Tietosuojalausunto

Yksityisyytesi on tärkeää GN Hearing A/S:lle. Sitoutumisemme tietosuojaan:

Sivustosta www.resound.com ei missään tapauksessa vuokrata tai myydä sen yksittäisten käyttäjien tietoja GN Hearingin ulkopuoliselle taholle.

GN Hearing kunnioittaa sivuston www.resound.com käyttäjien yksityisyyttä. Meille vapaaehtoisesti lähetettyjä henkilötietoja, jotka perustuvat esimerkiksi terveys- ja/tai sähköisen kaupankäynnin profiileihin, sähköpostiluetteloihin liittymisiin tai kysymysten lähettämiseen sivustoon, käytetään vain niiden alkuperäisiin tarkoituksiin. Lähetetyt henkilötiedoilla varustetut tiedot auttavat meitä kehittämään terveydenhoidosta kertovia tietoja, sisältöä ja palveluita, jotta käyttäjät ovat tyytyväisempiä.

Kun käytät sivustoamme, voimme kerätä teknisiä tietoja automaattisesti (esimerkiksi käyttöjärjestelmä, selaimen tyyppi, lähtösivuston toimialueen nimi, käyttökertojen määrä, sivustossa keskimäärin vietetty aika ja katsellut sivut). Nämä tiedot antavat meille mahdollisuuden arvioida paremmin, mitä sivustomme resursseja käytetään useimmin ja miten voimme tyydyttää käyttäjien tarpeet.

Tietosuoja

Jos mielessäsi on tietosuojaa koskevia kysymyksiä, lähetä viesti osoitteeseen  DPO@GN.com

Sivuston vastuunpoistolauseke

Tämä sivusto voi sisältää opetustarkoituksiin annettavia tietoja tietyistä vaivoista ja sairauksista sekä niiden hoitamisesta. Tällaisia tietoja ei suositella käytettäviksi eikä niitä saa käyttää korvaamaan lääketieteellistä diagnoosia eikä hoitoa. Jos sinulla on kysyttävää terveydestä, fyysistä kunnosta tai sairauksista, kysy neuvoa lääkäriltä tai muulta laillistetulta terveydenhoidon ammattilaiselta ennen hoidon aloittamista. GN Hearing ei ole sitoutunut lääkintä-, hoito- eikä terveydenhoitoneuvojen eikä -palveluiden antamiseen. GN HEARING EI TAKAA, ETTÄ TÄSSÄ SIVUSTOSSA ANNETTAVAT TIEDOT OVAT KATTAVIA, OIKEITA, AJANTASAISIA, HYÖDYLLISIÄ TAI TÄSMÄLLISIÄ. Olet vastuussa kaikkien tietojen tarkastamisesta ennen niihin luottamista.

Sivustossamme saattaa olla linkkejä kolmansien osapuolien sivustoihin, jotka eivät ole GN Hearingin ylläpitämiä. Nämä linkit on tarkoitettu vain avuksesi. GN Hearing ei hallitse eikä kannata näitä sivustoja eikä ole suhteessa niihin. Kun käytät sivustoa www.resound.com ja siihen liittyviä tai linkitettyjä sivustoja, käytä harkintaa. Internet sisältä aineistoa, jota voidaan pitää sopimattomana tai siveettömänä, joka voi loukata tai sisältää virheellisiä tietoja, joka voi rikkoa tekijänoikeuslainsäädäntöä sekä joka voi olla herjaavaa tai aiheuttaa kunnianloukkauksen.

Jos ostat tuotteita tai palveluita kolmansilta osapuolilta tai sivustoista, GN Hearing ei ole vastuussa tällaisista tapahtumista. TÄMÄN SIVUSTON SISÄLTÖ EI MUODOSTA MINKÄÄN TUOTTEEN TAKUUTA, EI LAAJENNA SITÄ EIKÄ AIHEUTA SIIHEN MUUTOKSIA. SAAT LISÄTIETOJA GN HEARINGIN TUOTTEIDEN RAJOITETUSTA TAKUUSTA KUULOKOJEESI JÄLLEENMYYJÄLTÄ.

GN Hearing ei voi taata, että tästä sivustosta tai jostain siihen linkitetystä sivustosta ladattavissa tuotteissa ei ole virheitä, viruksia tai muita haitallisia ominaisuuksia. Jos lataat tiedostoja tai noudat tietoja sivustosta www.resound.com tai siihen linkitetyistä sivustoista, suostut kantamaan kaikki riskit. Hyväksyt sen, että sinua on neuvottu ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin tietokoneesi suojaamiseksi sekä tiedostojen suojaamiseksi pyyhkimiseltä, tuhoamiselta, vaurioittamiselta ja vioittamiselta.

