Skip to main content
Support til ReSound Phone Clip+
ReSound Phone Clip Plus.
ReSound Phone Clip+ streamer telefonopkald og lyd direkte til dine høreapparater. Selvom ReSound Phone Clip+ er ikke større end en tændstiksæske, er den praktisk og nem at konfigurere og bruge. Det bliver hurtigt en værdsat del af dit daglige liv.
Downloads

For bedst at kunne støtte dig med at komme i gang, har vi lavet følgende supportmaterialer:

Brugsvejledningen hentes automatisk, når du klikker på den:

Brugsvejledning

Hyppigst stillede spørgsmål

Opsætning & konfiguration

Dine høreapparater skal forbindes til ReSound Phone Clip+ for at skabe et privat link til videre kommunikation, samt for at tillade at information overføres mellem enhederne.

Din høreapparatspecialist vil kunne gennemføre forbindelsesprocessen via fitting software.

Høreapparaterne kan også forbindes til ReSound Phone Clip+ ved at:

  • Trykke på den hvide forbindelsesknap, gemt under sølvhætten på ReSound Phone Clip+ 
  • Åbne og lukke batteridørene på høreapparatet inden for 20 sekunder

ReSound Phone Clip+ virker med en vifte af Bluetooth enheder. For at finde kompatible enheder skal du søge efter produkter, der understøtter en eller flere af følgende Bluetooth-profiler: Håndfri eller Headset. Begge profiler understøttes af ReSound Phone Clip+.

ReSound Phone Clip+ gør det muligt for dine høreapparater at fungere som hovedtelefoner til Bluetooth-aktiverede mobiltelefoner og fastnetelefoner.

Parringsproceduren afgøres af din mobiltelefon. Forskellige mobiltelefoner har forskellige menustrukturer. Du bør derfor kigge i din mobilmanual, hvis du ikke kan fuldføre parringsproceduren med de generiske trin, der beskrives her:

1. Tryk ON på din ReSound Phone Clip+, og fjern sølvdækslet.

2. Find forbindelsesindstillingerne på din telefon. Se efter "Bluetooth"-funktionen i hovedmenuen eller en af undermenuerne, f.eks. "Forbindelse". (Se brugervejledningen til din mobiltelefon for mere detaljerede instruktioner.)

3. Sørg for, at Bluetooth er tændt på din mobiltelefon.

4. Tryk på den lille blå Bluetooth-parringsknap en gang for at aktivere Bluetooth-parringstilstand i to minutter. LED-indikatoren bliver blå under Bluetooth-parring.

5. Søg efter Bluetooth-enheder på mobiltelefonen. 

6. Din mobiltelefon skal præsentere en liste over de Bluetooth-enheder, der er opdaget. Vælg "Høreapparat Telefon" fra denne liste.

7. Din mobiltelefon kan derefter bede dig om at indtaste en adgangskode. Hvis ja, indtast "0000" (fire nuller).

Din ReSound Phone Clip+ skal nu forbindes til din mobiltelefon. Nogle mobiltelefoner kan spørge hvilken Bluetooth-tjeneste, du ønsker at aktivere. Vælg "Headset".

Klip din ReSound Phone Clip+ fast på din sweater, din jakke eller andre beklædningsgenstande, så mikrofonen peger opad. Alternativt kan du bære ReSound Phone Clip+ rundt om halsen, ved hjælp af den medfølgende snor. Hold enheden inden for en rækkevidde på 10-30 cm fra munden

Op til 8 Bluetooth enheder kan forbindes til ReSound Phone Clip+, men kun 2 Bluetooth enheder kan være forbundet/aktiveret på samme tid.

Som standard vil ReSound Phone Clip+ automatisk prøve at forbinde til to Bluetooth enheder, den sidst har været forbundet til.

Når du forbinder en ekstra Bluetooth-enhed, bliver listen over enheder, som ReSound Phone Clip+ er forbundet til, slettet. Derfor skal tidligere forbindelser tilføjes manuelt via Bluetooth-menuen på telefonen.

For eksempel: Hvis du forbinder en telefon (1) til ReSound Phone Clip+ og derefter forbinder endnu en telefon (2), vil telefon (1) blive slettet fra listen over forbundne enheder, og du er derfor nødt til manuelt at forbinde den via Bluetooth-menuen på telefonen.

Brug & drift

Tænd din ReSound Phone Clip+ ved at rykke ON/OFF-kontakten til ON.

Et hvidt "I" ikon vil være synligt på bunden af kontakten og LED indikatoren vil blinke grønt hvert 2.5 sekund.

For at slukke for ReSound Phone Clip+, ryk ON/OFF-kontakten til OFF.

LED indikatoren vil nu stoppe med at blinke.

Nej. Når du forbinder ReSound Phone Clip+ til en Bluetooth-aktiveret telefon, skaber du et privat link mellem disse to Bluetooth enheder. En krypteringsnøgle genereres for at kryptere al videre kommunikation, der sikrer dit privatliv maksimalt.
Andre radiofrekvensenheder i nærhed kan forårsage forstyrrelser, som lyder som en knitrende støj. Eksempler på sådanne enheder er andre Bluetooth-enheder, trådløse netværk, mikrobølgeovne, babyalarmer og fjernbetjeninger.
Batteriforbrug og driftstid for din ReSound Phone Clip+ afhænger meget af brugen af enheden. I gennemsnit vil et fuldt opladet batteri tillade 6 timers taletid eller 80 timers standby.
For at oplade din ReSound Phone Clip+, indsættes opladningskablet i din ReSound Phone Clip+. Derefter iIndsættes den anden ende af kablet i en stikkontakt. En fuld opladning tager ca. 3 timer.

