Skip to main content

Audionomit

Kun kuulonalenema otetaan hallintaan, kaikki alkaa osaavan audionomin löytämisestä. Keitä kuulonhuollon ammattilaiset ovat ja mitä he tekevät?  Kuulonhuollon ammattilaiset on koulutettu hoitamaan kuuloa ja tasapainohäiriöitä. Kaikki otologian alan asiantuntijat auttavat valitsemaan kuulonalenemasi hoitoon soveltuvat kuulokojeet sekä auttamaan hyödyntämään niitä täysimääräisesti.
Ammattilaisen valitseminen
Audionomeja työskentelee sekä julkisella puolella sairaaloissa, että yksityissektorilla kuulokojeita myyvissä liikkeissä.  Voit saada paljon paremman kuulokojeen käyttökokemuksen audionomin tuella.
Kuuloke korvassa (RIE) -kuulokoje audionomin vastaanotolla | Resound hearing aids
Audionomi
Audionomin tutkinnon suorittanut henkilö tunnistaa ja arvioi kuulo- ja tasapainojärjestelmän häiriöitä sekä hoitaa niitä.  Hän voi valita, sovittaa ja myydä kuulokojeita sekä niiden oheislaitteita. Lisäksi  hän voi ohjelmoida sisäkorvaistutteita, antaa ohjeita, kuntouttaa ja neuvoa yhteydenpidon parantamisessa.
Kuulokojeasiantuntija
Kuulokojeen asiantuntija pystyy kertomaan kuulokojeiden sekä lisälaitteiden teknisistä ominaisuuksista sekä antamaan neuvontaa henkilöille, joilla on kuulonalenema.
Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri (KNK-lääkäri)
Erikoistunut korvien, nenän ja kurkun alueiden sairauksiin, tekee kuulo- ja tasapainotutkimuksia sekä valvoo niitä, määrää lääkityksen sekä tekee kirurgisia toimenpiteitä. 
Ensimmäistä kertaa audionomin vastaanotolla
Kuulosi tilan tutkiminen on helppoa ja kivutonta. Samalla saadaan selville, kuinka sitä voi parantaa.
Mene audionomin vastaanotolle kuulotutkimukseen. Ennen kuulotutkimuksen aloittamista audionomi keskustelee kanssasi tilanteista, joissa kuuleminen on vaikeaa. Tämän jälkeen hän  katsoo korviisi sen varmistamiseksi, että niissä ei ole tukoksia.
Audionomi tutkii potilaan kuuloa.
Yksilöllinen kuulonhuolto

Audionomin palveluita:

  • Kuulonaleneman tutkiminen
  • Kuulokojeiden valitsemisessa auttaminen
  • Kuulokojeiden sovittaminen omien vaatimustesi mukaisesti
  • Kuulokojeiden kunnossapidossa auttaminen, opastaminen ja neuvominen
ReSound-audionomi sovittaa ReSound-kuulokojetta potilaalle.