Skip to main content

Vaikea tai erittäin vaikeakuulonalenema

Jos sinulla on vaikea tai erittäin vaikea kuulonalenema, kuulet vain erittäin kovaäänistä puhetta tai voimakkaita ääniä. Jos kuulonalenema on vaikea, äänenvoimakkuudeltaan keskustelua vastaavaa puhetta ei voi kuulla. Jos kuulonalenema on erittäin vaikea, voimakkaat äänet koetaan lähinnä värinänä. Sävelkorkeudella on usein merkitystä. Huonokuuloiset kuulevat matalan sävelkorkeuden parhaiten. 
Vaikeinta kuulla
Kuulonalenema hankaloittaa noin 360 miljoonaan ihmisen arkea eri puolilla maailmaa. Heistä 10 prosentilla se on vaikea tai erittäin vaikea.* 
 
Vaikean tai erittäin vaikean kuulonaleneman voi saada missä iässä tahansa. Tämänasteinen kuulonalenema voi olla synnynnäinen, aiheutua varhaislapsuudessa tai kehittyä iän myötä.

*World Health Organization, 2016
Noin 360 miljoonalla ihmisellä maailmassa on kuulonalenema.
Keskeiset haasteet

Jos sinulla on vaikea tai erittäin vaikea kuulonalenema, nämä hankaluudet voivat olla sinulle tuttuja:

  • Meluisa ympäristöt: Keskustelua on äärimmäisen vaikea seurata, jos taustamelu on voimakasta.
  • Puheen selkeys: Vaikka ääniä vahvistetaan esimerkiksi kuulokojeiden avulla, puheen kaltaiset tärkeät äänet eivät välttämättä kuulu selkeinä. 
  • Puhelinkeskustelut: Puhelimessa puhuminen on erittäin vaikeaa tai jopa mahdotonta.
Mies käyttää kuulokojetta ja keskustelee ystävänsä kanssa.
Selviytymisstrategiat

Oletko huomannut ottavasi käyttöön selviytymisstrategioita, jotta pärjäät erilaisissa kuuntelutilanteissa ja saat ne hallintaasi? Yleisimpiä selviytymisstrategioita:

  • Visuaaliset vihjeet: Ne, joiden kuulonalenema on vaikea tai erittäin vaikea, käyttävät runsaasti visuaalisia vihjeitä, kuten huuliltalukemista (tutkimuksen mukaan puhe ymmärretään 70 % paremmin käytettäessä FaceTime-videokuvaa ja äänensiirtoa tavallisiin puheluihin verrattuna**).
  • Meluisat ympäristöt: Yritätkö aina hakeutua hiljaiseen nurkkaan melun välttämiseksi?
  • Kookkaat neuvotteluhuoneet: Asetutko puhujan lähelle, jotta kuulet hänen puheensa?
** Jespersen, CT, Kirkwood, B. Speech Intelligibility Benefits of FaceTime. Hearing Review. 2015;21(2):28.
Tehokkaita ReSound ENZO² -kuulokojeita käyttävä mies.
Nykyiset tehokkaat kuulokojeet saavat aikaan muutoksen
Jos kuulonalenema on vaikea tai erittäin vaikea, kuulokojeille asetetaan erittäin tiukat vaatimukset. Nykyaikaiset kuulokojeet voivat auttaa kokemaan arjen täynnä iloa.
ReSound ENZO 3D -kuulokojepari.