Skip to main content
Support til ReSound TV Streamer 2
ReSound TV Streamer 2 hearing aid accessory.
ReSound TV Streamer 2 vil forvandle dine høreapparater til trådløse hovedtelefoner. Den sender stereo lyd direkte fra dit TV, stereo anlæg eller computer til dine høreapparater.
Downloads
For bedst at kunne støtte dig med at komme i gang, har vi lavet følgende supportmaterialer:
 
Filerne downloades automatisk, når du klikker på dem:

Brugsanvisning

Hyppigst stillede spørgsmål

Opsætning & konfiguration

Tilslutning er den process du gennemgår, når du opretter eksklusiv kommunikation mellem dine høreapparater og din ReSound TV Streamer 2.

Din høreapparatspecialist kan stå for tilslutning under tilpasningen af dine høreapparater.

Alternativt kan du følge nedenstående trin for at tilslutte dine høreapparater til ReSound TV Streamer 2:

1. Sørg for, at ReSound TV Streamer 2 er tilsluttet en stikkontakt, og at det grønne lysdiode er tændt. Dine høreapparater skal være slukket - Åbn batteridækslet.

2. Tryk på forbindelsesknappen på ReSound TV Streamer 2 en gang. Dette aktiverer det gule aktivitetslys, der angiver, at tilslutningsfunktionen er blevet aktiveret. Indikatorlys nummer 1 tændes, når forbindelses knappen kun er blevet trykket én gang. Forbindelsestilstanden aktiveres i 20 sekunder.

3. Når forbindelsestilstanden er aktiveret, skal du lukke batteridørene på begge høreapparater og sørge for, at de er tændt. (Hvis det gule aktivitetslys slukker, før høreapparaterne er tændt, er tilslutningen ikke blevet gennemført.) En vellykket forbindelse vil blive angivet med en lydmelodi, der spilles i begge høreapparater. Du er nu klar til at bruge ReSound TV Streamer 2!

Parring til en 2. eller 3. ReSound TV Streamer 2 enhed
Det er muligt at parre op til tre ReSound TV Streamer 2 enheder med et par høreapparater. For at parre en anden ReSound TV Streamer 2 skal du trykke to gange på parringsknappen på den anden enhed, som vil belyse den anden kanalindikator og derefter lukke batteridørene på høreapparaterne. En tredje ReSound TV Streamer 2 enhed kan tilsluttes ved at trykke på parringsknappen tre gange og fuldføre proceduren som beskrevet ovenfor.

Forsinkelsen er mindre end 20 ms. Forsinkelse over 30 ms vil opleves som ekko, hvis direkte lyd også kan høres direkte af brugeren.
Nej, ReSound TV Streamer 2 skal altid være tilsluttet en ekstern AC strømkilde.
Dit trådløse ReSound høreapparat kan tilsluttes op til tre ReSound TV Streamer 2 ad gangen.
Enhver enhed med lydudgang (hovedtelefonstik eller RCA-udgangsporte) kan tilsluttes. For eksempel kan du tilslutte dit TV, stereoanlæg og din computer til ReSound TV Streamer 2.
ReSound TV Streamer 2 kan tilsluttes så mange høreapparater som nødvendigt.
For bedste ydeevne skal ReSound TV Streamer 2 placeres med en klar synsvidde til høreapparatbrugeren.

1) Tilslut strømforsyningen til stikkontakten, og sæt kablet i Mini-USB-stikket på ReSound TV Streamer 2.

2) Tilslut det røde og hvide stik på lydkablet til de røde og hvide stik på dit TV.

3) Sæt den anden ende af det røde og hvide kabel i 'AUDIO OUT' -stikket på TV'et.

4) 'AUDIO OUT' er normalt markeret 'L' for venstre og 'R' for højre, og 'AUDIO OUT' og kan findes på bagsiden af tv'et. Alternativt kan du tilslutte dette kabel til din stereo.

Alternative lydkabelinstallationer:

Hvis tilslutning af ReSound TV Streamer 2 til AUDIO OUTPUT-stikket ikke er muligt på dit tv, er der alternative installationsmuligheder: Jack adapter, Scart-adapter.

Hvis dit tv kun har en digital port, skal du bruge en "digital til analog lydkonverter" og et koaksialt eller optisk kabel til at forbinde ReSound TV Streamer 2 til dit tv-apparat. Kontakt din TV-tekniker for disse 2 emner.

Jack-adapter - til tv og computer:

1. Tilslut strømforsyningen til stikkontakten, og sæt kablet i Mini-USB-stikket på ReSound TV Streamer 2.

2. Tilslut det røde og hvide kabel til de røde og hvide stik på ReSound TV Streamer 2.

3. Tilslut Jack-adapteren i den anden ende af lydkablet.

4. Sæt Jack-adapteren i TV'ets 'HEADPHONE' udgangsterminal eller alternativt til computerens lyd-terminal.

Scart adapter - til tv:

1. Tilslut strømforsyningen til stikkontakten, og sæt kablet i Mini-USB-stikket på ReSound TV Streamer 2.

2. Tilslut det røde og hvide kabel til de røde og hvide stik på ReSound TV Streamer 2.

3. Sæt Scart-adapteren i den anden ende af lydkablet.

4. Sæt Scart-adapteren i TV'ets Scart-terminal.

ReSound TV Streamer 2 skal ikke oplades, da det kører på strømforsyningen (AC).

Brug & drift

Tænd for TV, stereoanlæg, computer eller anden lydenhed der er sluttet til ReSound TV Streamer 2. Sørg for, at høreapparaterne også er tændt. Streaming kan startes på en af to måder:

1) Tryk og hold inde på begge høreapparater i ca. tre sekunder. Dette skal ske separat på begge høreapparater for at høre streamet lyd i begge ører. Når ReSound TV Streamer 2 er blevet tilsluttet, afspilles der en melodi i dine høreapparater, denne følges af den streamede lyd.

2) Hvis du har en ReSound Fjernbetjening 2 (valgfri), skal du blot trykke på knappen ReSound TV Streamer 2. Hvis du gør det, vises et søgeikon kort i ReSound Fjernbetjening 2-displayet. Når høreapparaterne er tilsluttet til ReSound TV Streamer 2, afspilles en kort melodi i begge ører for at bekræfte forbindelsen, og et streaming-ikon vises i displayet, samt en indikation af hvilken ReSound TV Streamer 2, du lytter til : 'A', 'B', 'C'. Navnene 'B' og 'C' er mulige at ændre via den tilpassede software, som din høreapparatspecialist anvender.

1) Tryk på programknappen på et af dine høreapparater. Dette vil annullere streaming på den side, der trykkes.

2) Med ReSound Fjernbetjening 2 (ekstraudstyr) skal du bare trykke på 'P- knappen, der er placeret midt på tastaturet. Dette vil indstille høreapparaterne til det sidste anvendte program. Du kan også trykke på knappen 'Home' for at vende tilbage til dit standardprograms indstillinger.

3) Hvis du bruger telefonen med ReSound Telefonclip+ eller Phone-Now™, vil streaming af ReSound TV Streamer 2 midlertidigt blive forstyrret. Når du er færdig med dit telefonopkald, vil streaming genoptages.

Hvis det streamede signal forsvinder, kan det skyldes:

1) Høreapparaterne er uden for rækkevidden af ReSound TV Streamer 2. Prøv at afkorte afstanden mellem høreapparaterne og ReSound TV Streamer 2.

  • Du kan være op til 7 meter væk fra ReSound TV Streamer 2. Hvis du kommer ud af denne rækkevidde, men vender tilbage inden for rækkevidde inden for fem minutter, bliver høreapparaterne automatisk tilsluttet igen.
  • Hvis du kommer uden for rækkevidde og ikke vender tilbage inden for fem minutter, kan du genoprette forbindelse til høreapparaterne med et langt tryk (3 sekunder) på knappen eller ved at trykke på ReSound TV Streamer 2-knappen på den valgfrie ReSound Fjernbetjening 2.

2) Kablet, der forbinder ReSound TV Streamer 2 til lydkilden, er ikke sat helt ind i ReSound TV Streamer 2. Sørg for, at alle kabler er tilsluttet korrekt, og at stikket er tilsluttet stikkontakten.

Justering af lydstyrken kan udføres på forskellige måder. Husk at volumenjusteringer kun gælder for det streamede signal, ikke lydende omkring dig.

1) Brug knapperne '+' og '-' på ReSound TV Streamer 2 for at justere lydstyrken til et behageligt niveau. Sørg for, at høreapparaterne er indstillet komfortabelt, inden du ændrer indstillingerne for lydstyrken. I de fleste tilfælde bør denne justering kun foretages én gang, da ReSound TV Streamer 2 er beregnet som en "indstil og glem" type enhed.

2) Brug ReSound Fjernbetjening 2 (valgfri) til at justere lydstyrken.

3) Lydstyrken kan i nogle tilfælde justeres yderligere ved signalkilden, f.eks. ved at skrue ned for TV'et. I mange tilfælde justerer dette lydstyrken for både streamet lyd (transmitteres trådløst til dine høreapparater) og ikke-streamet lyd (lyde der opfanges af høreapparatets mikrofon på normal vis). Dette vil selvfølgelig også påvirke lyttevolumen for andre i rummet.

Du bør være i stand til at høre det streamede signal klart op til mindst 7 meter fra ReSound TV Streamer 2. Hvis lyden ikke kommer klart igennem, skal du muligvis bevæge dig tættere på din ReSound TV Streamer 2.

Typisk ikke. For at justere den streamede lyd fra TV, stereoanlæg eller computer kan du bruge lydstyrkeknapperne "+/-" på ReSound Fjernbetjening 2 (valgfrit).

