Skip to main content

Att förstå hörselnedsättning

Hörselnedsättning kan inträffa plötsligt om du blir utsatt för ett högt ljud eller en smäll. Det kan även ske gradvis under lång tid, vilket är typiskt för åldersrelaterad hörselnedsättning. Insikt i vad som menas med en hörselnedsättning är ett viktigt första steg att för att göra någonting åt saken. 
Vad är hörselnedsättning?
Hörselnedsättning betyder att du har förlorat förmågan att höra vissa ljud.  Du kanske inte längre hör höga tonlägen, som t.ex. barn- och kvinnoröster. Eller kanske kan du inte urskilja en viss röst mot bakgrundssorlet.
 
Ibland kan hörselnedsättning vara tillfällig, som ringande ljud i öronen efter en konsert. Men oftast är hörselnedsättningen permanent eftersom de mekanismer i örat som hjälper dig att höra är skadade.
Tankfull kvinna på strand.
Grader av hörselnedsättning

Hörselnedsättning kan delas in i olika kategorier från lätt till måttlig och grav. Titta på videon för att få en större förståelse.

Videominiatyr – grader av hörselnedsättning.

Få en uppfattning om hur det är att leva med en hörselnedsättning

Klicka nedan för att höra hur vardagssitationer såsom att gå på restaurang eller lyssna på musik låter med olika grader av hörselnedsättning.

  • Normal
  • Mild
  • Måttlig
  • Grav

Klicka nedan för att göra ReSounds gratis online hörseltest.

Gör testet
Vad är ett audiogram?
När audionomen beskriver din hörselnedsättning kommer hon eller han att hänvisa till graden av hörselnedsättning och dess ”konfiguration”, vilket syftar på de tonlägen eller frekvenser som du inte kan höra. 
 
Dessa toner ritas upp i ett diagram som kallas audiogram. 
 
Audiogrammet visar vilka ljudfrekvenser du kan höra och vid vilken volym. Audiogrammet ger audionomen en bra bild av hur pass svår hörselnedsättning du har och fungerar som underlag för en lämplig behandling. 
Audionom som visar patient ett audiogram.
Örats delar och typer av hörselnedsättning

Örat har tre delar:

  • ytterörat
  • mellanörat
  • innerörat 

Att känna till hur örat fungerar är viktigt för att kunna förstå hörselnedsättning. Det finns tre typer av hörselnedsättning beroende på vilken del av örat som påverkas.

Läs mer om örats anatomi

Örats anatomi och grader av hörselnedsättning.

Konduktiv hörselnedsättningOm ytterörat eller mellanörat inte överför ljud till innerörat har du en konduktiv hörselnedsättning. Denna typ av hörselnedsättning är inte alltid permanent, till exempel om det rör sig om en vaxpropp

Läs mer

Sensorineural hörselnedsättningOm din hörselnedsättning sitter i innerörat eller nerven som överför ljud till hjärnan har du sensorineural hörselnedsättning. Denna typ av hörselnedsättning är mer sannolikt permanent men det finns utmärkta behandlingar.

Läs mer

Kombinerad hörselnedsättningKombinerad hörselnedsättning innefattar både konduktiv och sensorineural hörselnedsättning.

Läs mer
Videominiatyr: hörselnedsättning.
Läs mer om nedsatt hörsel
Kvinna som bär ReSound LiNX 3D hörapparater.

Tidiga tecken på hörselnedsättning

Ett av de vanligaste symptomen på nedsatt hörsel är försämrad förmåga att uppfatta höga tonlägen, som t.ex. fågelsång eller ljusa röster.

Kvinnor som pratar i bullrig miljö.

Orsaker till hörselnedsättning

Det finns många olika orsaker till hörselnedsättning: buller, läkemedelsbiverkningar, infektioner och åldrande.

Man som gör hörseltest | ReSound

Typer av hörselnedsättning

Det finns olika typer av hörselnedsättning. Bara en specialist kan tala om vilken slags hörselnedsättning du har.

Audionom som anpassar ReSound hörapparater.

Behandling av hörselnedsättning

Vissa typer av hörselnedsättning kan behandlas medicinskt medan andra typer inte är behandlingsbara.

Nyhetsbrev från ReSound

Vill du hålla dig uppdaterad om hörselteknik, hörselnedsättning och hörapparater - prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i formuläret: