Skip to main content
Juridisk information
Denna webbplats är avsedd som en introduktion till GN Hearing A/S affärsverksamhet. 
Vänligen läs denna text innan du använder webbplatsen.
 

Genom att använda denna webbplats godkänner du användarvillkoren.

Om du inte godkänner villkoren ska du inte använda webbplatsen.

Det är tillåtet att ladda ner material som visas på webbplatsen för personligt och icke-kommersiellt bruk under förutsättning att hänsyn tas till upphovsrätt, varumärken och andra juridiska villkor.

Det är inte tillåtet att kopiera, reproducera, ompublicera, ladda upp, skapa inlägg med eller överföra webbplatsens innehåll, inklusive text, bilder, ljud och video vare sig i offentligt eller kommersiellt syfte utan skriftlig tillåtelse från GN Hearing.

 

Juridisk information om varumärken

De namn, varumärken, servicemärken, logotyper och ikoner som tillhör ReSound som används på denna webbplats får inte användas på något sätt av webbplatsens användare utan tidigare skriftligt tillstånd från GN Hearing.

 

Apps

Appar för användning med trådlösa hörapparater:

I allmänhet samlar GN Hearing in aggregerad och anonymiserad data från alla aktiva appanvändare genom att analysera hur appens funktioner i allmänhet används. Informationen kan till exempel handla om hur mycket en viss funktion används och när funktionen typiskt aktiveras. Vi kan även se om volymreglaget används av de flesta användare, men vi kan inte se din personliga användning av volymreglaget.
Vissa av våra appar låter dig ta emot firmware-uppdateringar, hörapparatinställningar från audionomen och kundservicetjänster för att kunna få ut det mesta av dina hörapparater. Om så är fallet ber vi om ditt medgivande när appen installeras. Användning av appen är valfritt och ger dig fördelen och flexibiliteten att ta emot firmware-uppdateringar osv. men det innebär också att vissa av dina personuppgifter måste behandlas på det sätt som beskrivs nedan. Genom att använda appen tillåter du oss att få tillgång till och behandla informationen om dig nedan och din användning av appen. Hörapparatens serienummer, hårdvarans identifieringsnummer och programvaruversion, hörapparatens brukstid, enhetens typinformation och teknisk logginformation och platsuppgifter (när du har godkänt GPS-baserade tjänster). 
För att kunna ta emot hörapparatinställningar från din audionom måste du kontakta din audionom och underteckna ett medgivande. Vi hänvisar dig till integritetsmeddelandet som du fick när du gav ditt medgivande för finjusteringstjänster på distans.
Om du återkallar ditt medgivande kommer du inte att kunna ta emot firmware-uppdateringar för dina hörapparater via appen. Om du återkallar ditt medgivande för finjusteringsinställningar på distans kommer du  inte att kunna använda denna tjänst. Om du använder platstjänsten är du fri att slå av plats- och GPS-funktionen på din mobila enhet när som helst och förhindra insamling och behandling av informationen.

Appar för användning utan behov av hörapparater:

Med vissa av våra appar kan du abonnera på funktionalitet, till exempel för att skapa en egen plan för hantering av tinnitus. Inga personuppgifter utöver vad som nämns ovan i detta avsnitt I (enhetsspecifik information) behandlas i detta avseende.

Betalning för abonnemangsbaserade appar hanteras antingen via Apple Appstore och ditt iTunes-konto eller via ditt Google Play Store-konto – GN Hearing har inte tillgång till din betalningsinformation. Vi hänvisar dig till betaltjänstleverantörens personuppgiftspolicy.

 

Ansvarsfriskrivning för webbplatsen

Denna webbplats kan innehålla utbildningsinformation i anknytning till vissa åkommor, fysiska tillstånd och motsvarande behandlingar. Sådan information får ej användas som underlag för medicinska diagnoser och behandlingar. Du bör uppsöka en läkare eller en annan kvalificerad vårdgivare innan någon behandling påbörjas eller om du har frågor som rör din hälsa, fysiska hälsa eller ditt medicinska tillstånd. GN Hearing tillhandahåller ej medicinska tjänster, sjukvård, sjukvårdsrådgivning eller liknande tjänster. GN HEARING GARANTERAR INTE FULLSTÄNDIGHETEN, KORREKTHETEN, ANVÄNDBARHETEN ELLER RIKTIGHETEN AV INFORMATIONEN SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ DENNA WEBBPLATS. Användaren ansvarar för att verifiera all informationen är tillförlitlig.

På denna webbplats kan det förekomma länkar till webbplatser som drivs av tredje part. Sådana länkar tillhandahålls endast i informativt syfte. GN Hearing har ej kontroll över, relation med, eller ekonomiskt intresse i webbplatser från tredje part som denna webbplats kan ha länkar till. Vi rekommenderar att du använder eget omdöme och förnuft när du använder webbplatsen www.resound.com samt relaterade och länkande webbplatser. Internet innehåller material som kan vara olämpligt eller sexuellt explicit material som kan uppfattas som kränkande, eller felaktig information som kan strida mot lagstiftning om upphovsrätt, förtal eller ärekränkning.

Om du köper varor eller tjänster från tredje part eller andra webbplatser är GN Hearing inte en part i transaktionen och har varken skyldigheter eller ansvar i samband med transaktionen. INGENTING PÅ DENNA WEBBPLATS KAN TOLKAS SOM PRODUKTGARANTI ELLER SOM TILLÄGG ELLER ANNAN MODIFIKATION AV PRODUKTGARANTI. BE DIN AUDIONOM/ÅTERFÖRSÄLJARE AV HÖRAPPARATER OM MER INFORMATION GÄLLANDE GN HEARINGS BEGRÄNSADE PRODUKTGARANTI.

GN Hearing kan inte garantera att filer som laddas ner från denna webbplats eller länkade webbplatser är fria från felaktigheter, virus eller andra destruktiva egenskaper. Du ansvarar för alla risker i samband med nedladdning av filer eller hämtning av information från www.resound.com, relaterade eller länkade webbplatser. Du bekräftar att du har informerats om att du bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda din dator och dina filer mot radering, skadegörelse, korruption eller andra fel.
Försäkran om överensstämmelse