Skip to main content
Sådan håndterer du fjernbetjeninger fra ReSound
ReSound fjernbetjening på hvid baggrund
Fjernbetjeningerne fra ReSound er nemme at konfigurere og bruge. De bliver hurtigt en uvurderlig del af din hverdag.

ReSound Remote Control – Hyppigst stillede spørgsmål

Fjernbetjeningen leveres sammen med et forudinstalleret CR2032 standard-lithiumbatteri
Batteriets levetid afhænger i høj grad af brugsmønstrene. Ved normal brug bør batteriet holde i mindst ét år.
Nej. Fjernbetjeningen bruger et CR2032 standard-lithiumbatteri, som fås i almindelige supermarkeder, varehuse osv.
Fjernbetjeningen bruger et CR2032 standard-lithiumbatteri, som fås i supermarkeder, varehuse osv.
Fjernbetjeningen kommunikerer med høreapparaterne via 2,4 GHz teknologi.
Du kan selv skifte batteri uden hjælp fra en høreapparatspecialist. Det er nemt at få adgang til batterirummet ved at åbne batteridøren, f.eks. med en mønt. Batteriet er et CR2032 standard-lithiumbatteri.
Nej, der er ikke behov for en tænd-/slukknap, da fjernbetjeningen er i slumretilstand, når der ikke trykkes på en knap. Dette reducerer batteriforbruget til et minimum.
Under udviklingen blev der udført test for at vurdere risikoen for at trykke på en knap ved et uheld. Det faktum, at knapperne er konkave og kræver, at de bliver trykket ned med en vis styrke, gør det usandsynligt, at der opstår knaptryk ved en fejl.
Det er ikke nødvendigt med en dedikeret flytilstand, eftersom fjernbetjeningen er i slumretilstand og hverken sender eller modtager data, før den har modtaget data fra høreapparaterne. Høreapparaterne skal være i flytilstand under flyvningen, og det er fjernbetjeningen derfor også.
Nej.

ReSound Remote Control 2 - Hyppigst stillede spørgsmål

Høreapparaterne skal forbindes til ReSound Remote Control 2 for at oprette et privat link til yderligere kommunikation samt at tillade overførelse af information mellem enhederne.

Din høreapparatspecialist vil kunne gennemføre forbindelsesprocessen via Aventa-fitting softwaren.

Alternativt kan høreapparaterne også forbindes til ReSound Remote Control 2 ved at trykke på parringsknappen på ReSound Remote Control 2 og åbne og lukke batteridørene på høreapparaterne inden for 20 sekunder.
En topositions nøglelåskontakt, der er placeret på højre side af ReSound Remote Control 2, er med til at forhindre utilsigtet aktivering. Denne funktion er praktisk, når enheden ligger i din lomme eller pung. Når "lås"-indstillingen er slået til, er alle taster/knapper ikke-funktionelle. Når du skifter til "ikke-låst"-funktionen position, genoprettes normal funktionalitet. Når nøglelås er aktiveret, vises en tast på skærmen, når der trykkes på en knap.

Rækkevidden for ReSound Remote Control 2 er ca 100 cm.

Hvis ReSound Remote Control 2 ikke kan finde høreapparaterne, vises søgeikoner på ReSound Remote Control 2.

Ja, som standard vil program og volumenændring ske samtidigt. Det er dog muligt at justere lydstyrken på et øre ad gangen om nødvendigt.

'P' knappen bruges til at ændre de programmer, som din høreapparatspecialist har programmeret til dine høreapparater. Hver gang du trykker på 'P'-knappen, skifter programmet, og vender tilbage til program 1 i slutningen af hver cyklus (fx P1, P2, P3, P1...).

Hver ændring i programmet ledsages af toner i begge høreapparater, og det program, der aktuelt er i brug, vises i displayet. For optimal ydelse anbefales det, at begge apparater indstilles til det samme program.

'+' Og '-' tasterne bruges til at justere lydstyrken. Lydstyrken kan indstilles på begge høreapparater samtidigt eller på hver side uafhængigt. Som standard er begge høreapparater 'aktive', som angivet på displayet med to pilehoveder (< og >), der er placeret ved siden af lydstyrken. Begge høreapparater kan samtidig gøres højere ved at trykke på '+' tasten eller blødere ved at trykke på '-' tasten. Hver justering ledsages af biptoner i høreapparaterne samt en visuel ændring i lydstyrken i displayet.

For kun at justere lydstyrken på venstre side skal du først trykke på '<' tasten på tastaturet. Dette gør det venstre høreapparat aktivt og det højre høreapparat inaktivt. Dette vil blive angivet med et venstre pilehoved (<) i displayet, med højre pilehoved slukket. Tryk derefter på '+' eller '-' for at justere lydstyrken for det venstre høreapparat.

