Skip to main content
ReSound TV-Lähetin 2 -laitteen tuki
Kuulokojeiden ReSound TV-Lähetin 2 -lisälaite.
ReSound TV-Lähetin 2 saa kuulokojeesi toimimaan kuin langattomat kuulokkeet. Se siirtää stereoääntä televisiosta, stereolaitteistosta tai tietokoneesta suoraan kuulokojeisiisi.
Ladattavat materiaalit
Olemme laatineet tukiaineistoa auttamaan tähän uuteen yhteyksien maailmaan tutustumisessa.
 
Kun napsautat tiedostoja, ne ladataan automaattisesti :

 

KäyttöohjeUsein kysytyt kysymykset

Asetukset ja määritykset

Parituksessa kuulokojeiden ja ReSound TV-Lähetin 2:n välille muodostetaan yhteys.

Audionomi voi suorittaa parituksen, kun kuulokojeet sovitetaan.

Voit parittaa kuulokojeet ja TV-Lähetin 2:n myös seuraavasti.

1. Varmista, että TV-Lähetin 2 -laitteen pistoke on pistorasiassa ja että vihreä merkkivalo palaa. Virran on oltava pois kuulokojeista. Avaa kuulokojeiden paristokotelon kansi.

2. Paina TV-Lähetin 2 -laitteen parituspainiketta kerran. Oranssi merkkivalo syttyy merkkinä siitä, että paritustila on otettu käyttöön. Lisäksi kanavan merkkivalo 1 syttyy, kun parituspainiketta on painettu vain kerran. Paritustila on käytössä 20 sekuntia.

3. Kun paritustila on käytössä, sulje molempien kuulokojeiden paristokotelojen kannet ja varmista, että niihin on kytketty virta. (Jos oranssi merkkivalo sammuu ennen kuin kuulokojeisiin on kytketty virta, paritus ei ole käytettävissä.) Kun paritus on suoritettu, molemmista kuulokojeista kuuluu äänimerkki. TV-Lähetin 2 on nyt käyttövalmis!

Toisen tai kolmannen TV-Lähetin 2 -laitteen parittaminen
Kuulokojeisiin voi olla paritettuna korkeintaan kolme ReSound TV-Lähetin 2 -laitetta. Voit parittaa toisen ReSound TV-Lähetin 2 -laitteen painamalla sen parituspainiketta kaksi kertaa. Toisen kanavan  merkkivalo syttyy. Sulje kuulokojeiden paristokotelojen kannet. Kolmas ReSound TV-Lähetin 2 voidaan parittaa painamalla parituspainiketta kolme kertaa ja tekemällä edellä kuvatut toimet.

Viive on lyhyempi kuin 20 ms. Yli 30 ms ylittävä viive saattaa vaikuttaa kaiulta, jos käyttäjä kuulee ääntä lisäksi suoraan.
Ei. TV-Lähetin 2 täytyy aina yhdistää ulkoiseen verkkovirtalähteeseen.
Langattomat ReSound-kuulokojeesi voidaan parittaa enintään kolmeen ReSound TV-Lähetin 2 -laitteeseen kerrallaan. 
Mikä tahansa äänilähtöliitännällä varustettu laite voidaan yhdistää (kuuloke- tai RCA-liitäntä). TV Lähetin 2 -laitteeseen voidaan yhdistää esimerkiksi televisio, stereolaitteisto tai tietokone.
TV-Lähetin 2 voidaan parittaa niin monen kuulokojeen kanssa kuin haluat.
Parhaiden tulosten saavuttamiseksi TV-Lähetin 2 on sijoitettava siten, että kuulokojeiden käyttäjä näkee sen.

1) Työnnä pistoke sähköpistorasiaan. Yhdistä johto TV-Lähetin 2 -laitteen pienois-USB-liitäntään.

2) Yhdistä äänijohdon punainen ja valkoinen liitin television punaiseen ja valkoiseen liitäntään.

3) Yhdista punaisen ja valkoisen äänijohdon toinen pää television äänilähtöliitäntään.

4) Äänilähtöliitännän vasen ja oikea kanava on usein varustettu L- ja R-merkinnöillä. Tämä liitäntä sijaitsee usein television takaosassa.