 

Mobiilisovelluksen käyttöehdot

Käyttöehdot

GN ReSoundin sovellukset on tarkoitettu käytettäviksi yhdessä langatonta toimintoa tukevien GN ReSound -kuulokojeiden kanssa. GN ReSoundin sovellusten avulla voidaan lähettää signaaleja GN ReSound langatonta toimintoa tukeviin kuulokojeisiin ja vastaanottaa signaaleja niistä käyttämällä tiettyjä mobiililaitteitä, joita varten sovellukset on kehitetty. Sovelluksen päivitysilmoituksia ei saa poistaa käytöstä. On suositeltavaa asentaa kaikki päivitykset, jotta sovellus toimii oikein ja pysyy ajan tasalla. Sovellusta saa käyttää vain niiden GN ReSound -kuulokojeiden kanssa, joille se on tarkoitettu. Jos niitä käytetään yhdessä muiden laitteiden kanssa, GN ReSound ei vastaa seurauksista Kaikki vastuut tämän sovelluksen käytöstä suoraan tai epäsuorasti aiheutuvista seurauksista kiistetään. Tiedot annetaan käyttöön sellaisinaan ilman mitään ilmaistuja tai ymmärrettyjä takuita. Kaikki vastuut tämän sovelluksen tai sen sisältämien tietojen aiheuttamista suoranaisesta, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista, välillisistä tai rangaistuksellisista vahingoista kiistetään ja suljetaan pois.

Mobiilisovelluksen käyttöehdot ja yksityisyydensuoja ReSound Smart -sovellus

Olemme kiinnostuneita mobiilisovelluksen käyttämistä koskevista perustiedoista, koska ne auttavat meitä tuottamaan paremman GN-kuulokojeen käyttökokemuksen. Kun annat käyttöömme tiedot mobiilisovelluksen käyttämisestä, voimme perehtyä sen toimintaan sekä saamme selville, miten voimme parantaa sitä tulevien päivitysten ja versioiden avulla. Kun kehitämme tulevia mobiilisovelluksia, otamme huomioon käyttäjien toiminnan ja heidän saamansa kokemukset.

Kerättävät tiedot

GN Hearing kerää tietoja analysoimalla sovelluksen ominaisuuksien käyttämistä yleisellä tasolla. Tällaiset tiedot voivat kuvata tietyn ominaisuuden käyttämistä ja sitä, koska se yleensä käynnistetään.

Keräämme tietoja kaikista sovelluksen käyttäjistä yleisellä tasolla, joten emme seuraa tai analysoi sovelluksen yksittäisen käyttäjän toimintaa.

Toisin sanoen keräämme kaikista aktiivisista sovelluksen käyttäjistä koontietoja, joiden avulla ketään ei voida tunnistaa. Esimerkiksi saamme selville, käyttävätkö useimmat käyttäjät äänenvoimakkuuden säätöpalkkia, mutta emme seuraa, käyttääkö yksittäinen käyttäjä sitä.

GN Hearing kerää seuraavanlaisia tietoja:
 • Tietoja sovelluksen ominaisuuksista
  Saatamme kerätä tietoja siitä, mitä palveluita käytetään ja miten. Näiden tietojen avulla saadaan selville, mitä ominaisuuksia käytetään, kuinka usein ja miten pitkään.
 • Tietoja laitteen tyypistä
  Saatamme kerätä yleisiä laitekohtaisia tietoja, kuten mobiililaitteen tyyppi käyttöjärjestelmä.
 • Tekniset lokitiedot
  Kun käytät GN ReSound -sovelluksia, saatamme automaattisesti kerätä teknisiä tietoja ja tallentaa ne palvelimen lokeihin. Mahdollinen sisältö:
  - Tietoja sovellusten käyttämisestä
  - Internet-protokolla
  - Laitetapahtumat, kuten kaatumiset, järjestelmän toiminta, laitteistoasetukset, selaimen tyyppi ja kieli, pyynnön päivämäärä ja kellonaika sekä viite-URL.
 • Paikkatiedot
  Kun paikkatietoihin ja GPS-paikannukseen liittyvät palvelut ovat käytössä, saatamme kerätä tietoja, joista sovelluksen käyttömaat ja sijainnit käyvät ilmi.
  Kaikki tiedot kerätään kaikilta sovelluksen käyttäjiltä, joten emme pysty määrittämään nykyisestä tai edellistä sijaintia.

Sovelluksen tietojen käyttäminen

Sovelluksen käyttämisestä kerätyt tiedot ovat tärkeä osa työtä, jonka avulla varmistetaan, että GN Hearingin tarjoamia palveluita ylläpidetään, suojataan ja parannetaan jatkuvasti. Lisäksi ne auttavat meitä tunnistamaan tarpeet parantaa nykyisiä toimintoja ja kehittää uusia sovelluksia. GN ReSoundin sovellusten avulla kerättyjä tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin kysymättä ensin lupaasi.

