Skip to main content

Organic Hearing

ReSoundin Organic Hearing -ajattelutapa auttaa sinua pitämään yhteyttä ympäröivään maailmaan mahdollisimman helposti ja luonnollisesti.

Saamme tämän aikaan kehittämällä kuuloratkaisuja, jotka toimivat yhdessä korvasi yksilöllisen anatomian kanssa. Tällöin äänien keräämistä ja siirtämistä aivoihin jäljitellään luonnollisemmin. Se vapauttaa aivojen kapasiteettia muuhun, sillä sinun ei tarvitse enää käyttää kaikkea energiaasi pelkkään kuulemiseen.

Organic Hearingiin perustuvat kuulokojeemme välittävät äänen koko kuvan, joten voit valita ne äänet, jotka haluat kuulla – ja jättää tarpeettomat äänet huomiotta.

Pitkä historia täynnä  innovaatioita

Kuuloratkaisujemme taustalla oleva ajattelutapamme on kokonaisvaltainen. Otamme huomioon sekä kuulon että sen eri käyttötavat päivittäisessä elämässä. Mielestämme tämä tuottaa parhaat ja yksilöllisimmät kuulemiselämykset.

Suurimpia innovaatioitamme

Ensimmäisenä kuulokojeiden valmistajana ReSound ymmärsi ja sovelsi uutta sisäkorvan tuntemista herkkien rakenteiden vaurioitumisen kompensoimiseen. Myöhemmin täydensimme tähän ominaisuuteen pohjautuvaa taajuuserottelua ihmiskorvan simpukasta tehdyn mallin ja WARP-pohjaisen käsittelymme avulla.
ReSound suunnitteli pienikokoisen ja korvassa käytännöllisesti katsoen näkymättömän kuulokojeen ja jätti korvakäytävän täysin avoimeksi. Siksi kuulokojeiden käyttäjät hyötyvät niiden äänien vahvistamisesta, joiden kuulemista kuulonalenema vaikeuttaa. Niiden äänien kuuleminen ei kuitenkaan häiriinny, joita he voivat kuulla luonnollisesti.
ReSound keskitti huomionsa teknologiasta ihmisaivojen hienouksiin ja molempien korvien kautta kuultavien äänien integroimiseen. Kehitimme menetelmän ottaa käyttöön suuntamikrofonit, jotta kuuleminen käy helposti meluisissa paikoissa ilman, että yhteys ympäristöön katkeaa. Noudatamme tätä binauraalista strategiaa edelleenkin.
Aivot odottavat saavansa molemmista korvista tärkeitä akustisia signaaleita. Suuntaava käsittely kuitenkin häiritsee niitä. Kun tulevat äänet jaetaan taajuusalueiksi ja suuntaamista sovelletaan vain puheen ymmärrettävyyden kannalta tärkeimpään alueeseen, pystyimme säilyttämään luonnolliset signaalit muuttumattomina ja silti auttamaan kuulemista meluisissa paikoissa.
Kuuloaistin luonnollinen käyttäminen laajentaa sen vuorovaikutusta nykyisen teknologian kanssa. ReSound halusi laajentaa käytettävyyttä kuluttajakäyttöön tarkoitettujen äänilaitteiden suuntaan pakottamatta käyttäjiä käyttämään kömpelöitä lisälaitteita. Nostimme käytettävyyden uudelle tasolle, joten kuulokojeet tarjoavat mahdollisuuksia parantaa elämänlaatua.
ReSound aloitti Organic Hearing -evoluution lisäämällä korvakäytävään kolmannen mikrofonin. Yksilöllisimmässä ratkaisussamme äänet poimitaan luonnollisesti hyödyntämällä korvan anatomiaa.
Luonnollisuus ja tiede tasapainossa

Valitsemme Organic Hearing -lähestymistavan, koska uskomme, että inspiraation tulee perustua kuulemiseen ja luonnolliseen vuorovaikutukseen ympäröivän maailman kanssa.

Tavoitteemme on saattaa luonto ja tiede täydelliseen harmoniaan ja suunnitella elämääsi täydellisesti sopeutuvia ratkaisuja sen sijasta, että sinua vaadittaisiin mukautumaan kuulonalenemaasi.

Organic Hearing ei ole meille uusi konsepti. Organic Hearing luonnollisesti perustuu useisiin mullistaviin innovaatioihin.

Seuraava Organic Hearing -sukupolvi

Orgaaninen lähestymistapamme eroaa useista perinteisistä kuulokojeratkaisuista.

Organic Hearing, jota käytetään ReSound ONE:ssa, auttaa parantamaan kuuntelukokemusta, palauttamaan biologisen toiminnan, tuottamaan monimuotoisen aistimustilan ja tarjoamaan läpinäkyvää ja yksilöllistä ääntä luonnon tarkoittamalla tavalla.