Korvan
anatomia


Korva koostuu kolmesta osasta: ulko-, väli- ja sisäkorvasta. Ongelmat missä tahansa näistä kolmesta osasta voivat aiheuttaa kuulonaleneman.

Ulkokorvan anatomia

Korvan ulospäin näkyvää osaa kutsutaan ulkokorvaksi. Siinä käytetään korvakorua, tai se peitetään korvalapulla. Kaikki ulkokorvan osat eivät kuitenkaan näy. Esimerkiksi tärykalvo jää piiloon. Korvalehti kuitenkin näkyy selkeästi.  Siinä on korvanipukka, johon korvakoru kiinnitetään.
Ulkokorva.

Välikorvan anatomia

Välikorva sijaitsee näkyvän ulkokorvan ja äänen aivoihin lähettävän sisäkorvan välissä. Välikorvaa ei näy, mutta lentokoneen laskeutuessa aiheutuvat tuntemukset tuntuvat siinä. Kun lentokone laskeutuu, paine-ero tärykalvon molemmin puolin voi aiheuttaa välikorvassa lyhytaikaista voimakasta kipua. Monet ammattilaiset suosittelevat niiden välttämistä tekemällä hengitysharjoituksia.
Välikorva.

Sisäkorvan anatomia

Sisäkorva ei näy ulospäin. Sillä on tärkeä tehtävä kuulemisessa.  Siinä solut ja hermot käsittelevät ääntä ja lähettävät sen aivoihin.  Suuri osa ikään liittyvistä kuulonalenemista liittyy sisäkorvaan, koska sen tärkeät solut ja hermot rappeutuvat iän myötä. Lisäksi sisäkorva auttaa pysymään tasapainossa. Sisäkorvan anatomian tärkeimmät osat ovat simpukka ja kuulohermo. 
Sisäkorvan kuva.

Korvan toiminta

Korvan anatomiaa esittelevän videon pikkukuva.

Korviisi katoamaan suunnitellut kuulokojeet

Kuulokojeteknologiamme on suunniteltu mukavuuden, kestävyyden ja kauneuden ehdoilla. Laitteet on suunniteltu huom aamattomiksi, mutta selkeitä säätimiä on aina helppo käyttää.
Nykyaikaiset kuulokojeet
ReSound LiNX 3D -kuulokojeita käyttävä nainen.