting software.

Høreapparaterne kan også forbindes til ReSound Telefonclip+ ved:

  • At trykke på den hvide forbindelsesknap, gemt under sølvhætten på ReSound Telefonclip+ og,
  • Åbne og lukke batteridørene på høreapparatet inden for 20 sekunder

ReSound Telefonclip+ virker med en vifte af Bluetooth enheder. For at finde kompatible enheder skal du søge efter produkter, der understøtter en eller flere af følgende Bluetooth-profiler: Håndfri eller Headset. Begge profiler understøttes af ReSound Telefonclip+.

ReSound Telefonclip+ gør det muligt for dine høreapparater at fungere som hovedtelefoner til Bluetooth-aktiverede mobiltelefoner og fastnetelefoner.

Parringsproceduren afgøres af din mobiltelefon. Forskellige mobiltelefoner har forskellige menustrukturer. Du bør derfor kigge i din mobilmanual, hvis du ikke kan fuldføre parringsproceduren med de generiske trin, der beskrives her:

1. Tryk ON på din ReSound Telefonclip+, og fjern sølvdækslet.

2. Find forbindelsesindstillingerne på din telefon. Se efter "Bluetooth"-funktionen i hovedmenuen eller en af undermenuerne, f.eks. "Forbindelse". (Se brugervejledningen til din mobiltelefon for mere detaljerede instruktioner.)

3. Sørg for, at Bluetooth er tændt på din mobiltelefon.

4. Tryk på den lille blå Bluetooth-parringsknap en gang for at aktivere Bluetooth-parringstilstand i to minutter. LED-indikatoren bliver blå under Bluetooth-parring.

5. Søg efter Bluetooth-enheder på mobiltelefonen. 

6. Din mobiltelefon skal præsentere en liste over de Bluetooth-enheder, der er opdaget. Vælg "Høreapparat Telefon" fra denne liste.

7. Din mobiltelefon kan derefter bede dig om at indtaste en adgangskode. Hvis ja, indtast "0000" (fire nuller).

Din ReSound Telefonclip+ skal nu forbindes til din mobiltelefon. Nogle mobiltelefoner kan spørge hvilken Bluetooth-tjeneste, du ønsker at aktivere. Vælg "Headset".

Klip din ReSound Telefonclip+ fast på din sweater, din jakke eller andre beklædningsgenstande, så mikrofonen peger opad. Alternativt kan du bære ReSound Telefonclip+ rundt om halsen, ved hjælp af den medfølgende snor. Hold enheden inden for en rækkevidde på 10-30 cm fra munden

Op til 8 Bluetooth enheder kan forbindes til ReSound Telefonclip+, men kun 2 Bluetooth enheder kan være forbundet/aktiveret på samme tid.

Som standard vil ReSound Telefonclip+ automatisk prøve at forbinde til to Bluetooth enheder, den sidst har været forbundet til.

Når du forbinder en ekstra Bluetooth-enhed, bliver listen over enheder, som ReSound Telefonclip+ er forbundet til, slettet. Derfor skal tidligere forbindelser tilføjes manuelt via Bluetooth-menuen på telefonen.

For eksempel: Hvis du forbinder en telefon (1) til ReSound Telefonclip+ og derefter forbinder endnu en telefon (2), vil telefon (1) blive slettet fra listen over forbundne enheder, og du er derfor nødt til manuelt at forbinde den via Bluetooth-menuen på telefonen.

Brug & drift

Tænd din ReSound Telefonclip+ ved at rykke ON/OFF-kontakten til ON.

Et hvidt "I" ikon vil være synligt på bunden af kontakten og LED indikatoren vil blinke grønt hvert 2.5 sekund.

For at slukke for ReSound Telefonclip+, ryk ON/OFF-kontakten til OFF.

LED indikatoren vil nu stoppe med at blinke.

Nej. Når du forbinder ReSound Telefonclip+ til en Bluetooth-aktiveret telefon, skaber du et privat link mellem disse to Bluetooth enheder. En krypteringsnøgle genereres for at kryptere al videre kommunikation, der sikrer dit privatliv maksimalt.
Andre radiofrekvensenheder i nærhed kan forårsage forstyrrelser, som lyder som en knitrende støj. Eksempler på sådanne enheder er andre Bluetooth-enheder, trådløse netværk, mikrobølgeovne, babyalarmer og fjernbetjeninger.
Batteriforbrug og driftstid for din ReSound Telefonclip+ afhænger meget af brugen af enheden. I gennemsnit vil et fuldt opladet batteri tillade 6 timers taletid eller 80 timers standby.
For at oplade din ReSound Telefonclip+, indsæt opladningskablet i din ReSound Telefonclip+. Indsæt derefter den anden ende af kablet i en stikkontakt. En fuld opladning tager ca. 3 timer.

Ja - stemmeopkald er mulig, hvis denne funktion er tilgængelig og konfigureret i din mobiltelefon.

Hvis stemmestyring er konfigureret i din mobiltelefon, kan stemmestyring aktiveres ved at trykke på opkaldsopkald/ophængningsknappen i 2 sekunder.

Når der modtages et opkald på din mobiltelefon, blinker Bluetooth-indikatoren, og du hører ringetonen i dine høreapparater. Du kan acceptere opkaldet på to måder:

1) For at acceptere det indkommende opkald skal du trykke på opkaldsopsætning/ophængningsknappen en gang på din ReSound Telefonclip+. Hvis du har to høreapparater, bliver opkalderens stemme streamet til dem begge.

