Skip to main content
ReSound Micro Mic -tuki
Kuulokojeen ReSound Micro Mic -lisälaite nähtynä sivulta.

ReSound Micro Mic voidaan yhdistää suoraan mihin tahansa langatonta toimintoa tukevaan ReSound-kuulokojeeseen. Kuulemisalue laajenee jopa 25 metriin, kun laitteiden välillä on näköyhteys.

Erittäin helppokäyttöinen ReSound Micro Mic voidaan parittaa kaikkien langatonta toimintoa tukevien ReSound-kuulokojeiden kanssa muutamassa sekunnissa. Nyt voit osallistua keskusteluun, vaikka taustalta kuuluisi melua. ReSound Micro Mic kannattaa ottaa mukaan keskustelun tueksi ostoksille, äänekkäisiin kahviloihin ja autoon.

Ladattavat materiaalit

Olemme laatineet kertovaa tukiaineistoa auttamaan tähän uuteen yhteyksien maailmaan tutustumisessa.

Kun napsautat tiedostoja, ne ladataan automaattisesti :

Käyttöohje

Usein kysytyt kysymykset

Asetukset ja määrittäminen

Kuulokojeet ja enintään kolme ääntä siirtävää ReSound-laitetta voidaan parittaa. Niitä voivat olla esimerkiksi ReSound Micro Mic tai ReSound Multi Mic ja kaksi TV-Lähetintä (lisälaitteita). Siksi paritusta aloitettaessa on valittava joko kanava 1, 2 tai 3.

ReSound Micro/Multi Mic -laitteen paritus kanavalla 1

1. Varmista, että ReSound Micro/Multi Mic -laitteeseen on kytketty virta. Virran on oltava katkaistu kuulokojeista. Avaa paristokoteloiden kannet.
2. Paina kynän kärjellä tai muulla vastaavalla esineellä pientä parituspainiketta oikeanpuoleisessa kuvassa näkyvällä tavalla. ReSound Micro/Multi Mic -laitteen yläosassa näkyvä tilamerkkivalo välähtää keltaisena 2 sekunnin välein merkkinä siitä, että ReSound Micro/Multi Mic on valmis paritusta varten kanavalla 1. ReSound Micro/Multi Mic jää paritustilaan 20 sekunniksi.
3. Kun paritustila on käytössä, sulje molempien kuulokojeiden paristokoteloiden kannet ja varmista, että niihin on kytketty virta. Kun paritus on suoritettu, molemmista kuulokojeista kuuluu äänimerkki ja tilamerkkivalo palaa keltaisena 3 sekuntia.
ReSound Micro/Multi Mic on nyt käyttövalmis.

ReSound Micro/Multi Mic -laitteen paritus kanavalla 2 tai 3
Voit parittaa ReSound Micro/Multi Mic -laitteen kanavalla 2 painamalla parituspainiketta kahdesti. Tilamerkkivalo välähtää keltaisena kahdesti 2 sekunnin välein merkkinä siitä, että laitepari voidaan muodostaa kanavalla 2. Sulje kuulokojeiden paristokoteloiden kannet.
Voit parittaa ReSound Micro/Multi Mic -laitteen kanavalla 3 painamalla parituspainiketta kolmesti. Merkkivalo välähtää keltaisena kolmesti 2 sekunnin välein merkkinä siitä, että laitepari voidaan muodostaa kanavalla 3. Sulje kuulokojeiden paristokoteloiden kannet.

ReSound Micro/Multi Mic -laite voidaan parittaa kuinka monen kuulokojeen kanssa tahansa.
Viive on alle 20 ms kaikumis- ja huulisynkronointiongelmien estämiseksi. Jos viive ylittää noin 35 ms ja käyttäjä kuulee ääntä myös kuulokojeen mikrofonien kautta, voi kuulua kaikua.
Kyllä. ReSound Micro/Multi Mic -laitteen sisäinen akku voidaan ladata mukana toimitettavalla laturilla.
Langattomat kuulokojeet voivat olla paritettuina enintään kolmeen äänensiirtolaitteeseen kerrallaan: esimerkiksi yhteen ReSound Micro/Multi Mic -laitteeseen ja kahteen TV-Lähettimeen.