Der er også en knap for lydstyrke på dit TV med sorte knapper, der har '+' og '-' på dem.

Hvis ReSound TV Streamer 2 er tilsluttet til hovedtelefonstikket på dit TV, stereoanlæg eller din computer, vil justeringer på f.eks. fjernbetjeningen til dit TV også påvirke lydstyrken i dine høreapparaterne.

Phone Now
Når telefonen ringer, mens du ser fjernsyn, kan du tage telefonen, og høreapparaterne vil automatisk ændres til Phone Now, hvis du har telefonmagneten tilsluttet din telefon. Du hører en indikation i høreapparaterne, der fortæller dig, at Phone Now funktionen er slået til. Du vil stadig høre det streamede signal i det andet øre. Når du afslutter dit opkald, vil høreapparaterne automatisk vende tilbage til at streame lyd, og du vil høre en indikation i høreapparaterne, som bekræfter, at du er vendt tilbage streaming-tilstand.

ReSound Telefonclip+
Når du modtager et opkald på din mobiltelefon, blinker Bluetooth-indikatoren, og efter kort forsinkelse hører du ringetonen i dine høreapparater. For at acceptere det indkommende opkald, skal du trykke kort på den multifunktionelle knap på din ReSound Telefonclip+. Hvis du har to høreapparater, bliver opkalderens stemme streamet til dem begge. Du kan også acceptere opkald ved at trykke på accept knappen på din mobiltelefon.

Det er muligt at høre telefonopkaldet, samtidigt med at du ser fjernsyn, hvis høreapparaterne er programmeret med et "streaming + mikrofon"-program. Hvis høreapparaterne er programmeret med et streaming-program, er det ikke muligt at høre telefonopkaldet mens du ser fjernsyn. Hvis du har en ReSound Telefonclip+ parret med din mobil, forbindes den automatisk til telefonen. Spørg din høreapparatspecialist, hvilket program du har.

Phone Now
Når telefonen ringer, mens du ser fjernsyn, kan du tage telefonen, og høreapparaterne vil automatisk ændres til Phone Now, hvis du har telefonmagneten tilsluttet din telefon. Du hører en indikation i høreapparaterne, der fortæller dig, at Phone Now funktionen er slået til. Du vil stadig høre det streamede signal i det andet øre. Når du afslutter dit opkald, vil høreapparaterne automatisk vende tilbage til at streame lyd, og du vil høre en indikation i høreapparaterne, som bekræfter, at du er vendt tilbage streaming-tilstand.

ReSound Telefonclip+
Når du modtager et opkald på din mobiltelefon, blinker Bluetooth-indikatoren, og efter kort forsinkelse hører du ringetonen i dine høreapparater. For at acceptere det indkommende opkald, skal du trykke kort på den multifunktionelle knap på din ReSound Telefonclip+. Hvis du har to høreapparater, bliver opkalderens stemme streamet til dem begge. Du kan også acceptere opkald ved at trykke på accept knappen på din mobiltelefon.
Ja, det er muligt at høre, om din telefon ringer, hvis du har tilsluttet din telefon til din ReSound Telefonclip+. Telefonsignalet vil kunne høres i begge øre.
ReSound TV Streamer 2 er ikke vandtæt. Eksponering for vand eller for høj fugtighed kan beskadige produktet. Hvis ReSound TV Streamer 2 ved et uheld udsættes for vand eller fugt, skal du tørre det omhyggeligt med en tør, blød klud.

Fejlfinding

Dette kan skyldes:

1) Dit høreapparat er ude for rækkevidde fra din ReSound TV Streamer 2. Prøv at afkorte distancen mellem høreapparat og ReSound TV Streamer 2.

2) Kablet der forbinder ReSound TV Streamer 2 og dit TV, stereoanlæg eller din compuer er ikke tilsluttet korrekt. Vær sikker på, at alle kabler er tilsluttet korrekt, og at strømstikket er tilsluttet stikkontakten.

3) ReSound TV Streamer 2 skal placeres vertikalt for optimal straming. Kontrollér at enheden står op, og ikke ligger ned.

4) ReSound TV Streamer 2 kan være placeret for tæt på andre elektroniske enheder såsom en DVD afslutter. Kontrollér at den ikke er placeret ovenpå andre elektroniske enheder.

Video guider
Se, hvordan du får det bedste ud af dine høreapparater og deres smarte funktioner:
Se, hvor nemt det er at komme i gang med ReSound TV Streamer 2.
Se, hvor enkelt det er at bruge den nye ReSound TV Streamer 2.
Brug for personlig vejledning?
Vi arbejder tæt sammen med høreklinikker verden over, og kan hurtigt forbinde dig til en høreapparatspecialist i dit lokalområde.
ReSound hearing care professional interacting with a patient during an appointment.