2) Du kan også acceptere opkald ved at trykke på accept knappen på din mobiltelefon.

For at afvise indkommende opkald, dobbeltklik på opkaldsopsætning/ophængningsknappen på ReSound Telefonclip+.

Du kan også afvise opkald ved at trykke på afvisningsknappen på din mobiltelefon.

For at afslutte et opkald via din ReSound Telefonclip+, skal du trykke på opkaldsopsætning/ophængningsknappen en gang. Opkaldet afsluttes, og dine høreapparater vender tilbage til det sidst anvendte program.

Du kan også afslutte opkald ved at trykke på den relevante knap på din mobiltelefon.

At starte et telefonopkald er ikke anderledes med eller uden ReSound Telefonclip+: Brug simpelthen mobiltelefonens tastatur til at indtaste eller vælge nummeret, der skal ringes op. Hvis den er tilsluttet, aktiveres telefonens streaming-tilstand automatisk, og du vil høre ringetonerne i høreapparaterne.

Det er nemt at betjene lydstyrken på din ReSound Telefonclip+, tryk på + og - knappen på siden, for at øge eller mindske lydstyrken af det streamede signal. Afhængigt af telefonen kan du også justere lydstyrken fra din mobiltelefon. Det er også muligt at bruge ReSound Fjernbetjening 2 (valgfri) til at justere lydstyrken eller ReSound Control-appen på iPhones eller Android-smartphones.

Ja, du kan ændre ringetonen på din mobil, hvilket også vil ændre den ringetone du hører, når telefonen ringer.
Ja, du kan køb en Bluetooth-adapter til din fastnettelefon, der sender signalet fra telefonen til din ReSound Telefonclip+, og derefter til dine høreapparater. Der er ingen grund til at hente telefonmodtageren.
Nej, det er den ikke. Ligesom andre elektroniske apparater kan udsættelse for vand eller for høj fugt beskadige produktet. Hvis ReSound Telefonclip+ utilsigtet udsættes for vand eller fugt, skal du tørre det omhyggeligt med en tør, blød klud.

Fejlfinding

a. Din ReSound Telefonclip+ er muligvis udenfor rækkevidde af den enhed, du prøver at forbinde til. Flyt enheden tættere på og genoptag forbindelsen.

b. Din ReSound Telefonclip+ er muligvis ikke i forbindelses-tilstand.

Dette kan skyldes en række ting:

1) ReSound Telefonclip+ er slukket: Tænd for ReSound Telefonclip+

2) ReSound Telefonclip+ og mobiltelefonen er ikke blevet parret korrekt: Gå gennem Bluetooth-parringsprocessen og etabler en Bluetooth-forbindelse mellem ReSound Telefonclip+ og mobiltelefonen

3) Bluetooth-forbindelsen mellem ReSound Telefonclip+ og mobiltelefonen er gået tabt: Kontrollér, at Bluetooth er aktiveret i mobiltelefonen, og etabler en Bluetooth-forbindelse mellem ReSound Telefonclip+ og mobiltelefonen igen

1) Måske er din ReSound Telefonclip+ og dit høreapparat ikke indenfor rækkevidde: Du skal sikre dig at din ReSound Telefonclip+ og dit høreappart er indenfor trådløs rækkevidde.

2) Måske er batteriet i dit høreappart så faldt, at det ikke længere understøtter streaming: Udskift batteriet i dit høreappart.

Din ReSound Telefonclip+ er muligvis udenfor dit høreapparts rækkevidde: Prøv at rykke din ReSound Telefonclip+ tættere på dit høreappart.
Vær opmærksom på at tale direkte ind i mikrofonen, og holde den 10-30 cm væk fra din mund. Sæt ikke din ReSound Telefonclip+ på indersiden af din jakke, og gnid den ikke mod dit tøj eller noget andet under samtaler.
Hvis funktionen 'Automatisk svar' understøttes af mobiltelefonen og er tændt, kan denne funktion gøre det muligt for dig at modtage opkald uden at skulle røre enten telefon eller ReSound Telefonclip+.
På nogle Bluetooth telefoner bliver alle signaler sendt til den forbunde Bluetooth enhed. For de fleste telefoner, kan denne funktion slukkes ved at sætte telefonen på 'lydløs', så tryk på knapperne eller modtagne opkald ikke giver lyd i telefonen.
ReSound Telefonclip+ er fuld kompatibel med ReSound Verso og ReSound Up Smart familien.
Når den anvendes trådløst med ReSound Alera familien, skal høreapparaterne først forbindes til ReSound Fjernbetjening 2, for at aktivere fjernbetjeningens funktionalitet for ReSound Telefonclip+.
Mute og stereostreaming er ikke tilgængelig for ReSound Alera høreapparater.
Video guider
Se, hvordan du får det bedste ud af dine høreapparater og deres smarte funktioner:
Se, hvor nemt det er at komme i gang med ReSound Telefonclip+.
Se, hvor nemt det er at bruge ReSound Telefonclip+.
Brug for personlig vejledning?
Vi arbejder tæt sammen med høreklinikker verden over, og kan hurtigt forbinde dig til en høreapparatspecialist i dit lokalområde.
ReSound hearing care professional interacting with a patient during an appointment.