Skip to main content

Välkommen till vårt gratis hörseltest online

ReSounds online-hörseltest är ett snabbt sätt att kolla hur bra du hör. På bara 3 minuter kan du testa din förmåga att särskilja vissa ord och nummer i en bullrig miljö. Vi rekommenderar att du tar hörselprovet i ett lugnt område utan avbrott. Du kommer att ha möjlighet att ta hörseltesten online med hjälp av högtalarna eller hörlurarna i enheten.

Gör ett hörseltest online

Så fungerar hörseltest online

Innan du börjar behöver vi några upplysningar om kön och ålder för att justera dina ljudinställningar korrekt.
 
  • Hitta en lugn plats att genomföra testet i.
  • Välj om du använder datorns högtalare eller hörlurar. Resultaten blir mer rättvisande med hörlurar och kommer dessutom att testa höger och vänster höra individuellt.
  • Se till att högtalarna är påslagna och att ljudet är på lagom nivå.

VIKTIG: För att vi ska kunna bearbeta dina personuppgifter och överlämna resultatet till dig måste du ge ditt samtycke när detta test avslutas. Din personliga integritet är viktig för oss. Därför måste du läsa hela samtyckespolicyn för användning av personuppgifter (”Samtyckespolicy”) innan du ger ditt samtycke. Den finns att läsa här.


Detta hörseltest kommer att hjälpa dig att ta reda på om du har problem med att uppfatta tal i buller.

  • Du kommer att få höra olika kombinationer bestående av antingen tre ord eller tre siffror. Under testets gång kommer brusnivån ändras i styrka.
  • Välj de tre saker som du tror att du hör genom att välja matchande ikon eller siffra till vänster.
  • Tryck på ”spela om”-knappen om du distraheras eller missar något av orden eller siffrorna.
  • Om du lyssnar med hörlurar kommer du att testas både på höger och vänster öra.
  • Om du är hörapparatsanvändare rekommenderar vi att du tar ur dem när du gör testet.

ReSounds online hörseltest ersätter inte ett besök hos en legitimerad audionom och du kommer inte att få en diagnos. Om du tror att du har en hörselnedsättning rekommenderar vi att du kontaktar en legitimerad audionom som kan göra en komplett hörselutredning.