Voit yhdistää johdon myös stereolaitteistoon.

Äänijohdon vaihtoehtoisia asennusmenetelmiä:

Jos TV-Lähetin 2 -laitetta ei voi yhdistää äänilähteen äänilähtöliitäntään, käytettävissä on vaihtoehtoisia asennusmenetelmiä. liitäntä- ja SCART-sovitin.

Jos televisiossasi on vain digitaalinen liitäntä, voit yhdistää ReSound TV-Lähetin 2 -laitteen televisioosi käyttämällä digitaalisen signaalin analogiseksi muuttavaa laitetta ja koaksiaalista tai optista johtoa. Kysy neuvoa tv-teknikolta.

Liitäntäsovitin televisiota ja tietokonetta varten:

1. Työnnä pistoke sähköpistorasiaan. Yhdistä johto TV-Lähetin 2 -laitteen pienois-USB-liitäntään.

2. Yhdistä äänijohdon punainen ja valkoinen liitin ReSound TV-Lähetin 2 -laitteen television punaiseen ja valkoiseen liitäntään.

3. Yhdistä liitäntäsovitin äänijohdon toiseen päähän.

4. Yhdistä liitäntäsovitin television kuulokelähtöliitäntään tai tietokoneen ääniliitäntään.

SCART-sovitin televisiota varten:

1. Työnnä pistoke sähköpistorasiaan. Yhdistä johto TV-Lähetin 2 -laitteen pienois-USB-liitäntään.

2. Yhdistä äänijohdon punainen ja valkoinen liitin ReSound TV-Lähetin 2 -laitteen television punaiseen ja valkoiseen liitäntään.

3. Yhdistä SCART-sovitin äänijohdon toiseen päähän.

4. Yhdistä SCART-sovitin television SCART-liitäntään.

ReSound TV-Lähetin 2 -laitetta ei tarvitse ladata, koska se toimii verkkovirralla.

Käyttäminen ja toiminnot

Käynnistä TV-Lähetin 2 -laitteeseen yhdistetty televisio, stereolaitteisto, tietokone tai muu äänilaite. Varmista, että kuulokojeisiin on kytketty virta. Äänensiirron voi aloittaa kahdella tavalla.

1) Pidä jommankumman kuulokojeen painiketta painettuna noin kolme sekuntia. Tämä on tehtävä erikseen molemmissa kuulokojeissa, jotta ääntä siirretään molempiin korviin. Kun ReSound TV-lähetin 2 on yhdistetty, kuulokojeista kuuluu äänimerkki ja äänensiirto alkaa.

2) Jos käytössäsi on ReSound Kauko-ohjain 2 (lisälaite), paina ReSound TV-Lähetin 2 -laitteen painiketta. Tällöin hakukuvake näkyy lyhyesti ReSound Kauko-ohjain 2 -laitteen 2 näytössä. Kun kuulokojeet yhdistetään ReSound TV-Lähetin 2 -laitteeseen, molemmissa korvissa kuuluu lyhyt äänimerkki vahvistuksena siitä, että ääntä siirretään. ReSound TV-Lähetin 2 -laitteen näytössä näkyy äänensiirtokuvake ja äänilähteen nimi: A, B tai C.Audionomi voi vaihtaa näiden tunnuskirjainten tilalle yksilölliset nimet sovitusohjelmistossa.

Paina jommankumman kuulokojeen ohjelmapainiketta. Tällöin äänensiirto peruutetaan siinä kuulokojeessa, jonka painiketta on painettu. 

2) Jos käytössä on ReSound Kauko-ohjain 2 (lisälaite), paina näppäimistön keskellä näkyvää P- painiketta. Tällöin kuulokojeessa otetaan käyttöön viimeksi käytetty ohjelma. Voit ottaa oletusohjelman 1 käyttöön myös painamalla Koti-painiketta.

3) Jos puhut puhelimessa ja käytössä on ReSound Phone Clip+ -laite tai PhoneNow™-toiminto, äänensiirto TV-lähetin 2 -laitteesta keskeytetään tilapäisesti. Kun puhelu päättyy, äänensiirto jatkuu.

