Tietosuojakäytäntömme

Tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan, miten GN Hearing käsittelee henkilötietojasi ja mitkä ovat oikeutesi siihen, miten GN Hearing kerää, käsittelee ja säilyttää henkilötietojasi. Jos olet saanut erityisen yksityisyydensuojailmoituksen GN Hearingiltä (esimerkiksi käyttäessäsi GN Online Services -palveluita), pyydämme lukemaan tästä ilmoituksesta käyttämääsi ratkaisua koskevat tiedot. 
Yksityisyytesi on tärkeää GN Hearingille. GN Hearing tukee yksityisyytesi suojaamista sekä oikeudenmukaisia tietokäytäntöjä. GN Hearing kunnioittaa yksityisyytesi suojaamiseksi tekemiäsi valintojasi. Jos luovutat henkilötietojasi GN Hearingille, niitä käsitellään tämän käytännön mukaisesti. GN Hearingin yksityisyydensuojakäytäntö kattaa GN Hearingin sivustot ja sovellukset. GN Hearing kehottaa lukemaan tämän tietosuojakäytännön.

 

Rekisterinpitäjä

Tässä tietosuojakäytännössä käytettävät ilmaukset "GN Hearing", "me", "meitä", "meidän" ja vastaavat ilmaukset viittaavat Tanskassa rekisteröityyn GN Hearing A/S -yrityksiin, joka omistaa Resound-, Beltone- ja Interton-tuotemerkit. Hallitsemme henkilötietojesi keräämistä ja tarkoituksia, joihin GN Hearing käyttää niitä. Olemme eurooppalaisessa tietosuojalainsäädännössä tarkoitettu rekisterinpitäjä.   
Kuulumme konserniin ("konserni"), joka muodostuu useissa maissa toimivista yrityksistä, kuten sivustoistamme www.resound.com, www.beltone.com ja www.interton.com käy ilmi. 
Henkilötietojesi käsittelemisestä vastaava yksikkö (virallisesti rekisterinpitäjä) on
GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Tanska
Rek. nro. 55082715
Puhelinnumero +45 4575 1111

 

Tietosuojavastaava

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojasta, ota yhteys tietosuojavastaavaamme lähettämällä viesti osoitteeseen DPO@GN.com tai soittamalla numeroon +45 4575 0000.
 

Keräämämme henkilötietosi

Henkilötiedot-ilmauksella viitataan tässä käytännössä sinuun liittyviin tietoihin, joiden avulla voimme tunnistaa sinut suoranaisesti tai yhdessä muiden hallinnoimiemme tietojen kanssa. Henkilötietojasi voivat olla esimerkiksi nimesi, yhteystietosi, ostamiseen liittyvät tietosi tai tiedot siitä, miten käytät sivustojamme ja sovelluksia tai miten olet vuorovaikutuksessa kanssamme.
Keräämme henkilötietojasi esimerkiksi kun käytät sivustojamme tai palvelujamme tai otat meihin yhteyden. 
Keräämämme tiedot
Voimme kerätä ja käsitellä seuraavia tietojasi:

A) Yhteystiedot

Nimi, puhelinnumero, osoite sekä mahdollisesti sähköpostiosoite.

B) Kuulontutkimukset 
Kuulontutkimustulokset ja niihin liittyvät tiedot sekä henkilötunnus

C) Käyttäjätunnukset ja salasanat
Näiden avulla voit käyttää profiiliasi verkkokaupoissamme. 

D) Yhteydenpito meihin

Esimerkiksi sähköpostiviestien, kirjeiden, puheluiden ja/tai muiden viestien kautta.
Käytetään erilaisten kysymysten ja tiedustelujen esittämiseen sekä niihin vastaamiseen.

E) GN Hearingin Internet Protocol -raportointi
GN Hearing käyttää IP-osoitettasi (Internet Protocol) sivustojensa liikenteen tarkkailemiseen sekä palvelinongelmien diagnosoimiseen. Emme käytä IP-osoitetta käyttäjien tunnistamiseen henkilöinä. 

F) Evästeiden käyttäminen
Lisätietoja on evästekäytännössämme. Löydät sen sivustoistamme.

