Skip to main content

Vad är kombinerad hörsel-nedsättning?

En kombinerad hörselnedsättning innefattar både konduktiv och sensorineural hörselnedsättning. Det betyder att det finns skador i både ytterörat och innerörat. Ytterörat kan inte leda ljudet korrekt till innerörat och innerörat kan inte bearbeta ljudet och skicka det till hjärnan. Skadan i den sensorineurala delen (innerörat) är oftast permanent, men den konduktiva hörselnedsättningen (ytterörat) behöver inte vara det. Många personer med kombinerad hörselnedsättning upplever ljud som svaga och svåra att uppfatta. 
Orsaker till kombinerad hörselnedsättning

De vanligaste orsakerna till kombinerad hörselnedsättning är desamma som för sensorineural hörselnedsättning och inbegriper:

 • Ärftlighet
 • Åldrande: efter 65 har en av tre personer hörselnedsättning
 • Starka ljud, ofta i samband med arbete eller hög musik
 • Vissa läkemedel
 • Medfödd hörselnedsättning
 • Tumörer och sjukdomar
 • Skallskador
 • Öronvax
 • Öroninflammation
Porträtt av kvinna som bär hörapparater.

Tror du att du har hörselnedsättning? 

Kontrollera hörseln med vårt snabba och enkla nätbaserade hörseltest.

Gör hörseltest onlineBehandling av kombinerad hörselnedsättning
 • Hörapparater kan ofta hjälpa den som har en kombinerad hörselnedsättning. Bakom-örat-hörapparater (BTE) kan vara mest lämpliga eftersom de klarar en hög förstärkning som kan behövas för grav sensorineural hörselnedsättning.
 • Cochleaimplantat är också ett alternativ som kan användas för att åtgärda den sensorineurala delen av en kombinerad hörselnedsättning.
 • Konduktiv hörselnedsättning kan ibland behandlas kirurgiskt, i synnerhet när det gäller blockering eller en tumör. 
Audionom som anpassar en specialanpassad hörapparat.