Skip to main content

Örats anatomi


Örats anatomi består av tre grundläggande delar: ytterörat, mellanörat och innerörat. Problem i någon av dessa tre delar kan orsaka hörselnedsättning.
Ytterörats anatomi
Delen av örat som audionomer kallar ytterörat är den synliga delen av örat – det som sticker ut och drar ner mössan över när det är kallt ute. Det finns också delar av ”ytterörat” som inte är synliga, bland annat trumhinnan. Den del som är synlig kallas även för "pinna". 
Ytterörat.
Mellanörats anatomi
Mellanörat är utrymmet mellan ytterörat – inklusive den synliga delen av örat – samt innerörat som överför ljud till hjärnan. Även om du inte kan se mellanörat har du förmodligen märkt av det när du gör en flygresa. När planet börjar nedstigningen skapar det ojämna trycket på båda sidorna av trumhinnan en skarp smärta i mellanörat. Många audionomer rekommenderar speciella andningsövningar för att undvika ”lock” i öronen.
Mellanörat.
Innerörats anatomi
Innerörat är inte synligt från kroppens utsida men spelar en kritisk roll för hörseln.  Det är här som celler och nerver bearbetar ljudet och skickar det till hjärnan.  Åldersrelaterad hörselnedsättning sker till stor del i innerörat eftersom dessa celler och nerver slits ut med åldern. Innerörat hjälper dig också hålla balansen. De viktigaste delarna av innerörats anatomi är hörselsnäckan och hörselnerven. 
Bild av innerörat.
Så fungerar örat
Videominiatyr av örats anatomi.
Hörapparater man inte lägger märke till
All vår hörselteknik utvecklas med hänsyn till komfort, hållbarhet och elegans. Hörapparaterna har alla en diskret design som gör att de knappt syns, men reglagen är ändå lätta att känna och använda.
Kvinna som bär ReSound LiNX 3D hörapparater.

Förstå örats anatomi och grader av hörselnedsättning

Att känna till hur örat fungerar är viktigt för att kunna förstå hörselnedsättning. Om du misstänker att du har hörselnedsättning ska du kontakta en audionom för att få information om möjliga behandlingar.

Hitta en audionom nära dig