G) Sovellukset 
GN Hearing kerää aktiivisista sovellusten käyttäjistä yleensä yhteenvedonomaisia tietoja analysoimalla sovelluksen ominaisuuksien käyttämistä yleisellä tasolla. Käyttäjiä ei voida tunnistaa näiden tietojen avulla. Tällaiset tiedot voivat kuvata tietyn ominaisuuden käyttämistä ja sitä, koska se yleensä käynnistetään. Esimerkiksi saamme selville, käyttävätkö useimmat käyttäjät äänenvoimakkuuden säätöpalkkia, mutta emme seuraa, käyttääkö yksittäinen käyttäjä sitä.
Joidenkin sovellustemme avulla voit vastaanottaa laiteohjelmistopäivityksiä, etähienosäätöpalveluita ja asiakaspalvelua, jotta voit hyödyntää kuulokojeesi täysimääräisesti. Tällöin pyydämme suostumuksesi, kun asennat sovelluksen. Sovelluksen käyttäminen on vapaaehtoista. Se tarjoaa lisäetuja ja joustavuutta, koska voit saada esimerkiksi laiteohjelmistopäivityksiä, mutta tämän seurauksena joitakin henkilötietojasi on käsiteltävä edellä kuvatulla tavalla. Käyttämällä sovellusta sallit meidän käyttää ja käsitellä jäljempänä kuvattuja tietoja sinusta ja sovelluksen käyttämisestä: Kuulokojeen sarjanumero, laitteen tunnistenumero, kuulokojeen asetukset, kuinka pitkään käytät kuulokojetta, laitteen tyyppitiedot, teknisen lokin tiedot ja sijainti (jos olet hyväksynyt GPS-pohjaiset palvelut). 
Etähienosäätöpalvelujen saaminen edellyttää yhteyden ottamista audionomiin ja suostumuksen allekirjoittamista. Lisätietoja on yksityisyydensuojailmoituksessa, jonka sait, kun annoit suostumuksesi etähienosäätöpalvelujen käyttämiselle.
Jos peruutat suostumuksesi, et voi vastaanottaa kuulokojeeseesi laiteohjelmistopäivityksiä sovelluksen kautta. Jos peruutat suostumuksesi, et voi vastaanottaa etähienosäätöpalveluita etkä  käyttää tätä palvelua. Jos käytät paikannuspalvelua, voit poistaa sijainti- ja GPS-toiminnon käytöstä mobiililaitteessasi milloin tahansa. Tällöin estät tietojen keräämisen ja käsittelyn
.

 

Henkilötietojen kerääminen

Keräämme henkilötietojasi seuraavista lähteistä:
a) Suoraan sinulta, esimerkiksi antamalla tietoja GN Hearingille syöttämällä ne sovellukseen tai sivustoissamme käytettäviin lomakkeisiin

b) Suoraan sovelluksista ja käyttämistäsi sivustoistamme

c) HUS-ostopalvelun asiakkaiden tiedot saamme Hyks kuulokeskuksesta


Tietojen käsittelemisen tarkoitukset ja juridiset perusteet

GN Hearing kerää, tallentaa ja käsittelee henkilötietoja vain tiettyä tarkoitusta varten. Olemme luetelleet EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimusten mukaisesti keskeisimmät tarkoitukset ja joitakin niihin liittyviä tarkoituksia.

Käsittelemme henkilötietojasi seuraavien juridisten syiden vuoksi:
a) Artikla 6.1.a (suostumus):
Jos esimerkiksi olet hyväksynyt uutiskirjeidemme vastaanottamisen, käytät sovelluksen paikannuspalvelua tai hyväksyt laiteohjelmistopäivitykset sovelluksen välityksellä.
b) Artikla 6.1.b (sinun ja GN Hearingin välisen sopimuksen toteuttaminen edellyttää tätä):
Jos GN Hearingin on käsiteltävä henkilötietojasi myydäkseen ja lähettääkseen tuotteita sinulle.
c) Artikla 6.1.f (tarpeellista GN Hearingin lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi) 
Jos GN Hearing esimerkiksi tallentaa henkilötietojasi erilaisten projektien hallinnoimiseksi.
Sovelluksen käyttämisestä kerätyt tiedot ovat tärkeä osa työtä, jonka avulla varmistetaan, että GN Hearingin tarjoamia palveluita ylläpidetään, suojataan ja parannetaan jatkuvasti. Lisäksi ne auttavat meitä tunnistamaan tarpeet parantaa nykyisiä toimintoja ja kehittää uusia sovelluksia. 
d) Artikla 9.2.a (nimenomainen suostumus)
Terveystietoja, kun GN Hearing tallentaa etäsovituksen. Terveystietoja, jotka liittyvät kuulon kuntoutukseen (esim. Kuulontutkimus, kuulokojesovitus). Asiakkaan itse ilmoittamat tiedot. Henkilö- ja yhteystietojen oikeellisuus tarkastetaan kunkin käynnin yhteydessä.
Tutkimusten sekä hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot, selvitykset ja lausunnot. Konsultaatiovastaukset.
Muista hoitoyksiköistä asiakkaan luvalla toimitetut asiakirjat.