For kun at justere lydstyrken på højre side skal du først trykke på tasten '>' på tastaturet. Hvis du gør det, bliver højre side aktiv og venstre side inaktiv. Dette vises ved hjælp af et højre pilehoved (>) i displayet med venstre pilehoved slukket. Tryk nu på '+' eller '-' for at justere lydstyrken kun på højre side.

Hjemindstillinger, dvs. dem, der gælder, når høreapparaterne først tændes, aktiveres ved at trykke på knappen Home. Et tryk på knappen Home vil:

1. Aktivere program 1 i begge høreapparater

b. Justere begge høreapparater til standard volumenindstillinger

c. Indstille lydstyrke til samtidig justeringsfunktion

Hjemmeknappen vil også afslutte alle streamede lydsignaler fra ReSound TV Streamer 2.

I tilfælde af, at ReSound Remote Contol 2-batteriet bliver svagt, vil dette blive angivet med et særligt lavt-batteri-ikon placeret over programnavnet. Ikonet med lavt batteri og det program, dine høreapparater er i, vises skiftevis på displayet.

ReSound Remote Control 2 er genopladelig, så du skal oplade den, hvis batteriet bliver svagt.

ReSound Remote Control 2 er genopladelig, så du skal ikke skifte batteri i den. Hvis batteriet i den er fald, så skal du oplade den igen.
For at forlænge batterilevetiden har ReSound Remote Control 2 en standby-funktion, der automatisk slukker for displayet efter 20 sekunders ledig tid. Når displayet er mørkt, skal du blot trykke på en hvilken som helst tast på tastaturet for at vække skærmen og derefter udføre den ønskede handling.

Grafikken er som standard hvid. Når du foretager en ændring (fx skift af program, justering af lyd) bliver grafikken blå, indtil ændringen er foretaget.
Nej, det er den ikke. Ligesom andre elektroniske apparater kan udsættelse for vand eller for høj fugt beskadige produktet. Hvis ReSound Remote Control 2 utilsigtet udsættes for vand eller fugt, skal den tørres forsigtigt med en tør, blød klud.

Dette kan skyldes:

1) ReSound Remote Control 2 fungerer bedst, når der trykkes på knapperne en ad gangen, fremfor hurtigt efter hinanden. Når du justere volumen, tryk kort på knappen og vent et øjeblik på den bippende tone, før du fortsætter. Dette tip gælder for alle knapper, men er særligt relevante for lydstyrken.

2) Tastaturlåsen er muligvis aktiveret

Situation # 1: Du er startet med P1 på begge sider, men har skiftet højre side til P2 ved hjælp af trykknappen på højre høreapparat. Hvis du nu trykker på P-knappen på ReSound Fjernbetjening 2, vil det venstre apparat gå videre til P2, som svarer til højre. Yderligere tryk på P-knappen ændre program for begge høreapparater og holder derved det samme program på begge sider.

Situation # 2: Du har indstillet venstre høreapparat til P1 og den højre apparat til P2. Hvis du trykker på Streaming-knappen, vil begge hjælpemidler modtage streamet lyd fra samme kilde (f.eks. Tv'et). Hvis du nu trykker på P-knappen, bliver streaming annulleret på begge sider, og begge hjælpemidler vender tilbage til deres tidligere programmer (P1 og P2).

Situation # 3: Du har P1 på venstre side, men har startet streaming på højre side ved hjælp af et langt tryk på højre høreapparat. Hvis du nu trykker på P-knappen, vil streaming på højre side blive annulleret, og begge hjælpemidler vender tilbage til P1. Hvis du trykker på Streaming knappen i stedet, vil begge høreapparater blive indstillet til det samme streamede lydprogram.

Situation # 4: Begge hjælpemidler er indstillet til P1, men du bruger PhoneNow™ -funktionen på venstre side. Hvis du trykker på P-knappen under opkaldet, vil højre side gå videre til P2, men dette vil ikke forstyrre opkaldet. Efter opkaldet forbliver venstre side i P1. Hvis du i løbet af opkaldet trykker på Streaming-knappen i stedet, starter streaming kun på højre side, og det tillader også, at opkaldet fortsætter på venstre side.

Situation # 5: Streaming-knappen er blevet brugt til at starte streamet lyd på begge sider, men du bruger PhoneNow™ -funktionen på venstre side. Hvis du trykker på P-knappen under opkaldet, vil streaming blive annulleret på højre side, men dette vil ikke forstyrre opkaldet. Hvis du under opkaldet trykker på Streaming-knappen i stedet, vil streaming på højre side skifte til det næste Streaming-program på højre side, og det tillader også, at opkaldet fortsætter.

Brug for personlig vejledning?
Vi arbejder tæt sammen med høreklinikker verden over, og kan hurtigt forbinde dig til en høreapparatspecialist i dit lokalområde.
ReSound hearing care professional interacting with a patient during an appointment.