Käyttäminen ja toiminnot

Käynnistä ReSound Micro/Multi pitämällä virtapainiketta painettuna noin 1,5 sekuntia, kunnes merkkivalo muuttuu vihreäksi. Kun vapautat virtapainikkeen, tilamerkkivalo välähtää vihreänä 2,5 sekunnin välein. ReSound Micro/Multi Mic käynnistyy aina mikrofonitilassa.

Voit katkaista ReSound Micro/Multi Mic -laitteesta virran pitämällä virtapainiketta noin 1,5 sekuntia, kunnes tilamerkkivalo muuttuu punaiseksi merkiksi siitä, että laitteesta katkaistaan virta.

Jos paristo on tyhjenemässä, tilamerkkivalo välähtää keltaisena 2 sekunnin välein.

ReSound Micro/Multi Mic -laitteen yläosassa näkyvä tilamerkkivalo välähtää vihreänä 2,5 sekunnin välein. 

Jos ReSound Micro/Multi Mic l -laitteen tilamerkkivalo vilkkuu keltaisena, akku on tyhjenemässä. Lataa se laitteen mukana toimitetulla laturilla.

 
ReSound Micro/Multi Mic -laitteen merkkivalo vilkkuu keltaisena.
Akun kesto ja samalla ReSound Micro/Multi Mic -laitteen käyttöaika määräytyy tämän laitteen käyttämisen mukaan. 
Voit ladata ReSound Micro/Multi Mic -laitteen yhdistämällä latausjohdon  ReSound Micro/Multi Mic -laitteen micro-USB-latauisliitäntään. Kytke latausjohdon pistoke sähköpistorasiaan.
 

Käynnistä ReSound Micro/Multi Mic ON ja varmista, että kuulokojeisiin on kytketty virta. Äänensiirron voi aloittaa kolmella tavalla.
1. Voit kuunnella äänilähetystä* pitämällä molempien kuulokojeiden painiketta painettuna noin 3 sekuntia.
Huomautus: Jos ohjelmien koordinointi kuulokojeiden välisen yhteyden avulla on käytössä, äänensiirto täytyy ottaa käyttöön vain toisessa kuulokojeessa.
2. Jos käytössäsi on lisälaitteena hankittava ReSound Kauko-ohjain 2, paina sen äänilähetyspainiketta*.
3. Jos käytössäsi on ReSound-sovellus, jonka avulla ohjataan kauko-ohjainta, valitse ohjelmaruudusta* ReSound Micro/Multi Mic -ohjelma.
*Kun kuulokojeet  on yhdistetty ReSound  Micro/Multi  Mic -laitteeseen, niistä kuuluu lyhyt äänensiirron aloittamismelodia, ja siirrettävä ääni alkaa kuulua.

Äänensiirron aloittaminen toisesta tai kolmannesta laitteesta
Jos kuulokojeesi on paritettu vähintään kahteen ääntä siirtävään laitteeseen, voit aloittaa äänen siirtämisen jostakin niistä kolmella tavalla.
1. Muodosta yhteys toiseen tai kolmanteen ääntä siirtävään ReSound-laitteeseen pitämällä kuulokojeen ohjelmapainiketta painettuna noin 3 sekuntia kaksi tai kolme kertaa.
2. Jos käytössäsi on ReSound Kauko-ohjain 2 (lisälaite), voit muodostaa yhteyden toiseen tai kolmanteen ReSound-laitteeseen painamalla ReSound-kauko-ohjaimen äänensiirtopainiketta kaksi tai kolme kertaa.
3. Jos käytössäsi on ReSound-sovellus, jonka avulla ohjataan kauko-ohjainta, valitse haluamasi äänensiirto-ohjelma ohjelmaruudusta.

 
Äänensiirron voi pysäyttää kolmella tavalla.
1. Paina kuulokojeen ohjelmapainiketta kerran*.
2. Jos käytössäsi on lisälaitteena hankittava ReSound Kauko-ohjain 2, paina sen näppäimistön keskellä sijaitsevaa P-painiketta*.
Voit ottaa oletusasetukset käyttöön myös painamalla Koti-, eli alkuun-painiketta.
3. Jos käytössäsi on ReSound-sovellus, valitse haluamasi ohjelma ohjelmaruudusta.
*Tällöin kuulokojeissa otetaan käyttöön viimeksi käytetty kuunteluohjelma.
 
Jos puhut puhelimessa ja käytössä on ReSound Phone Clip+ tai ReSound PhoneNow™ -toiminto, äänensiirto  ReSound Micro/Multi Mic -laitteesta keskeytetään tilapäisesti. Kun puhelu päättyy, äänensiirto jatkuu.

Äänilähetyssignaalin katoaminen voi johtua seuraavista syistä: 

1) Kuulokojeet ja ReSound Micro/Multi Mic ovat liian kaukana toisistaan. Yritä viedä kuulokojeet ja ReSound Micro/Multi Mic lähemmäs toisiaan.

 • Voit olla enintään 25 metrin päässä ReSound Micro/Multi Mic -laitteesta, ja siihen tulee olla näköyhteys. Fyysiset olosuhteet vaikuttavat kuuluvuuteen. Jos siirryt kantoalueen ulkopuolelle mutta palaat kantoalueelle viiden minuutin kuluessa, kuulokojeet muodostavat yhteyden uudelleen automaattisesti.
 •  Jos siirryt kantoalueen ulkopuolelle mutta et palaa kantoalueelle viiden minuutin kuluessa, voit muodostaa yhteyden jollakin seuraavista tavoista:
  1. Voit kuunnella äänilähetystä* pitämällä molempien kuulokojeiden painiketta painettuna noin 3 sekuntia.
  Huomaa: Jos ohjelmien koordinointi kuulokojeiden välisen yhteyden avulla on käytössä, äänensiirtotarvitsee ottaa käyttöön vain toisessa kuulokojeessa.
  2. Jos käytössäsi on lisälaitteena hankittava ReSound Kauko-ohjain 2, paina sen äänilähetyspainiketta*.
  3. Jos käytössäsi on ReSound-sovellus, jonka avulla ohjataan kauko-ohjainta, valitse ohjelmaruudusta* Micro/Multi Mic -ohjelma.
  *Kun kuulokojeet on yhdistetty ReSound Micro/Multi Mic -laitteeseen,   niistä kuuluu lyhyt äänensiirron aloittamismelodia, ja siirrettävä ääni alkaa kuulua.

2) Jos ReSound Multi Mic -laitteen linjatuloon on yhdistetty äänilaite, liitosjohdon tulee olla yhdistetty kunnolla  ReSound Multi Mic -laitteeseen.

ReSound Micro/Multi Mic -laitteen äänenvoimakkuus on säädetty mukavaksi aktivoimisen yhteydessä. Tiettyjä laitteita kuunneltaessa tai tietyissä ympäristöissä äänenvoimakkuutta voi olla syytä säätää. Se voidaan tehdä monella tavalla. Huomaa, että äänenvoimakkuuden säätäminen vaikuttaa vain langattomasti lähetettävään ääneen. Se ei vaikuta ympäristöstä normaalisti kuuluviin ääniin.

• Voit säätää äänenvoimakkuuden sopivaksi "+" ja "-" -painikkeiden avulla. Ennen äänenvoimakkuuden säätämistä varmista, että kuulokojeiden äänenvoimakkuus on säädetty sopivaksi.
Huomaa: Kun ReSound Micro/Multi Mic käynnistetään uudelleen, siinä otetaan käyttöön kaikkien tilojen oletukset.

• Voit säätää kuulokojeen äänenvoimakkuutta ReSound Kauko-ohjain 2:n avulla (lisälaite). Saat tarvittaessa audionomilta lisätietoja tästä lisälaitteesta. 

• Äänenvoimakkuutta voidaan joissain tapauksissa säätää myös säätämällä äänilähteen, esimerkiksi television, äänenvoimakkuutta.
Monissa tapauksissa tällöin säädetään sekä langattomasti kuulokojeisiin siirrettyä ääntä että kuulokojeiden mikrofonien kautta kuuluvan äänen voimakkuutta. Tämä tietysti vaikuttaa muiden huoneessa olevien henkilöiden kuulemaan äänenvoimakkuuteen.

Ääni siirretään enintään 25 metrin päähän  Micro/Multi Mic -laitteesta edellyttäen että ReSound Micro/Multi Mic -laitteen ja kuulokojeiden välillä on näköyhteys. Jos ääni ei kuulu selkeästi, siirry lähemmäs ReSound Micro/Multi Mic -laitetta.

Yritä säätää äänilähteen voimakkuus mukavaksi, jotta sähköinen kohina vähenee.

Äänenvoimakkuutta voidaan säätää myös ReSound Micro/Multi Mic -laitteen äänenvoimakkuuden säätimen avulla.