Henkilötietojen vastaanottajat

Asiakkaan tietoja luovutetaan lähtökohtaisesti vain henkilölle itselleen. Asiakkaan henkilöllisyys on varmennetaan ennen tietojen luovuttamista.
Tietoja voidaan myös luovuttaa henkilön itsensä kirjallisella luvalla ulkopuoliselle taholle sekä lainsäädännön erityismääräyksiin perustuen viranomaisille ja vakuutuslaitoksille.  Pyydetyt tiedot luovutetaan pääasiassa vain paperitulosteena. Tarvittaessa ne voidaan toimittaa myös salatulla sähköpostilla. Henkilöllisyys on aina todennettava tietoja luovutettaessa.

Jos GN Hearing sulautuu toiseen yritykseen tai toimii yrityskaupassa ostajana tai myyjänä, pidämme mobiilisovelluksen käyttämisestä saadut tiedot jatkossakin luottamuksellisina sekä ilmoitamme tietojen siirtämisestä tai tietosuojakäytäntöön tehtävistä muutoksista etukäteen käyttäjille, joihin nämä toimenpiteet vaikuttavat.

Siirtäminen EU/ETA-maiden ulkopuolelle 

GN Hearing välttää henkilötietojen lähettämistä EU/ETA-maiden ulkopuolelle aina kun se on mahdollista. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin olla välttämätöntä.
Saatamme siirtää henkilötietoja EU/ETA-maiden ulkopuolelle. Tämä tehdään vain edellä mainittujen tarkoitusten vuoksi. Varmistamme aina ennen siirtämistä, että jäljempänä kuvattuihin varotoimiin on ryhdytty: 
a) EU-komission on täytynyt todeta, että kyseisessä maassa tai kyseisissä maissa henkilötiedot suojataan riittävän tehokkaasti tai että EU US-Privacy Shield -sopimuksen ehtoja noudatetaan.
b) Jos EU-komission mielestä henkilötietoja ei suojata riittävän tehokkaasti, ryhdymme ennen siirtämistä tarvittaviin varotoimiin joko käyttämällä EU-komission julkaisemia sopimusmalleja henkilötietojen kolmansiin maihin siirtämistä varten tai muuta toimivaltaisten viranomaisten hyväksymää sopimusta. Saat lisätietoja sopimuksesta ottamalla yhteyden meihin.

Säilytyskäytäntö

Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin on tarpeen, jotta edellä kuvatut tarkoitukset saavutetaan ja maakohtaisia lakisääteisiä vähimmäissäilytysaikoja noudatetaan. 

Suostumuksen peruuttaminen

Täten ilmoitamme, että kun henkilötietojesi käsitteleminen perustuu suostumukseesi, voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa. 
Tämä ei kuitenkaan vaikuta GN Hearingin tekemään henkilötietojesi käsittelemiseen ennen antamasi suostumuksen peruuttamista. 
Voit peruuttaa antamasi suostumuksesi lähettämällä viestin osoitteeseen DPO@GN. Tiettyjä sovelluksia käyttäessäsi voit myös ilmoittaa meille sovelluksessa.

Tämä ei vaikuta lakisääteisiin vähimmäissäilytysaikoihin. Laissa on säädetty potilasasiakirjojen säilytysajat.

Torjuminen, sovellusten asennuksen poistaminen ja tilauksen peruuttaminen

Annamme käyttäjille mahdollisuuden estää GN Hearingia lähettämästä sähköpostiviestejä. Jokaisen sähköpostiviestin lopussa kerrotaan, miten tilauksen voi peruuttaa. Tällöin tietosi poistetaan postitusluettelotietokannasta. Lisäksi GN Hearing antaa käyttäjille mahdollisuuden ottaa GN Hearingiin yhteys milloin tahansa heidän tietojensa poistamiseksi tietokannastamme tai sähköisten viestien lähettämisen torjumiseksi.
Voit estää kaiken tietojen keruun sovelluksessa helposti poistamalla sovelluksen asennuksen. Voit käyttää mobiililaitteen käyttöjärjestelmän tavanomaista asennuksen poistotoimintoa kautta tai sovelluskaupasta tai verkosta hankittavaa poistosovellusta. Jos poistat sovelluksen asennuksen, GN Hearing ei enää kerää tietoja sovelluksen kautta

Oikeutesi 

Ilmoitamme sinulle rekisteröitynä, että GN Hearing on ryhtynyt kaikkiin tarvittaviin ja riittäviin varotoimiin henkilötietojesi suojaamiseksi ja oikeuksiesi varmistamiseksi. Näihin oikeuksiin voi liittyä muitakin kuin alla lueteltuja ehtoja tai rajoituksia. 

