Skip to main content

Lapset, joilla on kuulonalenema


Tue huonokuuloista lasta parhaalla mahdollisella tavalla – opi auttaman häntä arjessa. 

Miten yleinen kuulonalenema on?
Kuulonalenema vaikuttaa noin 32 miljoonaan lapseen eri puolilla maailmaa. Noin 1,4–5 lapsella tuhannesta on synnynnäinen kuulonalenema. 60 % tapauksista johtuu syistä, jotka olisi voitu ehkäistä. 

Kuulonalenema havaitaan 24–48 tuntia syntymän jälkeen tehtävässä seulonnassa. Joillekin lapsille kuulonaleneman merkkejä kehittyy vasta myöhemmin. 1,1 miljardia 12–35-vuotiaan kuulo on vaarassa viihdetilaisuuksissa tapahtuvan altistumisen vuoksi. Kuulonalenema jää pysyväksi 12,5 prosentille.
Lapsi piirtää.
Kuulonalenema ja kehittyminen
Tutkimustulosten mukaan kuuloaisti on tärkeä kielellisen  kehittymisen sekä viestinnän ja oppimisen kannalta. Lasten, joilla on kuulonalenema, viestinnän vastaanotto- ja tuottamiskyvyt ovat vaarassa kehittyä normaalia hitaammin. Heillä on usein oppimisvaikeuksia, joten oppimistulokset jäävät heikommiksi. Lisäksi heidän on vaikea pitää yhteyttä perheenjäseniinsä ja ikätovereihinsa. 

Lasten kotitehtäviä | ReSound Up Smart
Välitöntä puuttumista tarvitaan
Jos epäillään kuulonalenemaa ja/tai se diagnosoidaan, toimenpiteisiin täytyy ryhtyä heti.  On tärkeää, että lapsi altistuu puheelle, kielelle ja muille virikkeille. Tutkimustulosten mukaan aikainen tunnistaminen ja interventio auttaa huonokuuloisten lasten kielen (puhutun tai viittomakielen) kehittymisessä. Siitä on apua myös normaalikuuloisille ikätovereille. Lisäksi kuulonaleneman vaikutus lapsen kehitykseen jää vähäisemmäksi.
Taapero leikkikentällä | ReSound Up Smart
Kuuloratkaisut 

Aikainen tunnistaminen ja interventio on tärkeää. Silloin ammattilaiset pystyvät auttamaan perheenjäseniä kouluttamalla heitä tukemaan lasta hänen viestintä- ja kehitystarpeissaan. Audionomi arvioi lapsen kuulon ja opastaa seuraavissa vaiheissa. Lapsen kuulonaleneman tyypin ja vaikeuden mukaan interventioissa voidaan tarvita seuraavien keinojen yhdistelmää:

  • Kuulokojetekniikka: korvassa pidettävä elektronisesti ääntä vahvistava laite
  • Sisäkorvaimplantit: kirurgisesti implantoitavat laitteet, jotka stimuloivat sisäkorvan kuulohermoa sähköisesti
  • Puheterapia: kielellistä ja viestinnän kehitystä tukeva terapia 
  • Avustavat kuulokojeet: ääntä suoraan lapsen kuulokojeisiin ja/tai sisäkorvaimplantteihin siirtävä tekniikka 
Taaperoikäinen leikkii | ReSound
Jokainen sana on tärkeä
Kuuleminen on erityisen tärkeää lapsille, koska oppimisessa ja yhteydenpidossa tarvittavat taidot ovat vasta kehittymässä. Lapset oppivat puhumaan kuuntelemalla. Aktiivinen yhteydenpito lapseen voi tuottaa parempia tuloksia. 
Lapsi piirtää.
Lapsen auttaminen onnistumaan

Voit auttaa lastasi onnistumaan monin tavoin:

  • Osallistu aktiivisesti ja kannusta lastasi viestimään. Ota käyttöön rutiineita, joihin sisältyy puhumista ja kirjojen lukemista ääneen. Puhu selkeästi ja enintään 2 metrin etäisyydeltä. 
  • Kannusta lastasi käyttämään kuulokojeitaan. Ymmärrä, että hän ei välttämättä halua käyttää niitä. Juhlista pieniä onnistumisia, kunnes kuulokojeita käytetään jatkuvasti. 
  • Valmistaudu odottamattomaan. Pidä mukana varaparistoja. Kiinnitä kuulokoje vaatteeseen kiinnikkeellä. Pidä audionomin yhteystietoja mukanasi.
  • Vähennä taustamelua aina kun mahdollista. Helpota lapsen kuulemista.
  • Harkitse kuuntelemista helpottavia apuvälineitä, kuten ReSound Micro Mic, Multi Mic tai FM-järjestelmä.
Teinityttö | ReSound Up Smart
Koska oppiminen edellyttää kuulemista
ReSound-kuulokojeet auttavat lastasi pitämään yhteyttä ympäröivään maailmaan. Niiden avulla hän kuulee ääniä ja puhetta, jotka muodostavat keskeisen osan arkea.
Äiti ja lapsi | ReSound Up Smart