ReSound Multi Mic on yhdistetty televisiovastaanottimen, stereolaitteiston tai tietokoneen kuulokeliitäntään, äänenvoimakkuuden säätäminen tämän laitteen avulla voi vaikuttaa myös kuulokojeiden äänenvoimakkuuteen.

Yhden henkilön äänen kuunteleminen
Kiinnitä ReSound Micro/Multi-Mic puhujan takkiin tai muuhun vaatteeseen tai ripusta se puhujan kaulaan lenkin avulla siten, että se on 10-40 cm:n päässä puhujan suusta. Jos ReSound Micro/Multi Mic kiinnitetään kiinnikkeen avulla, se täytyy kiinnittää pystysuoraan ja tilamerkkivalon on osoitettava kohti puhujan suuta.

Asettaminen pöydälle (vain ReSound Multi Mic)

Aseta ReSound Multi Mic pystyasennossa tasaiselle pöydän kaltaiselle pinnalle lähelle kuunneltavaa ihmisryhmää. Jos ReSound Micro/Multi Mic asetetaan pöydälle vaaka-asennossa, se siirtyy automaattisesti tilaan, jossa se poimii useiden puhujien ääniä. 

Tämä on mahdollista, mutta tällöin sen kautta kuuluu halutun signaalin lisäksi ympäristön melua. 
Ei. Lähetettävän äänen kuuleminen edellyttää, että kuulokojeet ja ReSound Micro/Multi Mic paritetaan.
Muut lähellä sijaitsevat radiotaajuudella lähettävät laitteet voivat aiheuttaa häiriöitä . Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi muut Bluetooth-laitteet, langattomien verkkojen tukiasemat, mikroaaltouunit, itkuhälyttimet ja kaukosäätimet. 
The ReSound Micro/Multi Mic ei todennäköisesti toimi, jos välissä on seinä. Jos signaalia kuitenkin heijastuu, ReSound Micro/Multi Mic voi lähettää sitä huoneesta toiseen esimerkiksi oviaukkojen kautta. 
ReSound Micro/Multi Mic ei ole vesitiivis. Jos se altistuu vedelle tai kosteudella, se saattaa vaurioitua. Jos ReSound Micro/Multi Mic altistuu vahingossa vedelle tai kosteudelle, kuivaa se pyyhkimällä kuivalla liinalla.

Vianhaku

Syynä saattaa olla jokin seuraavista:

 • Kuulokojeet ja ReSound Micro/Multi Mic ovat liian kaukana toisistaan. Yritä viedä  kuulokojeet ja ReSound Micro/Multi Mic lähemmäs toisiaan.
 • ReSound Micro/Multi Mic voi olla liian lähellä muita DVD-soittimen tai stereolaitteiston kaltaisia sähkölaitteita,  jolloin aiheutuu häiriöitä. Varmista, että se ei ole sähkölaitteen päällä.
 • Jos käytössä on linjatulo (pelkkä ReSound Multi Mic): Liitäntäjohto ei ehkä ole kiinni ReSound Micro/Multi Mic -laitteessa ja ulkoisessa lähdelaitteessa kunnolla. Varmista, että kaikki johdot on yhdistetty kunnolla.

Syynä saattaa olla jokin seuraavista:

 • ReSound Micro/Multi Mic -laitteen ja kuulokojeen välillä ei ole langatonta yhteyttä. Varmista, että  ReSound  Micro/Multi Mic -laite ja kuulokojeet ovat langattoman yhteyden kantomatkan sisällä.
 • Kuulokojeen paristossa on niin vähän virtaa, ettei äänensiirto ole mahdollinen. Vaihda kuulokojeen paristo uuteen.
  Opetusvideot
Katso, kuinka hyödynnät kuulokojeitasi ja niiden älykkäitä ominaisuuksia täysimääräisesti:
Katso, kuinka helppoa on ottaa käyttöön ReSound Micro Mic.
Katso, kuinka helposti ReSound Micro Micin käyttäminen sujuu.
Tarvitsetko henkilökohtaista apua?
Teemme yhteistyötä eri puolilla maailmaa toimivien audionomien kanssa. Voimme saattaa sinut nopeasti yhteyteen sinua lähellä toimivan audionomin kanssa. 
ReSound-audionomi on vuorovaikutuksessa potilaan kanssa vastaanotollaan.