Kuten aiemmin ilmoitettiin, tiedot kerätään kaikilta mobiilisovellusten käyttäjiltä, joten emme voi seurata käyttäjiä erikseen. Lisäksi sovellusten käyttötiedot säilytetään luottamuksellisina, joten vain tuotekehitykseen osallistuvilla työntekijöillä on oikeudet käyttää näitä tietoja.

GN Hearing käsittelee sovellusten käyttötietoja keskeisissä palvelimissaan. Ne voivat sijaita asuinmaasi ulkopuolella. Olemme ryhtyneet tiukkoihin varotoimiin sovellusten käyttötietojen suojaamiseksi.

Tietyissä tilanteissa GN Hearing voi käyttää ulkoisia tiedonkeruupalveluita, joten sovellusten käyttötietoja voidaan säilyttää muissa kuin GN Hearingin omistamissa palvelimissa. Tiedot säilytetään niissä luottamuksellisina.

Selkeys ja läpinäkyvyys

GN Hearing haluaa, että voit käyttää sovelluksiamme luottavaisin mielin ja tietoisena seurauksista. Kun käytät palveluitamme, pyrimme antamaan sinulle käsityksen sovelluksen tietojen käyttämisestä. Tavoitteenamme on säilyttää kerättyjä tietoja vain niin kauan kuin käytät sovelluksiamme ja tämän jälkeen vain kohtuullisen ajan.

Voit estää kaiken tietojen keruun helposti poistamalla sovelluksen asennuksen. Voit käyttää mobiililaitteen käyttöjärjestelmän tavanomaista asennuksen poistotoimintoa kautta tai sovelluskaupasta tai verkosta hankittavaa poistosovellusta.

Tietojen jakaminen

GN Hearing ei jaa seuratun sovellusten tietojen yritysten GN Hearing -konsernin ulkopuolisille yrityksille, organisaatioille tai yksilöille, ellet ole antanut suostumustasi tähän. GN Hearing voi antaa kumppaneilleen tai muille luotettaville yrityksille tai henkilöille toimeksiannon käsitellä sovelluksista peräisin olevia tietoja puolestaan. Käsittelemisen on aina perustuttava ohjeisiimme, ja siinä on noudatettava tietosuojakäytäntöämme ja muita asianmukaisia luottamuksellisuuden ja turvallisuuden varmistavia toimenpiteitä.

Voimme jakaa koottuja tietoja julkisesti, kumppaneillemme tai GN Hearing -konsernin ulkopuolisille yrityksille, organisaatioille tai yksityishenkilöille, joita voivat olla julkaisijat, mainostajat tai sivustoomme yhdistetyt sivustot. Voimme esimerkiksi jakaa tietoja julkisesti esitelläksemme sovellusten yleisestä käyttämisestä kertovia trendejä.

GN Hearing sulautuu toiseen yritykseen tai toimii yrityskaupassa ostajana tai myyjänä, pidämme mobiilisovelluksen käyttämisestä saadut tiedot jatkossakin luottamuksellisina sekä ilmoitamme tietojen siirtämisestä tai tietosuojakäytäntöön tehtävistä muutoksista etukäteen käyttäjille, joihin nämä toimenpiteet vaikuttavat.


Tietoturvallisuus

GN Hearing suojelee itseään ja käyttäjiään hallussamme olevien tietojen luvatonta käyttämistä, muuttamista, paljastamista ja tuhoamista vastaan. Erityistoimenpiteet:

Salaamme tiedot usein käyttämällä SSL-menetelmää.
Estämme järjestelmiemme luvattoman käyttämisen esimerkiksi arvioimalla tiedonkeruu-, tallennus- ja käsittelykäytäntöjämme sekä fyysisiä suojaustoimenpiteitä.
Vain sellaiset GN Hearingin työntekijät, alihankkijat ja edustajat saavat käyttää mobiilisovelluksen käyttämisestä saatuja tietoja, jotka tarvitsevat niitä käsitelläkseen niitä toimeksiannostamme ja jotka ovat vakuuttaneet pitävänsä tiedot luottamuksellisina. Heitä tai niitä voidaan rangaista tai yhteistyö voidaan lopettaa, jos vakuutusta ei noudateta. 

Muutokset

Tietosuojakäytäntöömme voidaan tehdä ajoittain muutoksia, mutta tavoitteemme on olla heikentämättä siihen perustuvia oikeuksiasi, jos et ole antanut nimenomaista suostumustasi. Ilmoitamme mahdollisista tietosuojakäytäntöön tehtävistä muutoksista GN ReSound Smart™ -sovelluksen sivustossa ja päivittämällä sen osana yleistä sovelluksen päivittämistä.