Skip to main content
ReSound-kaukosäätimien tuki
ReSound-kaukosäädin valkoisella taustalla.
ReSound-kaukosäätimien ottaminen käyttöön ja käyttäminen on helppoa. Niistä tulee nopeasti tärkeä osa arkeasi.

Kaukosäädin – usein esitetyt kysymykset

Kaukosäätimen mukana toimitetaan siihen valmiiksi asennettu CR2023-litiumparisto.
Pariston käyttöikä vaihtelee huomattavasti käyttämisen mukaan. Tavanomaisessa käytössä paristo kestää vähintään vuoden.
Ei. Kaukosäätimessä on tavallinen CR2030-litiumparisto, joita myydään esimerkiksi supermarketeissa.
Kaukosäätimessä on tavallinen CR2030-litiumparisto, joita myydään esimerkiksi supermarketeissa.
Kaukosäädin on yhteydessä kuulokojeisiin 2,4 GHz:n taajuusalueella.
Voit vaihtaa paristot ilman audionomin apua. Paristokotelon kannen voi avata esimerkiksi kolikolla. Paristo on tavallinen CR2032-litiumparisto.
Ei, koska kaukosäädin on lepotilassa, kun painikkeita ei paineta. Siksi paristo ei kulu turhaan.
Kun kaukosäädin suunniteltiin, painikkeiden vahingossa painamisen mahdollisuutta testattiin. Painikkeet ovat koveria ja niiden painaminen edellyttää hieman voimaa, joten vahingossa painaminen ei todennäköisesti aiheuta ongelmia.
Erityistä lentotilaa ei tarvita, koska kaukosäädin pysyy lepotilassa eikä se lähetä tai vastaanota tietoja ennen kuin se on vastaanottanut tietoja kuulokojeista. Kun kuulokojeet siirretään lentotilaan lennon ajaksi, samalla kaukosäädin siirtyy omanlaiseensa lentotilaan.
Ei.

Kauko-ohjain 2 - Usein kysytyt kysymykset

Kuulokojeet ja ReSound Kauko-ohjain 2 on paritettava, jotta keskustelua varten muodostuu yksityinen linkki ja tiedot voidaan siirtää laitteiden välillä. 

Audionomi pystyy parittamaan laitteet käyttämällä Aventa-sovitusohjelmistoa.

Kuulokojeet ja ReSound Kauko-ohjain 2 voidaan parittaa myös painamalla ReSound Kauko-ohjain 2 -laitteen parituspainiketta sekä avaamalla ja sulkemalla kuulokojeiden paristokotelojen kannet 20 sekunnin kuluessa. 

 
ReSound Kauko-ohjain 2 -laitteen oikealla puolella sijaitseva kaksiasentoinen lukituskytkin estää aktivoitumisen vahingossa. Tästä ominaisuudesta on hyötyä, kun laitetta pidetään taskussa tai käsilaukussa. Kun kytkin on lukitussa asennossa, painikkeet eivät toimi. Kun lukitus poistetaan, toiminnot toimivat normaalisti. Kun lukitus otetaan käyttöön, näytössä näkyy avaimen kuva, jos jotain painiketta painetaan.

ReSound kauko-ohjain 2 -laite toimii enintään noin 100 cm:n etäisyydellä kuulokojeista.

Jos ReSound Kauko-ohjain 2 ei voi lukea kuulokojeiden tilaa, hakukuvakkeet tulevat sen näyttöön.

Kyllä. Ohjelma vaihtuu ja äänenvoimakkuus muuttuu oletusarvoisesti samanaikaisesti molemmissa kuulokojeissa. Tarvittaessa molempien kuulokojeiden äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen. 

Voit vaihtaa audionomin kuulokojeisiisi ohjelmoimien kuunteluohjelmien välillä P-painikkeen avulla. Kun painat P-painiketta, käyttöön otetaan seuraava ohjelma. Lopuksi palataan ohjelmaan 1, esimerkiksi P1, P2, P3 ja P1. 

Kun ohjelma vaihdetaan, molemmista kuulokojeista kuuluu äänimerkki. Lisäksi käytettävä ohjelma näkyy näytössä. Parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi on suositeltavaa, että molemmissa kuulokojeissa käytetään samaa ohjelmaa.

Voit säätää äänenvoimakkuutta "+" ja "-" -painikkeiden avulla. Voit säätää molempien kuulokojeiden äänenvoimakkuutta samanaikaisesti tai erikseen. Molemmat kuulokojeet ovat oletusarvoisesti aktiivisia. Tällöin näytössä näkyy kaksi nuolta (< ja >) äänenvoimakkuuspalkkien vieressä. Molempien
kuulokojeiden äänenvoimakkuutta voidaan lisätä samanaikaisesti painamalla "+"-painiketta tai hiljentää painamalla "-"-painiketta.
Kun äänenvoimakkuutta säädetään, kuulokojeista kuuluu äänimerkki. Lisäksi muutos näkyy näytössä.

Voit säätää vain vasemman kuulokojeen äänenvoimakkuutta painamalla ensin < -painiketta. Tällöin vasen kuulokoje on aktiivinen ja oikea kuulokoje on passiivinen. Näytössä näkyy vasemmalle osoittava nuoli (<) ja oikealle osoittava nuoli ei näy. Voit säätää vain vasemman kuulokojeen äänenvoimakkuutta painamalla "+"- tai "-" -painiketta.

Voit säätää vain oikean kuulokojeen äänenvoimakkuutta painamalla ensin > -painiketta. Tällöin oikeanpuoleinen kuulokoje on aktiivinen ja vasen kuulokoje on passiivinen. Näytössä näkyy oikealle osoittava nuoli (>) ja vasemmalle osoittava nuoli ei näy. Voit säätää vain oikeanpuoleisen kuulokojeen äänenvoimakkuutta painamalla "+"- tai "-" -painiketta.