Oikeus saada tietoon
Sinulla on oikeus pyytää saada tiedoksesi kaikki käsittelemämme henkilötietosi ja muut käsittelemiseen liittyvät tiedot.

Oikeus oikaista
Sinulla on oikeus pyytää oikaisemaan epätarkat tallentamamme henkilötietosi. Tähän oikeuteen sisältyy puutteellisten henkilötietojen täydentäminen.

Oikeus poistaa (oikeus tulla unohdetuksi)
Tietyissä olosuhteissa sinulla on oikeus poistaa. Tämä merkitsee sitä, että poistamme tallennetut henkilötietosi pyynnöstäsi

Oikeus kieltää
Tietyissä olosuhteissa sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käsittelemästä henkilötietojasi. Sinulla on ehdoton oikeus kieltää henkilötietojesi käsitteleminen suoramarkkinointitarkoituksissa.

Oikeus rajoittaa
Tietyissä olosuhteissa sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelemistä.

Oikeus siirtää tiedot
Tietyissä olosuhteissa sinulla on oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä siirrättää henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeuksiesi toteuttaminen
Voit ryhtyä toimenpiteisiin oikeuksiesi toteuttamiseksi lähettämällä viestin osoitteeseen DPO@GN.com

Varotoimenpiteet

GN Hearing suojaa käytettäviksesi antamasi henkilötietosi. 

GN Hearing haluaa, että voit käyttää sivustojasi ja sovelluksiamme luottavaisin mielin sekä tietoisena seurauksista. 
GN Hearing on sitoutunut suojelemaan itseään ja käyttäjiään hallussamme olevien tietojen luvatonta muuttamista, luovuttamista ja tuhoamista vastaan. Erityistoimenpiteet:
• Suojaamme tietoliikenteemme käyttämällä vahvaa salausta (128- tai 256-bittinen SSL).
• Estämme järjestelmiemme luvattoman käyttämisen esimerkiksi arvioimalla tiedonkeruu-, tallennus- ja käsittelykäytäntöjämme sekä fyysisiä suojaustoimenpiteitä.
• Vain sellaiset GN Hearingin työntekijät, alihankkijat ja edustajat saavat käyttää henkilötietojasi, jotka tarvitsevat niitä käsitelläkseen niitä toimeksiannostamme ja jotka ovat vakuuttaneet pitävänsä tiedot luottamuksellisina. Heitä tai niitä voidaan rangaista tai yhteistyö voidaan lopettaa, jos vakuutusta ei noudateta. 

Valituksen tekeminen

Jos haluat tehdä valituksen GN Hearingin toimesta tapahtuneesta henkilötietojesi käyttämisestä, ota yhteys tietosuojavastaavaamme. Yhteystiedot näkyvät edellä kohdassa 2.
 Jos emme pysty ratkaisemaan valitustasi, voit ottaa yhteyden Tanskan tietosuojavaltuutettuun. 

Danish Data Protection Agency (Datatilsynet)
Borgergade 28, 5
DK-1300 Copenhagen K
Puhelinnumero: +45 3319 3200
Sähköpostiosoite: dt@datatilsynet.dk
Sivusto: www.datatilsynet.dk

Yksityisyydensuojaan tehtävät muutokset

Yksityisyydensuoja päivitetään säännöllisesti ja jos sovellettavaan lakiin tehdään muutoksia. Yksityisyydensuojailmoituksessa näkyy uusimman version voimaanastumispäivä. Ilmoitamme mahdollisista tietosuojakäytäntöön tehtävistä muutoksista GN Hearing -sivustossa ja päivittämällä sen osana yleistä sovelluksen päivittämistä. Jos yksityisyydensuojaamme tehtävät muutokset ovat olennaisia, saat asiasta ilmoituksen