Äänensiirtosignaalin katoaminen voi johtua seuraavista syistä:

1) Kuulokojeet ja ReSound TV-Lähetin 2 ovat liian kaukana toisistaan. Yritä siirtyä lähemmäs ReSound TV-Lähetin 2 -laitetta. 

a. Voit olla enintään 7 metrin päässä ReSound TV-Lähetin 2 -laitteesta. Jos siirryt kantoalueen ulkopuolelle mutta palaat kantoalueelle viiden minuutin kuluessa, kuulokojeet muodostavat yhteyden uudelleen automaattisesti.

b. Jos siirryt kantoalueen ulkopuolelle mutta et palaa kantoalueelle viiden minuutin kuluessa, voit muodostaa kuulokojeisiin yhteyden uudelleen pitämällä painiketta painettuna 3 sekuntia tai painamalla ReSound Kauko-ohjain 2 -laitteen (lisälaite) ReSound TV-Lähetin 2 -painiketta.

2) Äänilähdettä ei ole yhdistetty TV-Lähetin 2 -laitteeseen johdolla kunnolla.  Varmista, että kaikki johdot on yhdistetty ja että pistoke on sähköpistorasiassa.

Äänenvoimakkuutta voidaan säätää monella tavalla. Huomaa, että äänenvoimakkuuden säätäminen vaikuttaa vain langattomasti siirrettävään ääneen. Se ei vaikuta ympäristöstä normaalisti kuuluviin ääniin. 

1) Voit säätää äänenvoimakkuuden sopivaksi ReSound TV-Lähetin 2 -laitteen "+" ja "-" -painikkeiden avulla. Ennen äänenvoimakkuuden säätämistä varmista, että kuulokojeiden äänenvoimakkuus on säädetty sopivaksi. Useimmiten äänenvoimakkuutta tarvitsee säätää vain kerran, koska ReSound TV-Lähetin 2 tallentaa äänenvoimakkuusasetuksen muistiinsa.

2) Voit säätää äänenvoimakkuutta ReSound Kauko-ohjain 2:n avulla (lisälaite).

3) Äänenvoimakkuutta voidaan joissain tapauksissa säätää myös säätämällä television kaltaisen äänilähteen äänenvoimakkuutta. Monesti tällöin säädetään sekä langattomasti kuulokojeisiin siirrettyä ääntä että kuulokojeiden mikrofonien
kautta kuuluvan äänen voimakkuutta. Tämä tietysti vaikuttaa muiden huoneessa olevien henkilöiden kuulemaan äänenvoimakkuuteen.

Siirretyn äänen pitäisi kuulua selvästi vähintään 7 metrin etäisyydelle ReSound TV-Lähetin 2 -laitteesta. Jos ääni ei kuulu selkeästi, siirry lähemmäs ReSound TV-Lähetin 2 -laitetta.

Yleensä ei. Voit säätää televisiosta, stereolaitteistosta tai tietokoneesta siirrettävän äänen voimakkuutta ReSound Kauko-ohjain 2 -laitteen (lisälaite) äänenvoimakkuuden säätimien avulla. 

Lisäksi äänenvoimakkuutta voi säätää ReSound TV Lähetin 2 -laitteen yläosassa näkyvien mustien "+" ja "-" -painikkeiden avulla.

Jos ReSound TV-Lähetin 2 on yhdistetty televisiovastaanottimen, stereolaitteiston tai tietokoneen kuulokeliitäntään,  säätäminen esimerkiksi television kaukosäätimen avulla voi vaikuttaa myös kuulokojeiden äänenvoimakkuuteen.

PhoneNow
  Kun katsot televisiota, puhelin soi ja vastaat puhelimeen, kuulokojeissa otetaan automaattisesti käyttöön PhoneNow-toiminto, jos puhelimeen on kiinnitetty magneetti. Kuulokojeista kuuluu PhoneNow-äänimerkki. Toiseen korvaan siirretään ääntä edelleen. Kun katkaiset puhelun, äänen siirtäminen kuulokojeisiin jatkuu automaattisesti. Lisäksi kuulokojeista kuuluu äänilähetystilan äänimerkki.