Voit ottaa aloitusasetukset eli asetukset, joita käytetään, kun kuulokojeet käynnistetään ensimmäisen kerran, käyttöön painamalla Koti-painiketta. Koti-painikeen painaminen

a. käynnistää ohjelman 1 molemmissa kuulokojeissa

b. asettaa molempiin kuulokojeisiin oletusarvoisen äänenvoimakkuuden

c. palauttaa samanaikaisen äänenvoimakkuuden säädön tilan.

Koti-painikkeen painaminen keskeyttää äänen siirron ReSound TV-Lähetin 2 -laitteesta.

Jos ReSound Kauko-ohjain 2  -laitteen akku tyhjenee, ohjelman nimen yläpuolelle tulee näkyviin akun tyhjenemisen kuvake. Se ja kuulokojeiden ohjelma vuorottelevat näytössä.

ReSound Kauko-ohjain 2 -laitte on ladattava, ja voit käyttää mukana tulevaa latausjohtoa lataaksesi sen.

Kun ReSound Kauko-ohjain 2 on ollut 20 sekuntia käyttämättä, sen näyttö sammutetaan automaattisesti akun säästämiseksi. Jos näyttö on pimeä, se herää eloon, kun painat jotain painiketta. Tämän jälkeen voit tehdä haluamasi toiminnon.

Jos näyttö ei herää eloon, kun jotain painiketta painetaan, sinun pitää ladata laite.

Grafiikka näkyy oletusarvoisesti valkoisena. Jos teet muutoksen esimerkiksi vaihtamalla ohjelman tai säätämällä äänenvoimakkuutta, grafiikka näkyy sinisenä, kunnes muutos on toteutettu.
Ei ole. Jos se altistuu vedelle tai kosteudella, muiden elektronisen laitteiden tavoin se saattaa vaurioitua. Jos ReSound Kauko-ohjain 2 altistuu vahingossa vedelle tai kosteudelle, kuivaa se pyyhkimällä kuivalla liinalla.

Tähän voi olla useita syitä:

1) ReSound Kauko-ohjain 2 toimii parhaiten, kun painikkeita painetaan yksi kerrallaan eikä nopeasti peräkkäin. Kun esimerkiksi säädät äänenvoimakkuutta, paina painiketta lyhyesti ja odota ennen jatkamista, että äänimerkit kuuluvat. Toimi näin myös muita painikkeita painaessasi.

2) Näppäimistö voi olla lukittu.

Tilanne 1: Molemmissa kuulokojeissa on käynnistetty ohjelma 1, mutta oikeanpuoleiseen on vaihdettu ohjelma 2 painamalla sen painiketta. Jos nyt painat ReSound Kauko-ohjain 2 -laitteen P-painiketta, vasemmassa kuulokojeessa otetaan käyttöön ohjelma 2, eli sama kuin oikeassa. Jos painat P-painiketta uudelleen, ohjelma vaihtuu molemmissa kuulokojeissa, joten molemmissa on käytössä sama ohjelma. 

Tilanne 2: Olet valinnut vasenta kuulokojetta varten ohjelman 1 ja oikeaa varten ohjelman 2. Jos nyt painat äänilähetyspainiketta, molemmissa kuulokojeissa otetaan vastaan samasta lähteestä lähetettyä ääntä, esimerkiksi televisiosta. Jos nyt painat P-painiketta, äänensiirto molempiin kuulokojeisiin peruutetaan ja niissä otetaan käyttöön
edelliset kuunteluohjelmat (ohjelma 1 ja ohjelma 2). 

Tilanne 3: Vasemmassa kuulokojeessa käytetään ohjelmaa 1, mutta oikeanpuoleisessa on käynnistetty langaton äänensiirto painamalla kuulokojeen painiketta pitkään. Jos nyt painat P-painiketta, äänensiirto oikeanpuoleiseen kuulokojeeseen peruutetaan ja molemmissa kuulokojeissa otetaan käyttöön ohjelma 1. Jos painat äänilähetyspainiketta,
molemmissa kuulokojeissa otetaan käyttöön sama äänensiirto-ohjelma. 

Tilanne 4: Molempiin kuulokojeisiin on valittu ohjelma 1, mutta vasemmanpuoleisessa käytetään PhoneNow™-toimintoa. Jos painat puhelun aikana P-painiketta, oikeanpuoleisessa kuulokojeessa otetaan käyttöön ohjelma 2, mutta puhelua ei katkaista. Kun puhelu päättyy, ohjelma 1 jää käyttöön vasemmalla puolella. Jos painat äänilähetyspainiketta puhelun aikana, äänensiirto alkaa vain oikeanpuoleisessa kuulokojeessa ja puhelu jatkuu vasemmanpuoleisessa.

Tilanne 5: Äänensiirto on otettu käyttöön molemmissa kuulokojeissa painamalla äänilähetyspainiketta, mutta vasemmanpuoleisessa käytetään PhoneNow™-toimintoa. Jos painat puhelun aikana P-painiketta, äänensiirto oikeanpuoleiseen kuulokojeeseen peruutetaan, mutta puhelua ei katkaista. Jos painat äänilähetyspainiketta puhelun aikana,
oikeanpuoleinen kuulokoje siirtyy käyttämään seuraavaa äänensiirto-ohjelmaa ja puhelu jatkuu. 

Tarvitsetko henkilökohtaista apua?
Teemme yhteistyötä eri puolilla maailmaa toimivien audionomien kanssa. Voimme saattaa sinut nopeasti yhteyteen sinua lähellä toimivan audionomin kanssa. 
ReSound-audionomi on vuorovaikutuksessa potilaan kanssa vastaanotollaan.