Skip to main content

Gravhörselnedsättning

Om du har en grav hörselnedsättning hör du bara mycket starka röster eller ljud och kan inte höra tal vid vanlig konversationsnivå. Vissa personer med grav hörselnedsättning uppfattar bara starka ljud som vibrationer. Graden av hörselnedsättning varierar ofta för olika tonlägen och låga tonlägen uppfattas bäst. 
Allra svårast att höra
360 miljoner människor lever med funktionshindrande hörselnedsättning. Av dessa har 10 % svår till grav hörselnedsättning.* 
 
Svår till grav hörselnedsättning kan inträffa oberoende av ålder. Denna grad av hörselnedsättning kan vara medfödd eller uppstå under barndomen eller förvärras med tiden.

*Världshälsoorganisationen WHO, 2016
360 miljoner människor i världen har hörselnedsättning.
Utmaningar

Om du har svår till grav hörselnedsättning kanske du känner igen följande problem:

  • Bullriga miljöer – det är extremt svårt att följa en konversation i miljöer med mycket bakgrundsljud
  • Höra tal tydligt – även om ljuden görs starkare, exempelvis med hjälp av hörapparater, kanske ändå inte de viktiga ljuden – som tal – blir tydligare 
  • Telefonsamtal – att tala i telefon är extremt svårt eller rentav omöjligt
Man som bär hörapparater och talar med en vän.
Nödlösningar för att höra bättre

Har du börjat använda nödlösningar för att kunna höra bättre i besvärliga ljudmiljöer? Några av de vanligaste nödstrategierna:

  • Visuella ledtrådar – människor med svår till grav hörselnedsättning förlitar sig till stor del på visuella ledtrådar som t.ex. att läsa på läppar (en studie visar att de som använder FaceTime videosamtal med röststreaming får 70 % bättre taluppfattning jämfört med vanliga röstsamtal**)
  • Bullriga miljöer – försöker du alltid hitta en tyst vrå för att minimera bakgrundsljudet?
  • Stora konferensrum – försöker du alltid sitta nära talaren/talarna för att kunna uppfatta allt som sägs?
** Jespersen, CT, Kirkwood, B. Speech Intelligibility Benefits of FaceTime. Hearing Review. 2015;21(2):28.
Man som bär två kraftfulla ENZO² hörapparater.

Tror du att du har hörselnedsättning? 

Kontrollera hörseln med vårt snabba och enkla nätbaserade hörseltest.

Gör hörseltest onlineDagens kraftfulla hörapparater gör stor skillnad
Det ställs extremt höga krav på hörapparater för människor med svår till grav hörselnedsättning. Numera finns det hörapparater som låter dig höra bättre varje dag.
Två ReSound ENZO 3D hörapparater.