Mobiilisovellusten käyttöehdot 

Käyttöehdot
GN Hearing -sovellukset on tarkoitettu käytettäviksi yhdessä langatonta toimintoa tukevien GN Hearing -kuulokojeiden kanssa. GN Hearing -sovellusten avulla voidaan lähettää signaaleja langatonta toimintoa tukeviin GN Hearing -kuulokojeisiin ja vastaanottaa signaaleja niistä käyttämällä tiettyjä mobiililaitteita, joita varten sovellukset on kehitetty. Sovelluksen päivitysilmoituksia ei saa poistaa käytöstä. On suositeltavaa asentaa kaikki päivitykset, jotta sovellus toimii oikein ja pysyy ajan tasalla. Sovellusta saa käyttää vain niiden GN Hearing -kuulokojeiden kanssa, joille se on tarkoitettu. Jos niitä käytetään yhdessä muiden laitteiden kanssa, GN Hearing ei vastaa seurauksista Kaikki vastuut tämän sovelluksen käytöstä suoraan tai epäsuorasti aiheutuvista seurauksista kiistetään. Tiedot annetaan käyttöön sellaisinaan ilman mitään ilmaistuja tai ymmärrettyjä takuita. Kaikki vastuut tämän sovelluksen tai sen sisältämien tietojen aiheuttamista suoranaisesta, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista, välillisistä tai rangaistuksellisista vahingoista kiistetään ja suljetaan pois. 

Sivuston vastuunpoistolauseke

Tämä sivusto voi sisältää opetustarkoituksiin annettavia tietoja tietyistä vaivoista ja sairauksista sekä niiden hoitamisesta. Tällaisia tietoja ei suositella käytettäviksi eikä niitä saa käyttää korvaamaan lääketieteellistä diagnoosia eikä hoitoa. Jos sinulla on kysyttävää terveydestä, fyysistä kunnosta tai sairauksista, kysy neuvoa lääkäriltä tai muulta laillistetulta terveydenhoidon ammattilaiselta ennen hoidon aloittamista. GN Hearing ei ole sitoutunut lääkintä-, hoito- eikä terveydenhoitoneuvojen eikä -palveluiden antamiseen. GN HEARING EI TAKAA, ETTÄ TÄSSÄ SIVUSTOSSA ANNETTAVAT TIEDOT OVAT KATTAVIA, OIKEITA, AJANTASAISIA, HYÖDYLLISIÄ TAI TÄSMÄLLISIÄ. Olet vastuussa kaikkien tietojen tarkastamisesta ennen niiden hyväksymistä.

Sivustossamme saattaa olla linkkejä kolmansien osapuolien sivustoihin, jotka eivät ole GN Hearingin ylläpitämiä. Nämä linkit on tarkoitettu vain avuksesi. GN Hearing ei hallitse eikä kannata näitä sivustoja eikä ole suhteessa niihin. Kun käytät sivustoa www.hearing.com ja siihen liittyviä tai linkitettyjä sivustoja, käytä harkintaa. Internet sisältä aineistoa, jota voidaan pitää sopimattomana tai siveettömänä, joka voi loukata tai sisältää virheellisiä tietoja, joka voi rikkoa tekijänoikeuslainsäädäntöä sekä joka voi olla herjaavaa tai aiheuttaa kunnianloukkauksen.

Jos ostat tuotteita tai palveluita kolmansilta osapuolilta tai sivustoista, GN Hearing ei ole vastuussa tällaisista tapahtumista. TÄMÄN SIVUSTON SISÄLTÖ EI MUODOSTA MINKÄÄN TUOTTEEN TAKUUTA, EI LAAJENNA SITÄ EIKÄ AIHEUTA SIIHEN MUUTOKSIA. SAAT LISÄTIETOJA GN HEARINGIN TUOTTEIDEN RAJOITETUSTA TAKUUSTA KUULOKOJEESI JÄLLEENMYYJÄLTÄ.


GN Hearing ei voi taata, että tästä sivustosta tai jostain siihen linkitetystä sivustosta ladattavissa tuotteissa ei ole virheitä, viruksia tai muita haitallisia ominaisuuksia. Jos lataat tiedostoja tai noudat tietoja sivustosta www.hearing.com tai siihen linkitetyistä sivustoista, suostut kantamaan kaikki riskit. Hyväksyt sen, että sinua on neuvottu ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin tietokoneesi suojaamiseksi sekä tiedostojen suojaamiseksi pyyhkimiseltä, tuhoamiselta, vaurioittamiselta ja vioittamiselta