Ja - stemmeopkald er mulig, hvis denne funktion er tilgængelig og konfigureret i din mobiltelefon.

Hvis stemmestyring er konfigureret i din mobiltelefon, kan stemmestyring aktiveres ved at trykke på opkaldsopkald/ophængningsknappen i 2 sekunder.

Når der modtages et opkald på din mobiltelefon, blinker Bluetooth-indikatoren, og du hører ringetonen i dine høreapparater. Du kan acceptere opkaldet på to måder:

1) For at acceptere det indkommende opkald skal du trykke på opkaldsopsætning/ophængningsknappen en gang på din ReSound Phone Clip+. Hvis du har to høreapparater, bliver opkalderens stemme streamet til dem begge.

2) Du kan også acceptere opkald ved at trykke på accept knappen på din mobiltelefon.

For at afvise indkommende opkald, dobbeltklik på opkaldsopsætning/ophængningsknappen på ReSound Phone Clip+.

Du kan også afvise opkald ved at trykke på afvisningsknappen på din mobiltelefon.

For at afslutte et opkald via din ReSound Phone Clip+, skal du trykke på opkaldsopsætning/ophængningsknappen en gang. Opkaldet afsluttes, og dine høreapparater vender tilbage til det sidst anvendte program.

Du kan også afslutte opkald ved at trykke på den relevante knap på din mobiltelefon.

At starte et telefonopkald er ikke anderledes med eller uden ReSound Phone Clip+: Brug simpelthen mobiltelefonens tastatur til at indtaste eller vælge nummeret, der skal ringes op. Hvis den er tilsluttet, aktiveres telefonens streaming-tilstand automatisk, og du vil høre ringetonerne i høreapparaterne.

Det er nemt at betjene lydstyrken på din ReSound Phone Clip+, tryk på + og - knappen på siden, for at øge eller mindske lydstyrken af det streamede signal. Afhængigt af telefonen kan du også justere lydstyrken fra din mobiltelefon. Det er også muligt at bruge ReSound Remote Control 2 (valgfri) til at justere lydstyrken eller ReSound Control-appen på iPhones eller Android-smartphones.

Ja, du kan ændre ringetonen på din mobil, hvilket også vil ændre den ringetone du hører, når telefonen ringer.
Ja, du kan købe en Bluetooth-adapter til din fastnettelefon, der sender signalet fra telefonen til din ReSound Phone Clip+, og derefter til dine høreapparater. Der er ingen grund til at hente telefonmodtageren.
Nej, det er den ikke. Ligesom andre elektroniske apparater kan udsættelse for vand eller for høj fugt beskadige produktet. Hvis ReSound Phone Clip+ utilsigtet udsættes for vand eller fugt, skal du tørre det omhyggeligt med en tør, blød klud.

Fejlfinding

a. Din ReSound Phone Clip+ er muligvis udenfor rækkevidde af den enhed, du prøver at forbinde til. Flyt enheden tættere på og genoptag forbindelsen.

b. Din ReSound Phone Clip+ er muligvis ikke i forbindelses-tilstand.

Dette kan skyldes en række ting:

1) ReSound Phone Clip+ er slukket: Tænd for ReSound Phone Clip+

2) ReSound Phone Clip+ og mobiltelefonen er ikke blevet parret korrekt: Gå gennem Bluetooth-parringsprocessen og etabler en Bluetooth-forbindelse mellem ReSound Phone Clip+ og mobiltelefonen

3) Bluetooth-forbindelsen mellem ReSound Phone Clip+ og mobiltelefonen er gået tabt: Kontrollér, at Bluetooth er aktiveret i mobiltelefonen, og etabler en Bluetooth-forbindelse mellem ReSound Phone Clip+ og mobiltelefonen igen

1) Måske er din ReSound Phone Clip+ og dit høreapparat ikke indenfor rækkevidde: Du skal sikre dig at din ReSound Phone Clip+ og dit høreapparat er indenfor trådløs rækkevidde.

2) Måske er batteriet i dit høreapparat så fladt, at det ikke længere understøtter streaming: Udskift batteriet i dit høreapparat.

Din ReSound Phone Clip+ er muligvis udenfor dit høreapparats rækkevidde: Prøv at rykke din ReSound Phone Clip+ tættere på dit høreapparat.
Vær opmærksom på at tale direkte ind i mikrofonen, og holde den 10-30 cm væk fra din mund. Sæt ikke din ReSound Phone Clip+ på indersiden af din jakke, og gnid den ikke mod dit tøj eller noget andet under samtaler.
Hvis funktionen 'Automatisk svar' understøttes af mobiltelefonen og er tændt, kan denne funktion gøre det muligt for dig at modtage opkald uden at skulle røre enten telefon eller ReSound Phone Clip+.
På nogle Bluetooth telefoner bliver alle signaler sendt til den forbunde Bluetooth enhed. For de fleste telefoner, kan denne funktion slukkes ved at sætte telefonen på 'lydløs', så tryk på knapperne eller modtagne opkald ikke giver lyd i telefonen.
Video guider
Se, hvordan du får det bedste ud af dine høreapparater og deres smarte funktioner:
Se, hvor nemt det er at komme i gang med ReSound Telefonclip+.
Se, hvor nemt det er at bruge ReSound Telefonclip+.
Brug for personlig vejledning?
Vi arbejder tæt sammen med høreklinikker verden over, og kan hurtigt forbinde dig til en høreapparatspecialist i dit lokalområde.
ReSound hearing care professional interacting with a patient during an appointment.