ReSound Phone Clip+ -laitetta

Kun matkapuhelimeesi soitetaan, Bluetooth-merkkivalo vilkkuu ja kuulet soittoäänen kuulokojeissasi. Voit vastata puheluun painamalla ReSound Phone Clip+ -laitteen monitoimipainiketta. Jos käytät kahta kuulokojetta, soittajan ääni siirretään molempiin kuulokojeisiin. Voit vastata puheluun myös painamalla matkapuhelimen hyväksy-painiketta.

Puhelimen soiminen kuuluu televisiota katsottaessa, jos kuulokojeissa on  äänensiirto- ja mikrofoniohjelma. Jos kuulokojeissa on vain äänensiirto-ohjelma, puhelimen soiminen ei kuulu television katsomisen aikana. Jos ReSound Phone Clip+ on paritettu mobiililaitteeseen, äänensiirto yhdistetään puhelimeen automaattisesti. Kysy audionomilta, mitä ohjelmia kuulokojeissasi on käytettävissä.

PhoneNow
Kun katsot televisiota, puhelin soi ja vastaat puhelimeen, kuulokojeissa otetaan automaattisesti käyttöön PhoneNow-toiminto, jos puhelimeen on kiinnitetty magneetti.
Kuulokojeista kuuluu PhoneNow-äänimerkki. Toiseen korvaan siirretään ääntä edelleen. Kun katkaiset puhelun, äänen siirtäminen kuulokojeisiin jatkuu automaattisesti. Lisäksi kuulokojeista kuuluu
äänilähetystilan äänimerkki.

ReSound  Phone Clip+.

Kun matkapuhelimeesi soitetaan, Bluetooth-merkkivalo vilkkuu ja kuulet soittoäänen kuulokojeissasi lyhyen viipeen jälkeen. Voit vastata puheluun painamalla ReSound Phone Clip+ -laitteen monitoimipainiketta. Jos käytät kahta kuulokojetta, soittajan ääni siirretään molempiin kuulokojeisiin. Voit vastata puheluun myös painamalla matkapuhelimen hyväksy-painiketta.

Kuulet matkapuhelimen soivan, jos olet parittanut puhelimen ja ReSound Phone Clip+ -laitteen. Soittoääni kuuluu molemmissa korvissa.
ReSound TV-Lähetin 2 ei ole vesitiivis. Jos se altistuu vedelle tai kosteudella, se saattaa vaurioitua. Jos ReSound ReSound TV-Lähetin 2 altistuu vahingossa vedelle tai kosteudelle, kuivaa se pyyhkimällä kuivalla liinalla.

Vianhaku

Syynä saattaa olla jokin seuraavista:

1) Kuulokojeet ja TV-Lähetin 2 ovat liian kaukana toisistaan. Yritä siirtyä lähemmäs  TV-Lähetin 2-laitetta.

2) Televisiota, stereolaitetta, tietokonetta tai muuta äänilähdettä ei ole yhdistetty TV-Lähetin 2 -laitteeseen johdolla kunnolla. Varmista, että kaikki johdot on yhdistetty ja että pistoke on sähköpistorasiassa.

3) TV-lähetin 2 täytyy asettaa pystysuoraan, jotta ääntä siirretään ihanteellisesti. Varmista, että laite on pystyasennossa esimerkiksi telineessä eikä vaakasuorassa.

4) TV-Lähetin 2 voi olla liian lähellä muita DVD-soittimen tai stereolaitteiston kaltaisia sähkölaitteita. Varmista, että se ei ole sähkölaitteen päällä.

  Opetusvideot
Katso, kuinka hyödynnät kuulokojeitasi ja niiden älykkäitä ominaisuuksia täysimääräisesti:
Katso, kuinka helppoa on ottaa käyttöön uusi ReSound TV-Lähetin 2.
Katso, kuinka helppoa on käyttää uutta ReSound TV-Lähetin 2 -laitetta.
Tarvitsetko henkilökohtaista apua?
Teemme yhteistyötä eri puolilla maailmaa toimivien audionomien kanssa. Voimme saattaa sinut nopeasti yhteyteen sinua lähellä toimivan audionomin kanssa. 
ReSound-audionomi on vuorovaikutuksessa potilaan kanssa vastaanotollaan.