Kontakt

I Sverige säljs och marknadsförs ReSound-produkter av GN Hearing Sverige, som är den svenska divisionen av GN Hearing A/S. 
GN Hearing A/S har sitt huvudkontor i Ballerup, Danmark - strax utanför Köpenhamn. 

Huvudkontor 

GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
2750 Ballerup
Denmark

Telefon: +45 4575 1111

GN Hearing Sverige AB

GN Hearing Sverige AB
Box 21075
200 21 MALMÖ
Sweden

Huvudkontor Mölndal
Säljkontor Stockholm

Telefon: +46 31 800 150 

info-se@gnhearing.com
www.gnhearing.se

KUNDSERVICE ÖPPETIDER

Kundservice tlf: 031 800 150

Öppetider:   må-fre 9-11 och 13-15