Skip to main content
Verkossa tehtävään kuulontutkimukseen liittyvä tietosuojaa koskeva suostumus


Tämän tietosuojaa koskevan suostumuksen tarkoituksena on tarjota tietoa sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti, myös yleinen tietosuoja-asetus   (“GDPR”), ja mahdollistaa rekisterinpitäjänä toimivan GN Hearing A/S (Y-tunnus 55082715), Lautrupbjerg 7, 2750 Ballerup, Tanska (“GN”) (“me” tai “meitä” jne.) suorittama sinua ("sinä") koskevien henkilötietojen käyttö jäljempänä kuvatulla tavalla. 
Kuulontutkimuksen suorittaminen edellyttää, että paikallinen audionomi voi ottaa sinuun yhteyttä käyttämällä mitä tahansa menetelmää (mukaan lukien puhelin, sähköposti ja suoraviestintä) tutkimustuloksista, kuulonhuollosta ja kuulontutkimuksesta ("tarkoitus") keskustelemista varten sekä ajan varaamiseksi kuulontutkimukseen. Siksi pyydämme suostumustasi ("suostumus") seuraavien tietojesi keräämiseen, käsittelemiseen ja siirtämiseen. Nimi, puhelinnumero, osoite, sähköposti, sukupuoli, ikäryhmä ja kuulontutkimuksen tulokset seuraavin ehdoin: 

1. Keräämme ja käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, joka muodostaa yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 9 artiklan kohdan 2 alakohdan a mukaisen oikeusperusteen. 

2. Tietojesi vastaanottajat ovat:

 • GN:n työntekijät;
 • GN-yhteisön työntekijät omassa asuinmaassani
 • Paikallinen audionomi omassa asuinmaassani 
 • Tietojenkäsittelijät, toimittajat, liikekumppanit ja alihankkijat, joiden kanssa teemme yhteistyötä liiketoimintamme vuoksi (palveluntarjoajat, tekninen tuki, analytiikkapalvelut, palveluntuottajat ja rahoituslaitokset)
 • Yllä mainitut vastaanottajat (i) pääsevät tietoihin vain tarveperusteisesti ja (ii) käyttävät tietojasi tarkoituksen toteuttamiseksi.

  Huomaathan, että asuinmaasi paikallinen audionomi toimii saatujen tietojen erillisenä rekisterinpitäjänä. 

  3. Osana käsittelyä tietojasi voidaan siirtää tai tallentaa henkilötietojen käsittelijöiden palvelimille Yhdysvalloissa (Resound ja Interton tutkimukset) tai Belgiassa (Beltone tutkimus). Jos tietoja siirretään Yhdysvaltoihin, siirroissa noudatetaan EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -käytäntöä. Jos asut EU:n/ETA:n ulkopuolella, siirrämme tietosi GN-yhteisölle ja paikalliselle audionomille maassasi komission hyväksymien tietosuojaa koskevien vakiosopimuslausekkeiden mukaisesti (ks. yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan 2 kohdan alakohta c). Saat lisää tietoa tästä ottamalla meihin yhteyttä (katso yhteystiedot jäljempää). 

  4. Tietosi säilytetään niin kauan kuin on tarpeen kuulokojeeseesi liittyen, ellei meidän ole sovellettavan lain mukaan poistettava tietojasi aikaisemmin tai säilytettävä niitä pidempään. 

  Haluamme sinun tietävän, että voit perua suostumuksesi milloin tahansa, jonka jälkeen lopetamme tietojesi käsittelyn ja poistamme tietosi (ellemme ole velvollisia säilyttämään niitä). Suostumuksesi perumista koskevat ilmoitukset tai muut tietojesi keräämiseen sekä käsittelyyn liittyvät tiedustelut voi lähettää GN:n tietosuojavaltuutetulle osoitteeseenDPO@GN.com. 


  Voit ottaa yhteyttä GN:n tietosuojavaltuutettuun yllä mainitun sähköpostiosoitteen avulla, jos sinulla on muuta tietojesi keräämiseen, siirtoon tai käsittelyyn liittyvää kysyttävää. 

  Tällaisia kysymyksiä voivat olla esimerkiksi yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen oikeus päästä tietoihin, vastustaa tietojesi käsittelyä, perua suostumuksesi, perua suostumuksesi (yllä kuvatulla tavalla), pyytää tietojesi oikaisemista tai poistamista tai pyytää vaatia käsittelyn rajoittamista. 

  GN:n toimintaa valvoo Tanskan tietosuojaviranomainen (www.datatilsynet.dk), Borgergade 28,5, DK-1300 Copenhagen K (“valvontaviranomainen”). Edellä mainitun meihin yhteyden ottamista koskevan oikeutesi lisäksi sinulla on oikeus valittaa tietojesi käsittelystä valvontaviranomaiselle.