Skip to main content
Blog for fagfolk

Robotkolleger

Automatisering ændrer uden tvivl i høj grad arbejdets karakter, men i GN Hearings produktionsanlæg i Danmark er effekten af automatisering ikke, hvad du måske tror. 

11-18-2022

Automatisering

Anvendelsen af maskiner til opgaver, der engang blev udført af mennesker, eller i stigende grad til opgaver, der ellers ville være umulige.

På en kold vintermorgen i Præstø, ca. en time syd for København, får anlægschef Morten Andersen, VP, Component Manufacturing, øje på operatør Vibeke Larsen på tværs af fabrikken.

Da Vibeke startede hos GN for mere end tre årtier siden, var Berlinmuren lige faldet, Phil Collins var i radioen, og stort hår var på mode. Når hun sammenligner sin første uge på jobbet med det, hun gør i dag, er der en verden til forskel. 

Dengang transporterede Vibeke og hendes kolleger komponenterne manuelt hen over fabriksgulvet ved at indsætte og fjerne printkortene (de grønne plader på billedet ovenfor) mellem de mere end 20 maskiner, der var involveret i processen med fremstilling af en mikrochip. Nogle komponenter samlede de selv i hånden.

Men efterhånden som virksomheden voksede, voksede produktionsefterspørgslen fra anlægget i Danmark, og størstedelen af produktionen blev flyttet offshore. Samtidig blev komponenterne for små til at kunne samles i hånden.

Få mere at vide om mikrochippens miniatureteknologi, og hvor den skal hen, i vores blogindlæg ”Kunstig intelligens udfordrer hvordan teknologi designes”

 

'Robotterne kommer efter os' og anden automatiseringsfrygt

'Robotterne kommer til at erstatte os' nævnes ofte side om side med automatisering. En nylig undersøgelse blandt 10.000 medarbejdere viste, at mere end en tredjedel bekymrer sig om automatisering, hvilket bringer jobbene i fare1

I 2030 anslås det, at op til 30% af de timer, der arbejdes globalt i dag, kan klares med maskiner2.

Da produktionen flyttede hos GN Hearing, fastholdt GN bevidst sin fabrik på Præstø i stedet for at lukke al produktion i Danmark. GN investerede 35 millioner kroner i at udvide fabrikken til en avanceret facilitet til fremstilling af avanceret plast og de mest komplekse komponenter i et høreapparat: mikrochips.

 

 

Morten Andersen, VP, Component Manufacturing, forklarer Gitte Aabo, CEO, GN Hearing, om de processer, der er involveret i fremstillingen af høreapparatchips og -plast på GN Hearings fabrik i Præstø

 

Flere jobs, ikke færre og med større kompleksitet

Da den udvidede fabrik åbnede i 2016, og en håndfuld skinnende nye kolleger fra Universal Robots dukkede op på gulvet, var der overraskende ikke færre menneskehænder på dækket. Faktisk var der flere.

På grund af virksomhedens vækst og investeringer i opkvalificering af eksisterende medarbejdere er der nu 10% flere medarbejdere, end før robotterne gjorde deres entré. Dette er i overensstemmelse med de forventninger, som mulighedsautomatiseringen vil medføre med hensyn til jobskabelse, vil opveje tabene3.

Automatisering ændrer uden tvivl arbejdets karakter, men hvis du spørger Vibeke, er det til det bedre.

“Når man ser på de opgaver, vi udfører her, er de langt mere spændende end dem, vi plejede at udføre manuelt. Vi har en mere interessant arbejdsplads, mens maskinerne klarer det monotone arbejde," siger Vibeke.

I stedet for manuelt at samle komponenterne op og flytte dem fra maskine til maskine gør robotterne det nu automatisk, hvilket betyder, at mange processer kan foregå parallelt. De klarer også det besværlige arbejde med at samle de ekstremt små chips og plastdele, og Vibekes rolle er at fungere som specialist, der betjener og overvåger robotterne.

 

 

I stedet for manuelt at samle komponenterne op og flytte dem mellem de mere end 20 maskiner, der er involveret i produktionsprocessen, gør robotterne det nu automatisk. Vibekes rolle er at fungere som specialist, der betjener og overvåger robotterne

 

Produktivitetsforbedringer

Ud over at indføre mere forskelligartet og engagerende arbejde for medarbejderne har overgangen til automatiseret produktion på Præstø resulteret i betydelige produktivitetsforbedringer. Anlægget producerer i dag tre gange så mange chips som tidligere, og der er færre fejl.

Der er også fordele ved at være så tæt på GN's R&D på hovedkontoret, blot en times kørsel væk, hvor hjernerne bag hjernen – dvs. de ingeniører, der designer chippene – nemmere kan samarbejde med produktionen, end hvis produktionen af denne komponent var offshore.

De kedelige dele forsvinder, efterhånden som arbejdet bliver mere interessant

Automatiseringen vil uden tvivl fortsætte med at ændre arbejdets art, ikke kun i produktionen, men også i mange andre erhverv. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at der vil være færre menneskelige jobs, men snarere at simple, gentagne opgaver bliver filtreret fra, så det bliver mere interessant og helt sikkert mere menneskeligt.

 

Læs flere indlæg

 

Kilder:

1. Workforce of the future: The competing forces shaping 2030, 2018, PwC 
2. 
Jobs lost, jobs gained: What the future of work will mean for jobs, skills, and wages, McKinsey, November 2017

3. Jobs lost, jobs gained: Workforce transitions in a time of automation, McKinsey Global Institute, December 2017
Automation definition, Britannica

 

Del: